CGSO vzw

Het CGSO Brugge neemt reeds 40 jaar allerlei initiatieven op vlak van seksualiteit, relaties en intimiteit onder de vorm van 3 pijlers: info en advies, vorming en psychosociale begeleiding.
Het CGSO staat garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan een ruime doelgroep. Respect voor ieders eigenheid is de basis van elke interventie, elk gesprek, elke actie. Uniek is de wijze waarop de cliënten beluisterd worden en de soepelheid waarmee onze professionelen iemand verder kunnen helpen. De vele vrijwilligers, gecoacht en gevormd door de professionelen, vormen een breed draagvlak voor de werking.
CGSO heeft tot doel op het vlak van seksualiteit, relaties en intimiteit initiatieven te nemen, te ondersteunen en/of acties te voeren, gericht op:

 • Het stimuleren van tolerantie
 • Het doorbreken van taboes
 • De bewustmaking rond seksuele identiteiten en problematieken
 • Het verspreiden van informatie o.m. mbt een bewuste familieplanning
 • Het geven van voorlichting en ondersteuning o.m. bij ongewenste en ongeplande 
 • zwangerschappen
 • Het bewerkstelligen dat mensen een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit ervaren
 • De relationele en seksuele ontplooiing bevorderen
 • Een einde maken aan exploitatie van seksualiteit en intimiteit
 • Het bewerkstelligen dat iedereen een relatie en levensstijl vindt die bij hem of haar past
 • Het toegankelijk maken van hulpverlening en de seksuele hulpverlening in het bijzonder

Dit alles met respect voor ieders eigenheid.

Het CGSO is actief op 3 domeinen:
Onthaal: stel je vraag en we bekijken samen hoe we je verder kunnen helpen.
Vorming en preventie: we hebben een aanbod aan vorming rond verschillende thema’s in het kader van relaties, intimiteit en seksualiteit.
Actie: jaarlijks organiseert het CGSO enkele thematische acties om bepaalde actuele thema’s in de kijker te plaatsen (zoals vorig jaar: Menukaart van de Liefde, Vakantieliefjes)

T 050 33 69 70

info@cgsobrugge.be

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be