Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Bouw project 'Heldentoren'

Op 9 november 2020 zijn de bouwheer en aannemer Eiffage gestart met de werf 'Heldentoren'. Het bedrijf zal zo veel mogelijk rekening houden met de omwonenden, maar kan niet vermijden dat dit enige hinder zal teweegbrengen. Door de start van de werken is de verkeersdoorstroming in de buurt gewijzigd.

Actuele toestand

De ruwbouwwerken van het project Heldentoren zijn gestart. De kern van de hoogste toren werd reeds via glijbekisting gebouwd. Dit betekent dat een nieuwe fase van het project, met name de bovengrondse betonwerken volop in uitvoering zijn.

Handelaars blijven bereikbaar
Tijdens de ruwbouwwerken wordt de Knokkestraat niet afgesloten ten behoeve van de bouwwerf. De handelaars in de buurt zouden dus steeds bereikbaar moeten zijn.

Verkeersmaatregelen

- de Nicolas Mengélaan en de verbindingsweg tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan zijn deel van de werf.
- De Knokkestraat is definitief een éénrichtingsstraat met rijrichting naar de Kursaalstraat.
- Er is één rijstrook van de Elizabetlaan voorzien als tijdelijke laad- en loszone voor werfvoertuigen.