13 februari, 2018

Werkzaamheden Sportlaan tot 16 februari

sportlaanSinds maandagmorgen 12 februari 2018 is de Sportlaan ter hoogte van de nieuwe serviceflats Residentie Cypres omwille van werkzaamheden afgesloten voor het doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer kan de Sportlaan nog inrijden en wordt via de Handboogstraat omgeleid naar de Koningslaan. De werken vinden bewust plaats tijdens de krokusvakantie om de verkeershinder voor de schoolgaande jeugd van het Sint-Bernardusinstituut tot een minimum te beperken. Aannemer D’hondt heeft de straat tussen huisnummer 6 en 9 over de gehele breedte opgebroken. Op dinsdag 13 februari 2018 plaatst het AGSO-Waterbedrijf nieuwe waterleidingen en rioleringen. Op woensdag 14 februari 2018 wordt het opgebroken gedeelte van de rijweg weer hersteld. Tegen vrijdagavond 16 februari 2018 wordt de Sportlaan weer opengesteld voor alle verkeer. (foto dienst Communicatie)

 

 

 

 

sportlaan