Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Bekendmaking openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen

Omschrijving

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.

Op 1 september 2021 start daarom het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas. Het openbaar onderzoek verloopt volledig digitaal via www.integraalwaterbeleid.be.

Alle informatie via onderstaande links:

Meer info?