Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Retributiereglement m.b.t. de kosten voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten

Artikel 1

Voor de invordering van de niet-fiscale ontvangsten worden de volgende kosten aangerekend :

eerste herinnering

5,00 EUR

tweede herinnering (aangetekend)

10,00 EUR

betekenen van een dwangbevel

kosten van de deurwaarder

De kosten zijn ten laste van de schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten. 

Art. 2

Voor de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. De hieraan verbonden kosten zijn volledig ten laste van de schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten. 

Art. 3

Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de volgens onderhavig reglement aangerekende kosten (port- en administratiekost) aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangst (hoofdsom).

Art. 4

Huidig besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 5

Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2007 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2013.

Art. 6

Afschrift van dit besluit wordt binnen twintig dagen overgemaakt aan de provinciegouverneur.

Datum goedkeuring : 29/11/2012
Datum bekendmaking : 30/11/2012