Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Handicap - Toelage in de kosten van arbeidsgereedschap en -kleding

Omschrijving

Personen met een arbeidshandicap kunnen bij de VDAB een premie aanvragen voor de kosten van arbeidsgereedschap en kleding.

Voorwaarden

  • u hebt een arbeidshandicap
  • u werkt of hebt concrete werkvooruitzichten
  • u hebt specifiek arbeidsgereedschap en -kleding nodig en ontvangt hiervoor geen andere vergoeding

Raadpleeg de gedetailleerde voorwaarden op de website van de VDAB.

Procedure

U kunt de toelage aanvragen:

U moet de toelage aanvragen voor u het aangepaste arbeidsgereedschap en -kleding aankoopt. De provinciale dienst arbeidshandicapspecialisatie van uw woonplaats behandelt uw aanvraag verder.

Waar aanvragen?

VDAB

Meebrengen

Bedrag

  • het bedrag is afhankelijk van de kosten die u moet maken
  • de facturen (en betaalbewijzen) moet u binnen de 6 maanden na de aanpassing indienen bij VDAB
  • u kunt ook vragen dat de VDAB de leverancier rechtstreeks betaalt 

Meer info?