Subsidieformulier huur en energie lokalen

Identificatie van de vereniging
Identificatie van de verantwoordelijke
Huurkosten

De nodige bewijsstukken van de verbruikte energie bijvoegen.

Energiekosten

De nodige bewijsstukken van de betaling van de huur en huurcompensatie bijvoegen.

Volgende documenten worden ter verificatie voorgelegd:
betalings-/stortingsbewijs of facturen.