Onroerende voorheffing - Vermindering

Omschrijving:

Huurders en eigenaars met gezinsleden met een handicap (vastgesteld voor 65 jaar) of ten minste twee kinderbijslaggerechtigde kinderen hebben recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing.

Organisatie Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Adres Bauwensplaats 13 bus 2
Onroerende voorheffing
9300 Aalst
Tel 078 15 30 15
Fax 053 72 23 75
Website http://www.onroerendevoorheffing.be/
E-mail info@onroerendevoorheffing.be  
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.
donderdagnamiddag tot 18.00 u.
Voorwaarden: 

a) Als eigenaar van de woning

Vanaf twee kinderen ten laste hebt u recht op een vermindering. Als eigenaar krijgt u de vermindering automatisch  toegekend.

Voor personen met een handicap wordt dezelfde regel toegepast als voor kinderen. Een persoon met een handicap telt voor twee kinderen, ongeacht zijn of haar leeftijd. De persoon met een handicap moet geen familielid zijn, maar wel deel uitmaken van het gezin.

b) Als huurder van een woning

Huurders met minstens twee kinderen waarvoor men kinderbijslag ontvangt, hebben ook recht op deze vermindering (ook al betaalt de eigenaar de onroerende voorheffing). Als huurder krijgt u de vermindering niet automatisch maar moet u deze aanvragen.

Waar aanvragen?

  • in elk sociaal huis
  • als u huurder bent moet u de vermindering aanvragen: http://www.onroerendevoorheffing.be/  - klik op 'onroerende voorheffing' - 'formulieren' - 'meldingsformulier voor huurders'

Meebrengen: 
  • identiteitskaart
  • attest invaliditeit
  • laatst ontvangen factuur onroerende voorheffing
Bijkomende informatie: 
Organisatie Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Adres Bauwensplaats 13 bus 2
Onroerende voorheffing
9300 Aalst
Tel 078 15 30 15
Fax 053 72 23 75
Website http://www.onroerendevoorheffing.be/
E-mail info@onroerendevoorheffing.be  
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.
donderdagnamiddag tot 18.00 u.
Bedrag: 

U kunt het bedrag van de vermindering online berekenen op de website van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst.

Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van de opcentiemen van provincie en gemeente:
Basisbedrag + ((basisbedrag vermenigvuldigd met de som van de opcentiemen) gedeeld door honderd).

 

 Aantal kinderen

Basisbedrag (in euro)

Bedrag 2011

 2

 5,40

7,05

 3

 8,55

 11,17

 4

 11,97

 15,64

 5

 15,69

 20,05

 6

 19,68

 25,71

 7

 23,97

 31,32

 8

 28,56

 37,31

 9

 33,42

 43,66

 10

 38,60

 50,43

Contact

Infopunt Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 909 E sociaalhuis@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be