Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aanleg balkonrotonde op kruispunt Natiënlaan met Kalvekeetdijk

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, is op maandag 16 november 2020 gestart met de herinrichting van het kruispunt van de Natiënlaan (N49) met de Kalvekeetdijk in Westkapelle.

De heraanleg is noodzakelijk om de verkeersveiligheid op dit drukke kruispunt te verbeteren. Het kruispunt wordt omgevormd tot een rotonde met twee rijstroken. Om al het verkeer hier op een veilige manier te laten kruisen, worden auto's en fietsers/voetgangers in de toekomst volledig van elkaar gescheiden. Voor fietsers en voetgangers worden ondergrondse kruisingen onder de rotonde voorzien. Wegen en Verkeer maakt ook werk van dubbelrichtingsfietspaden langs de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk die aansluiten op het kruispunt. Zo verhoogt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en verbetert de doorstroming voor het autoverkeer. Tot slot wordt binnen de projectzone de riolering die in het beheer is van het AGSO Knokke-Heist, volledig vernieuwd.

De omvorming van het lichtengeregeld kruispunt tot een rotonde met twee rijstroken gebeurt in twee grote fases en een derde fase waarin de afwerking plaatsvindt.
In de eerste fase werkt Wegen en Verkeer van 16 november 2020 tot de zomer van 2021 aan de westelijke zijde van de Natiënlaan en Kalvekeetdijk (zijde Natiënlaan waar het verkeer richting binnenland rijdt).
In een tweede fase wordt de oostelijke zijde heraangelegd. De start van deze werken is voorzien vanaf de zomer van 2021.

Werken aan de westelijke zijde (fase 1)

Na de opbraakwerken worden er eerst rioleringswerken uitgevoerd. Waar dit nog niet het geval is, legt Wegen en Verkeer nieuwe rioleringsbuizen voor regenwaterafvoer aan zodat het afval- en regenwater gescheiden kan worden afgevoerd. Dit is beter voor het milieu en vermindert wateroverlast.

Daarna vormt Wegen en Verkeer het westelijke deel van het bestaande kruispunt om tot een rotonde met twee rijstroken en een ongelijkgrondse kruising voor fietsers en voetgangers.

Actuele toestand werken westelijke zijde (fase 1)

De wegenis is opgebroken. De grondwerken voor de westelijke helft van de bouwput en de rioleringswerken onder de bouwkuip en langs de westzijde van de Natiënlaan zijn uitgevoerd. De aannemer is bezig met de bouw van de fietstunnels langs de west- en zuidzijde en het plaatsen van de kolommen en wanden van de rotonde.

Westelijke zijde Kalvekeetdijk afgesloten vanaf 16 november 2020

Dit is de zijde waar het verkeer vanuit Knokke-Heist richting binnenland rijdt. Tijdens deze fase gelden volgende maatregelen voor het verkeer:
- doorgaand verkeer op de Natiënlaan (N49) is mogelijk in beide richtingen. Ter hoogte van het kruispunt met de Kalvekeetdijk beschikt het verkeer over één versmalde rijstrook in elke rijrichting;
- de westelijke zijde van de Kalvekeetdijk is afgesloten van de Natiënlaan. Het verkeer kan in beide richtingen een omleiding volgen via de Herenweg en een tijdelijke weg tot aan de Natiënlaan;
- de oostelijke zijde van de Kalvekeetdijk is toegankelijk voor het verkeer volgens een rechts-in-rechts-uit principe. Om alle rijbewegingen mogelijk te houden, is een keerpunt voorzien op de Natiënlaan ter hoogte van het kruispunt met de Korenbloemdreef;
- de Korenbloemdreef zal tegenaan de Natiënlaan afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer;
- voor fietsers is in beide richtingen een omleiding aangeduid via de Kragendijk.

Voorbereiding werken in de Kalvekeetdijk-Oost

Op maandag 19 april 2021 starten de voorbereidingswerken van fase 2, de oostkant van het kruispunt Natiënlaan-Kalvekeetdijk. 
In de Kalvekeetdijk, tussen de Natiënlaan en de Kragendijk, worden er filters geplaatst die het grondwater oppompen en afvoeren. Dit om later droog te kunnen werken aan de riolering en het wegdek.

De planning van deze werken ziet er als volgt uit:
- van 19 april tot begin mei blijft de toegang naar de Kalvekeetdijk gewoon open voor het autoverkeer. Fietsers richting Knokke-Heist of Westkapelle moeten wel via de Kragendijk rijden.
- vanaf maandag 3 mei wordt de toegang afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners en bezoekers kunnen wel altijd de Kalvekeetdijk inrijden via de Natiënlaan.
- vanaf begin juli wordt de toegang naar de Kalvekeetdijk volledig afgesloten, zowel voor doorgaand als lokaal verkeer.

Actuele informatie

Op www.wegenenverkeer.be/Kalvekeetdijk vind je altijd de laatste informatie. Je kan er je inschrijven op de nieuwsbrief. Via deze weg houdt het Agentschap Wegen en Verkeer je op de hoogte over de voortgang van de werken.

Bereikbaarheidsadviseur

Voor dit project heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Je kan hem contacteren via kalvekeetdijk@wegenenverkeer.be