Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vuurwerk

Een vergunning voor het verkopen en opslaan van vuurwerk

Lokale Politie

Dienst Wapenregister

de Vrièrestraat 49

tel. 050 619 592

fax 050 619 669

e-mail: politieregister@politie5446.be

Toelating van de Burgemeester voor het afsteken van vuurwerk

Aan te vragen bij de dienst Openluchtanimatie tel.: 050 63 04 30

Eindejaarsvuurwerk

Op de verpakking moet steeds de vermelding “feestvuurwerk” staan en de referte van het certificaat uitgereikt door de Dienst der Springstoffen.

Alle ander vuurwerk is verboden voor particulieren!

Kinderen en jongeren beneden 16 jaar mogen alleen onschuldig spul kopen zoals knalbonbons, knalerwten, knalstenen en klappertjes.