Verkeersvrije Zeedijk

Artikel 1:
De bepalingen van punt 3.1, 3.2 en 3.3 van de Aanvullende politieverordening op het Wegverkeer - Gewestwegen - Basisreglement verkeersregeling - Zeedijk, gewijzigd op 08/05/2003, worden vanaf 02 juli 2018 tot en met 11 september 2018, vervangen door de bepalingen van de artikels 2,3 en 4 van dit besluit.

 

Art. 2:Periodieke verkeersregeling zeedijk Heist:

 

2.1.
De bepalingen die hierna volgen zijn van toepassing op de rijbaan van de zeedijk tussen de Parkstraat en het Vissershuldeplein.

 

2.2.

Met uitzondering van 31 juli, 1 augustus en 31 augustus is alle verkeer uitgezonderd rijwielen verboden van de Parkstraat in de richting van en tot het Vissershuldeplein;

Signalisatie:

-       aan de toegangsweg Parkstraat:
C3 met onderbord “uitgezonderd vergunninghouders-laden en lossen tussen 11.00uur en 20.00 uur en uitgezonderd rijwielen” aangevuld met automatisch afsluitingsmechanisme die de toegang tot de rijbaan van de Zeedijk verhindert.  Dit systeem wordt automatisch uitgeschakeld tussen 20.00 uur en 11.00 uur.  Tussen 11.00 uur en 20.00 uur kan dit mechanisme door houders van een doorgangskaart met een badge(electronische sleutel) bediend worden;
zoneparkeerverbodsteken E 13 met onderbord ’11.00-20.00 uur”

-       aan de overige toegangswegen Louis Parentstraat, August Beernaertstraat, Serweytens de Mercxstraat, Albatrosstraat, Heldenplein-oost, Heldenplein-west, Kardinaal Mercierstraat en  Vuurtorenstraat:
C3 aangevuld met palen die de toegang tot de rijbaan van de Zeedijk verhinderen
+ F45 op afstand in vermelde toegangswegen;

 

2.3.

Met uitzondering van 31 juli, 1 augustus , 31 augustus en 1 september is alle verkeer met uitzondering van rijwielen tussen 11.00 uur en 20.00 uur verboden vanaf het Vissershuldeplein in de richting van de Parkstraat.

Signalisatie:

op de Zeedijk aan de toegangswegen Vissershuldeplein en Kardinaal Mercierstraat in de richting van de Parkstraat:
C3 met onderbord “uitgezonderd rijwielen tussen 11.00 uur en 20.00 uur”.

 

2.4.

Op 1 juli, 31 juli, 1 augustus , 31 augustus en 1 september is alle verkeer vanaf het Vissershuldeplein tot aan de Parkstraat verboden.  Vanaf de Parkstraat in de richting van de grens met Zeebrugge, tot aan het Vissershuldeplein is enkel verkeer met de bedoeling om te laden en te lossen en het verkeer van rijwielen toegelaten.

Signalisatie:

afdekken:

-        op alle onderborden van de tekst “van 11.00 uur tot 20.00 uur”

-        het onderbord van het teken C3 op de Zeedijk aan het Vissershuldeplein;

 

2.5.

Alle verkeer van bromfietsen is verboden op het vrijliggend fietspad.

Signalisatie:

bestaande D9 wordt aangevuld met C3 met onderbord “uitgezonderd rijwielen”

 

2.6.

Vanaf het Vissershuldeplein is enkel verkeer toegelaten in de richting van en tot de grens met Zeebrugge.

Signalisatie: verkeerstekens C 1, F 19, D1 en C 31.

 

2.7.

Tijdens de in artikel 2.1.1 en 2.1.2 vermelde autovrije periodes (tussen 11.00 uur en 20.00 uur) hebben de houders van een doorgangskaart toegang tot de Zeedijk.  De doorgangskaart moet aan de binnenzijde van de voorruit aangebracht zijn.  De doorgangskaart waarop onder meer de voorwaarden inzake snelheid en parkeren, de nummerplaat en de geldigheidsduur van het document is vermeld, wordt afgeleverd door de dienst die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt aangewezen.

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt jaarlijks de modaliteiten voor het afleveren van deze doorgangskaart en bijhorende badge voor het bedienen van het automatisch afsluitingsmechanisme.

 

Art. 3. periodieke verkeersregeling zeedijk Duinbergen

 

A. Tussen Anemonenlaan en Majoor Quaillestraat.

 

3.1.:

Met uitzondering van 31 juli, 1 augustus , 31 augustus en 1 september is alle verkeer uitgezonderd rijwielen verboden vanaf Majoor Quaillestraat in de richting van de Anemonenlaan.

