Voeren van propaganda nav verkiezingen op 14 oktober 2018

Artikel 1.

Het aanbrengen van driedimensionale verkiezingspropaganda op de officiële verkiezingsborden en het aanbouwen van constructies op de officiële verkiezingsborden is verboden.

 

Art. 2.

Het is verboden om (aanhang)wagens met verkiezingspubliciteit in een straal van 150 meter te parkeren rond de stembureaus vanaf 13 oktober 2018 om 22u tot 14 oktober 2018 om 15u.

 

 

Art. 3.

Overtredingen op deze tijdelijke politieverordeningen kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) conform artikel 2 en titel 2 maatregelen en sancties van de algemene politieverordening van 26 april 2018.

 

Art. 4.

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet en overgemaakt aan:

-                 de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen;

-                 de Procureur des Konings te Brugge;

-                 de Griffie van de Politierechtbank te Brugge;

-                 de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;

-                 de Korpschef van de Lokale Politiezone Damme/Knokke-Heist.

 

Besluit

 

Datum goedkeuring: 31 mei 2018

Datum bekendmaking: 5 juni 2018