Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Openbaar onderzoek planologisch attest Hubo

Door HUBO werd een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een planologisch attest op het perceel gelegen Natiënlaan 162.

De aanvraag planologisch attest ligt van 21 december 2022 tot 20 januari 2023 ter inzage op de dienst Stedenbouw (tijdens de openingsuren) op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist.
De dienst Stedenbouw is enkel bereikbaar na afspraak op 050 630 180.

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren of opmerkingen overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen. Deze kunnen worden afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs, per post: Alfred Verweeplein 1 - 8300 Knokke-Heist of per mail aan openbaaronderzoek@knokke-heist.be.

De aanvraag kan u hier raadplegen.