Signalisatie:

-       aan de toegangswegen Duinbergenlaan en Majoor Quaillestraat:

-       C3 met onderbord “uitgezonderd vergunninghouders-laden en lossen tussen 11.00 uur en 20.00 uur en uitgezonderd rijwielen” aangevuld met automatisch afsluitingsmechanisme die de toegang tot de rijbaan van de Zeedijk verhindert.  Dit systeem wordt automatisch uitgeschakeld tussen 20.00 uur en 11.00 uur.  Tussen 11.00 uur en 20.00 uur kan dit mechanisme door houders van een doorgangskaart met een badge(electronische sleutel) bediend worden;
zoneparkeerverbodsteken E 13 met onderbord ’11.00 uur -20.00 uur”

-       aan de overige toegangswegen Manitobaplein, Brieshelling en Zeegrasstraat:
C3 aangevuld met palen die de toegang tot de rijbaan van de Zeedijk verhindert
+ F45 op afstand in vermelde toegangswegen

 

3.2:

Met uitzondering van 31 juli, 1 augustus , 31 augustus en 1 september is alle verkeer met uitzondering van rijwielen tussen 11.00 uur en 20.00 uur verboden vanaf de Anemonenlaan in de richting van de Majoor Quaillestraat.

Signalisatie:

op de Zeedijk aan de toegangswegen in de richting van de Anemonenlaan:
C3 met onderbord “uitgezonderd rijwielen tussen 11.00 uur en 20.00 uur.

 

3.3:

Op  31 juli, 1 augustus , 31 augustus en 1 september is alle verkeer vanaf de Anemonenlaan tot aan de Majoor Quaillestraat verboden.  Vanaf de Majoor Quaillestraat in de richting van de Anemonenlaan is enkel verkeer met de bedoeling om te laden en te lossen en het verkeer van rijwielen toegelaten.

Signalisatie:

afdekken:

-        op alle onderborden van de tekst “van 11.00 uur tot 20.00 uur”

-        het onderbord van het teken C3 op de Zeedijk aan de Anemonenlaan en Duinbergenlaan.

 

3.4:

Alle verkeer van bromfietsen is verboden op het vrijliggend fietspad.

Signalisatie:

bestaande D9 wordt aangevuld met C3 met onderbord “uitgezonderd rijwielen”

 

3.5:

Tijdens de in artikel 3.1.1 en 3.1.2 vermelde autovrije periodes (tussen 11.00 uur en 20.00 uur) hebben de houders van een doorgangskaart toegang tot de Zeedijk.  De doorgangskaart moet aan de binnenzijde van de voorruit aangebracht zijn.  De doorgangskaart waarop onder meer de voorwaarden inzake snelheid en parkeren, de nummerplaat en de geldigheidsduur van het document is vermeld, wordt afgeleverd door de dienst die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt aangewezen.

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt jaarlijks de modaliteiten voor het afleveren van deze doorgangskaart en bijhorende badge voor het bedienen van het automatisch afsluitingsmechanisme.  Dit reglement wordt bij beslissing van de gemeenteraad goedgekeurd.

 

B. Tussen Majoor Quaillestraat en Leeuwerikenlaan.

 

3.6:

Ter Zeedijk is enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Leeuwerikenlaan in de richting van de Majoor Quaillestraat.

Signalisatie:

C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer".

 

 

Art. 4: Periodieke autovrije zeedijk Knokke

 

4.1.:

Met uitzondering van 31 juli, 1 augustus , 31 augustus en 1 september is alle verkeer op de rijbaan van de Zeedijk met uitzondering van laden en lossen tussen 11.00 uur en 20.00 uur, en uitgezonderd rijwielen, verboden vanaf

 

-        westelijke rijbaan Lichttorenplein tot aan en in de richting van de Meerlaan

-        oostelijke rijbaan Lichttorenplein tot aan en in de richting van de Ebbestraat

Signalisatie:

-       aan de toegangswegen, namelijk de westelijke rijbaan Canadasquare, Paul Parmentierlaan, westelijke rijbaan Lichttorenplein, oostelijke rijbaan Lichttorenplein, Antoine Bréartstraat-Kustlaan, oostelijke rijbaan Albertplein :
C3 met onderbord “uitgezonderd vergunninghouders-laden en lossen tussen 11.00uur en 20.00 uur en uitgezonderd rijwielen” aangevuld met automatisch afsluitingsmechanisme die de toegang tot de rijbaan van de Zeedijk verhindert.  Dit systeem wordt automatisch uitgeschakeld tussen 20.00 uur en 11.00 uur.  Tussen 11.00 uur en 20.00 uur kan dit mechanisme door houders van een doorgangskaart met een badge(electronische sleutel) bediend worden;
zoneparkeerverbodsteken E 13 met onderbord ’11.00-20.00 uur”

