15 oktober, 2018

Knoop mee de strijd aan tijdens de Werelddag van Verzet tegen Armoede!

dag van de armoedeOp woensdag 17 oktober 2018 onderneemt men wereldwijd acties om armoede uit de wereld te helpen. Ook in Knokke-Heist gaat deze dag niet onopgemerkt voorbij. Onder impuls van het project ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’ wil Knokke-Heist er nogmaals de aandacht op vestigen dat alle kinderen in onze gemeente kansen krijgen en we op die manier een halt willen toeroepen aan kinderarmoede! Net als vorig jaar zullen leerlingen van de basisscholen op 17 oktober op een interactieve en speelse manier kennis maken met armoede, uitsluiting en omgaan met geld. Ook jij kunt je steentje bijdragen. Hang op 17 oktober een wit geknoopt laken uit je raam en bind mee de strijd aan tegen armoede. Het is een nationaal symbool waarmee Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding elk jaar opnieuw duidelijk maakt dat ontsnappen uit armoede een zaak is van iedereen!

Wenskaartjes worden begraven

Net als de voorbije jaren zullen Koning Rocco en Robby hun opwachting maken in de basisscholen om het thema armoede op kindermaat uit te leggen aan de leerlingen van de Knokke-Heistse basisscholen. Robby viert deze keer zijn verjaardag, maar doet dit in alle bescheidenheid omdat hij geen groot feest kan betalen. Koning Rocco denkt er echter anders over en vindt dat hij er wel recht op heeft. Hij besluit om een verrassingsfeest te organiseren. Momenteel wordt er door de scholen hard gewerkt om er een onvergetelijke dag van de maken. Alle kinderen van het basisonderwijs maken een wenskaartje met daarop een boodschap rond armoede. Deze kaartjes worden in een grote kist gestopt en binnen 10 jaar terug 'opgegraven'. De kaartjes worden dan terug opgestuurd naar het adres dat erop vermeld wordt. Daarnaast maken de leerlingen heel wat taart en gebak om dit mee te nemen naar het feest voor Robby. Woensdagmiddag vindt het feest plaats aan het speelplein in Heulebrug, waar er geknutseld, gedanst en gespeeld kan worden.  

Knokke-Heist geeft elk kind kansen

Het project ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’ brengt meer dan 45 organisaties samen. Al die mensen leveren inspanningen voor kinderen. Gemeentebestuur en OCMW Knokke-Heist, Kind en Gezin, de Knokke-Heistse basisscholen, VZW Spel-O-Theek De Wip, Mama’s voor kinderen, kinderdagverblijven en vele andere partners werken samen in dit project. dag armoede afficheSamen bundelen ze de krachten om gezinnen op een gepaste manier te helpen.

Het project werkt met een ‘brugfiguur’. Deze persoon probeert gezinnen verder te helpen die niet onmiddellijk weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Elk van ons kan kansen creëren voor kinderen! Soms zit het in de kleine dingen, zoals bijvoorbeeld elk kind de kans geven om naar een verjaardagsfeestje te komen. Of je eigen kinderen bijbrengen dat ze moeten delen en solidair zijn. Dankzij al deze kleine inspanningen zijn ze ervan overtuigd dat we alle kinderen in onze gemeente maximale kansen kunnen bieden!