Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vlaamse verbeteringspremie

Omschrijving

De Vlaamse verbeteringspremie was een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wilde verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen.

De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. U kon de huidige verbeteringspremie nog aanvragen tot en met 31 mei 2019.

Voorwaarden

U kon de verbeteringspremie aanvragen als bewoner of als verhuurder.

 • U wordt beschouwd als bewoner wanneer u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent:
  • de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht
  • of een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar.
 • U wordt beschouwd als verhuurder, als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

De voorwaarden om een verbeteringspremie te krijgen hebben te maken met uw inkomen, uw woning en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie is verdeeld in verschillende categorie├źn, met per categorie een vast premiebedrag.

Aantal aanvragen

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kon u als persoon en per woning maximaal 3 keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie krijgen. U moest er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking had op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

De aanvragen mochten elkaar overlappen. U moest niet wachten tot u bevestiging hebt gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Opgelet! Op 1 juni 2019 werd de verbeteringspremie stopgezet. U kon uw aanvragen voor de verbeteringspremie nog indienen tot en met 31 mei 2019.

Op 1 februari 2019 is de overkoepelende renovatiepremie gestart als opvolger van de verbeteringspremie. Als u al een aanvraag voor de verbeteringspremie hebt ingediend, kunt u na de stopzetting onder bepaalde voorwaarden een nieuwe aanvraag indienen voor de overkoepelende premie. Voor verbouwingswerken van eenzelfde categorie gebeurt wel een verrekening (aftrek) van de eerder ontvangen verbeteringspremie.

Procedure

U moest het aanvraagformulier ten laatste tegen 31 mei 2019 invullen en opsturen naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn van Wonen-Vlaanderen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, hebt u 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Bedrag

Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet u facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

Het bedrag van de verbeteringspremie per bouwonderdeel:

 1. dakwerken: 1.250 euro
 2. buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 3. sanitaire installatie: 750 euro
 4. elektrische installatie: 750 euro
 5. gevelwerken: 1.500 euro
 6. behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
 7. werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
  • de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: 250 euro
  • de plaatsing van maximaal 3 verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite: 250 euro per toestel
  • de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: 1.000 euro
  • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 euro.

Voor categorie 8 - verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen - krijgt u 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (inclusief btw). De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal 1.250 euro.

Wettekst

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot wijziging van de besluiten over de renovatiepremie en over de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP).