Retributiereglement MAAK

Artikel 1 : doel

Voor een termijn aanvang nemend op 1 juli 2016 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd:

  • voor de verkoop van didactisch materiaal en printkaarten
  • en de inschrijvingen van leerlingen in deKunstAcademie.

Art. 2. : retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de persoon die van de diensten, aangeboden door deKunstAcademie, gebruik maakt.

Art. 3. : tarieven

  1. Gesubsidieerde cursussen

-       Leerlingenbijdrage van 12,00 EUR/per schooljaar

-       De door het departement Onderwijs van de Vlaamse 
        Gemeenschap gehanteerde inschrijvingsgelden

  1. Niet-gesubsidieerde cursussen

-       MuzeDoze voor 6-jarigen :                       32,00 EUR

-       MuzeDoze voor 7-jarigen :                       78,00 EUR

-       LetterDoze voor 7-jarigen :                      39,00 EUR

-       Kleuterdans (5-jarigen) :                          92,00 EUR

-       Initiatie dans (6/7-jarigen) :                     92,00 EUR

-       Klassieke dans (8j tot 11j) :                   112,00 EUR

-       Klassieke of moderne dans (+12j) :        112,00 EUR

-       Bijdrage materiaal fotografie :                  50,00 EUR

-      Huurgeld en verzekering instrument voor instrumenten
        die mee naar huis genomen worden :        60,00 EUR

       Huurgeld en verzekering instrument voor Instrumenten
 die op school gebruikt worden :             25,00 EUR                

  1. Verkoop didactisch materiaal en printkaarten

-       Tegen kostprijs

 

Art. 4. : betaling

§1. De retributie voor gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cursussen wordt online betaald via de website van deKunstAcademie.

§2. De retributie tegen kostprijs voor didactisch materiaal en printkaarten wordt per bancontact of contant betaald door de aanvrager in deKunstAcademie.

Art. 5 : invordering

§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

Art. 6 : algemene bepalingen

§1. Het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 houdende de vaststelling van het retributiereglement van deKunstAcademie wordt opgeheven vanaf inwerkingtreding van huidig besluit.

§2. Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden.

Datum goedkeuring :  29/06/2016
Datum bekendmakting : 30/06/2016

Bijlage : retributiereglement_dekunstacademie_-_29062016.pdf