13 maart, 2018

Knokke-Heist gaat slimmer om met energie, mobiliteit en veiligheid

internet of things sensorenSamen met ENGIE M2M, Internet of Things-operator (IoT) van het Sigfox netwerk in België en IoT-integrator Aptus zetten het gemeentebestuur en AGSO Knokke-Heist eind 2017 een pilootproject op om van de badplaats een nog slimmere gemeente te maken. Met behulp van 66 sensoren verspreid over de hele gemeente, kan Knokke-Heist voortaan het verkeer beter in kaart brengen, de vuilnisophaling optimaliseren, de geluids- en luchtkwaliteit en de waterstanden in de kustgemeente monitoren. Alle gegevens uit de gemeente worden verzameld en visueel voorgesteld op het gecentraliseerd platform Citysense: het ‘city dashboard’. Zo is een betere opvolging mogelijk en kan er sneller ingegrepen worden bij problemen of afwijkingen. Zie videoreportage Focus –WTV.

Knokke-Heist smart en future proof

Knokke-Heist heeft de ambitie een smart city te worden en zit dan ook al van bij het begin op de Internet of Things (IoT)-trein. Geïnspireerd door studies in Barcelona en Kopenhagen startte de gemeente vijf jaar geleden met een eerste proefproject met sensoren. Na evaluatie werden de sensoren verbeterd en uitgebreid. Zo liet Knokke-Heist in 2016 door Aptus enkele sensoren plaatsen die het geluid en de luchtkwaliteit monitoren. De badplaats is ook één van de eerste gemeenten die enkele digitale watermeters plaatste. Met de installatie van een zestigtal sensoren verspreid over de hele gemeente, gaat Knokke-Heist nu een stap verder om slimmer om te gaan met energie, mobiliteit en veiligheid. Slimme parkeersensoren meten de aan- en afwezigheid van elektrische voertuigen op de daarvoor voorziene parkings in het centrum. Sensoren in het asfalt in de Natiënlaan meten het aantal voertuigen die aankomen en vertrekken en dit voor de vier rijvakken. Vijf sensoren monitoren waterniveaus van kritieke riolen en de Zuidwatergang gracht. De vullingsgraad van de publieke vuilnisbakken wordt gecontroleerd aan de hand van sensoren in het deksel. Tien sensoren zorgen voor een extra beveiliging van de toegang tot de technische ruimtes van de gemeente zoals onder andere de watertoren, stockageruimtes, strandcabines van redders, etc. Ook temperatuur en luchtvochtigheid in serverruimtes en openbare ruimtes kunnen gemonitord worden. Eenvoudige trackers sturen gegevens door over de positie van deze voertuigen. Interessant in het kader van veiligheid en diefstal, en optimaal efficiënt gebruik. 

Nieuwe Smart City-projecten in de pijplijn

Samenwerking en technologische ondersteuning krijgen voor een verdere uitwerking van dit soort projecten is niet evident voor een gemeentebestuur. Met dat in het achterhoofd treft de gemeente daarom eerst de juiste voorbereidingen en wordt pas daarna met een verdere uitbreiding gestart. Zo kiest het bestuur ervoor om tijdens openbare werken zo veel mogelijk eigen wachtbuizen te voorzien voor eigen glasvezel. Verleden jaar is ook gestart met de uitrol van wifi op strategische plaatsen binnen de gemeente. Verder wordt bij de aanleg van wegenis in nieuwe verkavelingen de nodige glasvezel voorzien, zodat die in een latere fase meteen gebruikt kan worden als backbone voor een living lab. In 2018 wil het gemeentebestuur verder investeren in Smart City-projecten die nog niet in Vlaanderen worden getest of aanwezig zijn. Hiervoor heeft de gemeente een afzonderlijk actieplan voorzien. Daarnaast wil Knokke-Heist in 2018 de focus plaatsen op wat een 'smart city' kan betekenen voor de burger en projecten kiezen die deze meerwaarde duidelijk kenbaar maken aan inwoners en bezoekers. Het bestuur heeft ook drie projecten ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen in de hoop hiervoor de nodige financiële ondersteuning te krijgen.

internet of things sensoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internet of things sensoren