Zwin

Zwinvlakte- foto: Chris Struyf

 

Het Zwin is één van bekendste natuurgebieden van Vlaanderen. Haar unieke karakter heeft Het Zwin te danken aan de regelmatige overstromingen. Dit getijdenlandschap is een favoriete bestemming bij heel wat vogels. Meer dan de helft van alle vogelsoorten die in België zijn waargenomen, kan je in het Zwin zien. We noemen het niet voor niets de internationale luchthaven voor onze gevederde vrienden! 

Zin in een dagje uitwaaien en wandelen in een stuk prachtige en wijdse natuur?  Trek je laarzen en water- en winddichte kledij aan, breng je verrekijker mee en kom naar het Zwin! Bij hoogwater overspoelt de zee de vlakte die achter het strand en de duinrij ligt en bestaat uit een lappendeken van slikken en  schorren.  Enkel zeer gespecialiseerde planten, zoals zeekraal en lamsoor - de bekende 'zwinneblomme' - kunnen in dat unieke zoutwaterbiotoop overleven.  In de slikken leven ontelbaar veel wormen en schelpdieren.  Die vormen een gevarieerde voedselbron voor duizenden vogels.  Het jaar rond zijn die dan ook talrijk aanwezig om er te broeden, te overwinteren of om naar voedsel te zoeken. 

 

Natuurpark Zwin en Zwinvlakte gesloten voor het publiek

Tijdens de zomer van 2013 werden de werkzaamheden  voor de realisatie van de vernieuwing van het Provinciaal Natuurpark Zwin op het terrein aangevat. Tijdens de werkzaamheden, die tot midden 2015 zullen duren, gaat er bijzondere aandacht naar het voorkomen van hinder voor de waardevolle natuur en wordt de huidige exploitatie zo goed mogelijk opgevolgd.

 

Tot midden 2015 kunt u enkel de Zwinvlakte bezoeken, onder begeleiding van een gids. Het Provinciaal Natuurpark Zwin is niet toegankelijk. Aan het begin van de huidge parking is een tijdelijk bemand onthaalpunt geïnstalleerd. De parking is volledig afgesloten en opgenomen in de werfzone. Aan het onthaalpunt is  informatie over de voortgang van de werken terug te vinden. Het onthaalpunt is eveneens de afspraakplaats voor gidsbezoeken aan de Zwinvlakte. Het is well niet meer mogelijk om met een eigen wagen tot aan de ingang van het Zwin te rijden. Aan het onthaalpunt is er wel een bushalte voor openbaar vervoer en een afzetmogelijkheid voor autocars met passagiers die een begeleide activiteit in de Zwinvlakte hebben geboekt.

Meer informatie:

Graaf Leon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist
België
Javascript is required to view this map.

Contactinformatie

050 607 086
050 622 000