13 maart, 2018

CO2-uitstoot in Knokke-Heist met 9 % gedaald

CO2-uitstoot gedaald met 9 %Tussen 2011 en 2015 is de CO2-uitstoot in Knokke-Heist gezakt met 9 % van 149 243 naar 136 608 ton. Samen met 8 andere gemeenten engageerden het gemeentebestuur zich in 2015 via het Convenant of Mayors om de CO2-uitstoot terug te dringen met maar liefst 20 %. Met de daling van 9 % doet onze badplaats het iets beter dan het gemiddelde van de andere omliggende West-Vlaamse gemeenten (6 %), maar we zijn dus wel nog veraf van de vooropgestelde 20 % die we met de volledige groep moeten bereiken tegen 2020.

De gemeenteraad ondertekende op 30 april 2015 het Convenant of Mayors. Hiermee engageert de gemeente zich om tegen 2020 samen met de ons omliggende gemeenten die ook hun handtekening zetten, een minimale CO2-vermindering te realiseren van 20 %. Het convenant stelde ook een gezamenlijk duurzaam energieactieplan op, het zogenaamde SEAP (Sustainable Energie Action Plan).

De vermelde CO2-uitstoot wordt overigens niet effectief gemeten, maar is gebaseerd op studiewerk van het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Dit studiewerk bevat alle gegevens en berekeningen die nodig zijn om een CO2-bepaling voor het grondgebied op te maken en dit volgens de minimum rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant.