Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden Frans Desmidtplein - Elizabetlaan

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om het Frans Desmidtplein en de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan te transformeren tot een kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en (verkeers)veilige publieke ruimte. Ook de riolering wordt in het volledige projectgebied vernieuwd waarbij uitgegaan wordt van een gescheiden stelsel.

Globale fasering en timing

Actuele toestand fase1

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.
De rijbaan werd opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer op 20 december 2019.

Actuele toestand fase 2

De werken omvatten de volledige vernieuwing van de rioleringen, de aanleg van nieuwe comfortabele voet- en fietspaden en de vernieuwing van de rijweg in asfalt aan de zuidkant van de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan.

Op 6 januari 2020 is de aannemer gestart met de uitvoering van deze werken. De zuid-westelijke zijde van het kruispunt van de Lippenslaan met de Elizabetlaan is opgebroken. De aannemer is bezig met de uitvoering van de rioleringswerken op dit kruispunt.

Verkeersmaatregelen van 6 januari tem 26 januari 2020

- Op de westelijke rijbaan van de Lippenslaan, komende van de dijk, zal ter hoogte van de Elizabetlaan:
  -> geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de richting het Maurice Lippensplein;
  -> het niet mogelijk zijn om links af te slaan in de richting van het Burgemeester Frans Desmidtplein;
  -> het wel mogelijk zijn om rechts af te slaan naar de Elizabetlaan/Abraham Hansplein.
- Het verkeer zal ter hoogte van de Bayauxlaan worden omgeleid.
- Verkeer komende uit de richting van het Burgemeester Frans Desmidtplein zal niet links kunnen afdraaien in de richting van het Maurice Lippensplein.
- Verkeer op de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan, komende van het Maurice Lippensplein, zal geen hinder ondervinden.
- Voetgangers langs de westzijde van de Lippenslaan zullen voor het kruispunt moeten oversteken.
 

Verkeersmaatregelen van 27 januari tem 3 april 2020

- Op de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan, zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de richting van de Lippenslaan.
- Het verkeer zal, vanaf de Canada Square, omgeleid worden via de Bayauxlaan naar de Lippenslaan.
- Plaatselijk verkeer zal beperkt mogelijk zijn in de August Dansestraat (beide richtingen) en het zuidelijke deel van de Leopoldlaan.
- Het fietsverkeer zal vanaf het Abraham Hansplein omgeleid worden via de Paul Parmentierlaan en Guldenvlieslaan naar de Lippenslaan.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om tijdig hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.