Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Retributiereglement op de afgifte van identificatieplaatjes strandcabines en toegangsbewijzen voor de zeedijk

Artikel 1. : doel

Met ingang van 1 mei 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op :

a)    de vervanging van :

 • identificatieplaatjes voor strandcabines
 • toegangsbewijzen voor de zeedijk

   

b)    de jaarlijkse activatie voor toegangsbewijzen afgeleverd aan volgende doelgroepen :

 • taximaatschappijen
 • bedrijven centrale verwarming en sanitair
 • elektrobedrijven
 • liftbedrijven
 • slotenmakers
 • verhuisfirma’s
 • schoonmaakbedrijven
 • ruitenwassers
 • leveranciers drank en voeding
 • conciërges
 • restauranthouders

Art. 2. : retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door :

-       de vergunninghouder van de strandcabine;

-       de houder van het toegangsbewijs voor de zeedijk.

Art. 3. : tarieven

§1. De retributie ingevolge verlies, beschadiging, diefstal of enige andere vorm van buitenbezitstelling of het niet terug binnenbrengen bij opzeg is vastgesteld op :

-       10,00 EUR per vervanging van het identificatieplaatje bestemd voor de strandcabine;

-       20,00 EUR per vervanging van de badge bestemd voor de toegang tot de zeedijk;

-       10,00 EUR per vervanging van de sticker bestemd voor de toegang tot de zeedijk. 

§2. De jaarlijkse administratiekost voor activatie van het toegangsbewijs voor de zeedijk, voor de doelgroepen vermeld in art. 1, is vastgesteld op 20,00 EUR per toegangsbewijs.

Art. 4. : betaling

De retributie wordt vooraf betaald.

Art. 5. : invordering

§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

Art. 6. : algemene bepalingen

§1. Het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2014 houdende hervaststelling van een retributie op de afgifte van identificatieplaatjes voor strandcabines en toegangsbewijzen voor de zeedijk wordt opgeheven vanaf 1 mei 2016. 

§2. Huidig besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Datum goedkeuring : 24/03/2016
Datum bekendmaking : 25/03/2016