Afvalcontainers

Huur afvalcontainers

Afvalcontainers worden niet door de gemeente verhuurd.
Voor verhuurbedrijven klik hier

Plaatsen van afvalcontainers op de openbare weg

Voor het plaatsen van een container op de openbare weg is een politievergunning nodig.
Deze kan aangevraagd worden bij:
Dienst Lokale Politie
Rijkswachtlaan 42
T 050 619 640
F 050 619 649
Open: ma - vr 8.30 - 12.30 uur

Afvalcontainers Horizon Net - Afval containers restafval
Tegen betaling van 2 EUR en recipiënt naar keuze. 
Locatie:
- Hoek Kapellaan/Eeuwfeestlaan
- Sint-Michielsplein
- E. Verheyestraat (parking sporthal De Stormmeeuw)
- Bayauxlaan (aan fontein Canadasquare)
- Bronlaan (hoek Astridlaan)
- Sluisstraat 82 (aan ingang recyclagepark)