Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Hoogbouwnota en vistanota

De hoogbouwnota

De gemeenteraad keurde op 21 juni 2012 de "Hoogbouwnota" goed.

De hoogbouwnota is opgemaakt in overleg met een aantal externe deskundigen waaronder prof Jef Vanden Broeck, Willem-Jan Neutelings, Paul Robbrecht, een aantal lokale architecten en ambtenaren van de Provincie en het Vlaamse Gewest.

Het document ‘Hoogbouwnota – bakens in het stadslandschap van Knokke-Heist’ is een evolutief document dat een beleidskader wil vormen voor hoogbouwinitiatieven die in onze gemeente genomen worden.

Bij de opmaak van de nota werden volgende sporen gevolgd:

  • locaties vastleggen als ‘solitaire bomen’ in gebieden die een hogere kwetsbaarheid in zich dragen
  • werken met ‘ensembles’ of ‘bosjes’ in zones waarbij op korte afstand een grotere synergie kan ontwikkeld worden

 

Meer informatie: hoogbouwnota juni 2012.pdf

De vistanota

Op 24 april 2014 keurde de gemeenteraad de "Vistanota" goed.

Deze vistanota bouwt verder op de hoogbouwnota en onderzoekt op welke locaties beperkt hoger bouwen eventueel kan toegelaten worden.

Vista’s of perspectiefbeëindigingen bevinden zich qua bouwhoogte tussen hoog- en laagbouw. De locaties worden beperkt tot pleinen en eindpunten van stedelijke assen. Het zijn puntsgewijze ingrepen waar hogere gebouwen toegelaten kunnen worden.

Meer informatie: nota vista's april 2014.pdf