Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Openbaar onderzoek Stedenbouwkundige verordening parkeervoorzieningen

Wettekst

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat er een ontwerp van stedenbouwkundige verordening parkeervoorzieningen opgemaakt is

Overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen wordt een openbaar onderzoek gehouden, dat begint op 4 februari 2021 en eindigt op 5 maart 2021.

De verordening en de MERscreening zijn te raadplegen via onderstaande link

Het dossier ligt ook ter inzage op de dienst Stadsontwikkeling/Stedenbouw, 1ste verdieping, in het stadhuis te Knokke, A. Verweeplein 1, na afspraak op 050/630.180 of stedenbouw@knokke-heist.be

Alle bezwaren en opmerkingen dienen voor het einde van het onderzoek schriftelijk ter kennis gebracht aan het college van burgemeester en schepenen, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist of via mail op bezwaren@knokke-heist.be

Knokke-Heist, 4 februari 2021