Directeur-Generaal Willemspark

Categorie: 

Het Directeur-Generaal Willemspark, alias "Het bosje van Heist", is eigendom van de Vlaamse overheid, meer bepaald Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - afdeling Kust; dit voor zowel het zuidelijk gelegen bos- als het noordelijk duinengedeelte.

 

Sinds het najaar 2011 worden grondige herinrichtingswerkzaamheden aan het Dir.-gen. Willemspark uitgevoerd. In overleg met het gemeentebestuur en Natuurpunt afdeling Knokke-Heist krijgt het Willemspark een opsmukbeurt, dit volgens de richtlijnen van het bosbeheerplan

 

In het voorjaar van 2012 werd het merendeel van de canadapopulieren, witte abelen, Corsicaanse dennen en gewone esdoorns omgehakt en verwijderd. Conform het goedgekeurd bosbeheerplan dient het aandeel van deze uitheemse en niet streekeigen soorten verminderd te worden. Bijkomend bevordert dit het lichtinval in het park. Dit werkt tevens de natuurlijke verjonging in de hand met een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag.

 

Vanaf november 2012 werden deze kapwerken verder gezet, dit niet enkel in het bosgedeelte, maar ook in het duinengebied. Dit is vooral langs de noordoostelijke rand van het duinengebied, waar de Anemonenlaan aansluit op de Zeedijk en langs het brede centrale pad. De te rooien bomen worden gemarkeerd door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). In het duinengebied heeft ANB tevens de zones met kwetsbare vegetatie aangedui zodat deze zoveel mogelijk intact blijven tijdens de werken.

 

De grote vijver is volledig verdwenen. Er blijft enkel een open ruimte over, die bedekt is met zuiver zand. Ook de uitbraak van enkele trappen en paden is reeds gestart. Deze uitbraak situeert zich voornamelijk in het dense paddenenetwerk in de overgang van bos naar duin. Andere padden worden hersteld of heraangelegd. Tenslotte krijgt de kleine vijver een nieuwe look en wordt de stenen duinovergang, die de doorsteek naar het strand voorziet, gerenoveerd.

 

Bepaalde delen van het Willemspark zullen tijdens de werken omwille van veiligheidsredenen afgesloten zijn voor het publiek en dit telkens van 7 tot 17 uur op weekdagen. De aannemer zal hiervoor de nodige signalisatie aanbrengen. Gelieve deze signalisatie ook te respecteren.

 

Het einde van de werken wordt voorzien in het voorjaar van 2013. Dit voor de start van het broedseizoen.