Blink! Time-out Project

 

 

Herken je één van volgende situaties? Een leerling stelt gedragsproblemen, heeft sociaal-emotionele problemen, is gedemotiveerd, kan moeilijk gezag aanvaarden, gaat steeds in discussie, houdt zich niet aan de regels…Elke gezonde puber kan deze gedragingen stellen. Bij sommige leerlingen zijn deze gedragingen echter eerder regel dan uitzondering. Wanneer leerlingen hierdoor moeilijk of tijdelijk niet op de secundaire school terecht kunnen, zoekt Blink! mee naar een zinvolle aanpak van deze ‘moeilijke’ jongeren. Bij aanmelding bekijken we welk traject het meest wenselijk is voor de jongere. Een traject duurt bij voorkeur zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig.

Van bij de start verenigen we alle betrokken partijen: de leerling, leerkrachten, leerlingenbegeleiding, directie, de klas, de ouders... Verandering ontstaat immers in verbinding met anderen. In en door deze gezamenlijke zoektocht werpen we een licht op wat de jongere nodig heeft om zijn of haar schoolloopbaan op een positieve manier verder te zetten. In elk traject worden leerlingen aangemoedigd om intensief te reflecteren over hun eigen situatie en gedrag. Daarnaast is ook aandacht voor de ondersteuning van de leerkrachten en de school.

Om tot een duurzame oplossing te komen, werken we een gedragen plan van aanpak uit die zich niet enkel focust op het ongewenste gedrag of conflict maar inzet op verschillende niveaus (van preventie tot curatie).

Info: Vereniging Spoor Brugge, Lena Boydens: coördinator Blink!, Weidestraat 81, 8310 Assebroek, T 050 326 082, info@time-outblink.be.