Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Groendienst

De Groendienst zorgt voor het onderhoud, de opkuis en aanplantingen op de verschillende perken en plantsoenen en tevens voor onderhoud van de sportterreinen. Deze dienst zorgt ook voor het onderhoud van het groen en de infrastructuur op de begraafplaatsen, alsook voor de daar uit te voeren begrafenissen en ontgravingen.