Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Je kan langsgaan maar je mag de adreswijziging ook schriftelijk, per fax of elektronisch melden (klik hiervoor boven op de grijze balk 'Aangifte van verandering van adres') aan de gemeente van jouw nieuwe woonplaats. De enige voorwaarde is dat je je voldoende identificeert door jouw persoonsgegevens en jouw rijksregisternummer te vermelden. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op jouw nieuw adres. Na de inschrijving ga je naar de dienst Burgerzaken om jouw identiteitskaart (PIN-code vereist) te laten aanpassen.

Meebrengen

Jouw elektronische identiteitskaart (EID)

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.