Ijspiste

Artikel 1.
Op 19/11/2018 van 08.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur is alle verkeer verboden in de Piers de Raveschootlaan tussen de noordelijke en de zuidelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein.

Signalisatie: verkeerstekens C3, C 31 en jersey-blokken, omleiding dmv. F 41 tekens.

 

Art.2.

Vanaf 30/11/2018  tot en met 06/01/2019 tijdens de openingsuren van de ijspiste is het parkeren en stilstaan verboden:

- over een afstand van 25 m. in de Lippenslaan ter hoogte van het Alfred Verweeplein;
- op de noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein tussen de Piers de Raveschootlaan en de Lippenslaan.

Signalisatie: respectievelijk verkeerstekens E3 met onderbord met uuraanduiding en afbakening van de zone met jerseys, en parkeerverbodsteken E1 (zonale geldigheid) met uuraanduiding. 

 

Art. 3.

Wekelijks op woensdag, vanaf 21/11/2018 tot en met 09/01/2019 van 06.00 uur tot 08.30 uur en van 12.30 uur tot 13.30 uur is alle verkeer verboden:
- op de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan tussen het Alfred Verweeplein en het Frans Desmidtplein met uitzondering van de doorsteken ter hoogte van de rijbanen van het Alfred Verweeplein en de Victor Lamoralstraat. 

Signalisatie:  Verkeershekkens of verkeerskegels met verkeersborden C3-D1

 

Art. 4.

Op woensdag, vanaf 21/11/2018 tot en met 09/01/2019 telkens tussen 05.00 uur en 14.00 uur is het stilstaan en parkeren verboden:

- op de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan vanaf het Alfred Verweeplein tot de Victor Lamoralstraat;

Signalisatie: verkeersborden E3

Art. 5:

Op woensdag, vanaf 21/11/2018 tot en met 09/01/2019, telkens tussen 08.30 uur en 12.30 uur is er enkel plaatselijk verkeer van personenwagens en lichte vrachtwagens toegelaten:

- op de noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein tussen Piers de Raveschootlaan en de Lippenslaan;

- op de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan tussen de Boudewijnlaan en de Elizabetlaan.

Signalisatie:  Verkeershekken met teken C 25

 

Art. 6.

Vanaf 19/11/2018 tot en met 13/01/2019 is het doorgaand verkeer op de zuidelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein beperkt tot voertuigen met een maximale breedte van 2 m.

Signalisatie: verkeerstekens C 27 met vermelding 2 m.

 

Art. 7.

Vanaf 30/11/2018 tot en met 13/01/2019 is er enkel éénrichtingsverkeer toegelaten in de Piers de Raveschootlaan (gedeelte tussen de zuidelijke en de  noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein) in de richting van de Elizabetlaan komende uit de richting van de Boudewijnlaan.

Signalisatie:  verkeerstekens F 19-C1-D1 en omleidingsborden F 41.

 

Art. 8.

Deze politieverordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet en zal aan de weggebruikers duidelijk gemaakt worden door de hierboven vermelde verkeerssignalisatie.

 

Art. 9.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 10.
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 Besluit ijspiste

 

Plan ijspiste

 

Datum goedkeuring: 26 oktober 2018

Datum bekendmaking: 26 oktober 2018