16 oktober, 2018

Afschakelplan Knokke-Heist

afschakelplanRisico op afschakeling teruggedrongen

Naar aanleiding van het stilliggen van 6 van de 7 kernreactoren in ons land, had het Federaal Planbureau gewaarschuwd voor een mogelijk stroomtekort vanaf november 2018. Omdat Frankrijk bijkomende stroom kan leveren, ziet de evolutie voor november er nu weer gunstiger uit voor ons land. Er zijn wel nog bijkomende inspanningen voor januari en februari 2019 nodig. De nood aan bijkomende capaciteit om gedurende de hele winter bevoorradingszekerheid te kunnen handhaven, is verminderd van 1600 tot 1700 MW naar 700 tot 900 MW. Met de aangekondigde 750 MW aan bijkomende maatregelen en het verschuiven van het onderhoudsprogramma voor de kernreactor Tihange 1, worden de wettelijke criteria voor bevoorradingszekerheid nog niet gehaald maar het risico op afschakeling is wel behoorlijk teruggedrongen.

Afschakelplan om black-outs te vermijden

Mocht er een stroomtekort optreden, dan kan de overheid beslissen om het afschakelplan in werking te stellen. Gemeenten zullen dan stapsgewijs geheel of gedeeltelijk van het elektriciteitsnet worden gehaald. Het afschakelplan is een noodplan dat alleen in werking treedt bij extreme nood als alle andere maatregelen om het stroomaanbod te verhogen en het verbruik te minderen  ontoereikend blijken te zijn. Het plan heeft als doel om zogenaamde black-outs te vermijden waarbij heel het land plots zonder stroom zou vallen.

Groot gedeelte van Knokke-Heist in schijf 6

Om de afschakeling georganiseerd te laten verlopen, heeft de overheid het land in 8 schijven verdeeld. Provinciehoofdplaatsen en stadscentra van gemeenten met meer dan 50 000 inwoners zijn niet in die schijven opgenomen. In principe wordt de stroom daar dus nooit afgesloten. Een gedeelte van Knokke-Heist is opgenomen in schijf zes. Het gaat hoofdzakelijk om de deelgemeente Knokke waar bij afschakeling 218 van de 478 cabines uit dienst gaan. In Westkapelle gaat het om 2 cabines van de 74. Een dergelijke stroomonderbreking zou ongeveer 3 uur duren, normaal gezien tussen 17 en 20 uur tijdens de piekperiode in de winter. Indien de concrete situatie het eist, kunnen de onderbrekingen ook op andere momenten plaatsvinden en langer duren. Via https://afschakelplan.eandis.be/ kun je te weten komen of je straat deel uitmaakt van het afschakelplan. Je kunt ook deze kaart raadplegen. 

Voor meer info over het schakelplan: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/elektriciteitsschaarste/afschakelplan

afschakelplan