-       aan de overige toegangswegen Sterrenlaan – Zonnelaan – Zwaluwenlaan – Meerminlaan – Rubensplein – D’Hooghestraat – Leopoldlaan – Marie-Joséstraat – Swolfsstraat – Zandstraat – Duindistelstraat – Golvenstraat – Strandstraat en Zeewindstraat :
C3 aangevuld met palen die de toegang tot de rijbaan van de Zeedijk verhinderen
+ F45 op afstand aan vermelde toegangswegen

 

4.2:

Met uitzondering van 31 juli, 1 augustus , 31 augustus en 1 september is alle verkeer met uitzondering van rijwielen tussen 11.00 uur en 20.00 uur verboden vanaf:

-        Meerlaan tot aan en in de richting van de westelijke rijbaan van het Lichttorenplein

-        Ebbestraat tot aan en in de richting van de westelijke rijbaan van het Lichttorenplein

Signalisatie:

C3 met onderbord “uitgezonderd rijwielen tussen 11.00 uur en 20.00 uur ter hoogte van:

-        de oostelijke rijbaan van Canadasquare

-        oostelijke rijbaan van de Paul Parmentierlaan

-        westelijke rijbaan van het Albertplein

-        Ebbestraat

 

4.3:

Op 31 juli, 1 augustus ,31 augustus en 1 september is alle verkeer op de rijbaan van de Zeedijk verboden vanaf:

-        Meerlaan tot aan en in de richting van de westelijke rijbaan van het Lichttorenplein

-        Oosthinderstraat tot aan en in de richting van de westelijke rijbaan van het Lichttorenplein

Er is enkel verkeer met de bedoeling om te laden en te lossen en het verkeer van rijwielen toegelaten vanaf:

-        westelijke rijbaan Lichttorenplein tot aan en in de richting van de Meerlaan

-        oostelijke rijbaan Lichttorenplein tot aan en in de richting van de Ebbestraat

Signalisatie:

afdekken:

-        op alle onderborden van de tekst “van 11.00 uur tot 20.00 uur

-        het onderbord van het teken C3 aan de Meerlaan, oostelijke rijbaan Canadasquare, Paul Parmentierlaan, westelijke rijbaan Lichttorenplein, oostelijke rijbaan Albertplein.

 

4.4:

Alle verkeer van bromfietsen is verboden op het vrijliggend fietspad.

Signalisatie:

bestaande D9 wordt aangevuld met C3 met onderbord “uitgezonderd rijwielen”

 

4.5:

Vanaf de Ebbestraat is enkel verkeer toegelaten in de richting van en tot de Oosthinderstraat.

Signalisatie: verkeerstekens C 1, F 19, D1 en C 31.

 

4.6:

Tijdens de in artikel 4.1.1 en 4.1.2 vermelde autovrije periodes (tussen 11.00 uur en 20.00 uur) hebben de houders van een doorgangskaart toegang tot de Zeedijk.  De doorgangskaart moet aan de binnenzijde van de voorruit aangebracht zijn.  De doorgangskaart waarop onder meer de voorwaarden inzake snelheid en parkeren, de nummerplaat en de geldigheidsduur van het document is vermeld, wordt afgeleverd door de dienst die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt aangewezen.

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt jaarlijks de modaliteiten voor het afleveren van deze doorgangskaart en bijhorende badge voor het bedienen van het automatisch afsluitingsmechanisme.

 

4.7:

Het parkeren op de wandelweg van de Zeedijk, tussen de Meerlaan en de Zonnelaan, zoals bepaald in punt 7, blijft in de maanden juli en augustus toegelaten van 20u00 tot 06u00.  De wandelweg kan dan worden bereikt via de oostelijke rijbaan en westelijke rijbaan van het Canadasquare.

Signalisatie:

C3 met onderbord “uitgezonderd parkeren op de wandelweg tussen 20u00 en 06u00”.

 

Art. 5:
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 6:
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van Wet-Vlaanderen ;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

 Besluit

Datum goedkeuring: 25 mei 2018

Datum bekendmaking: 25 mei 2018