Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Planologisch attest Hubo

Hubo heeft een aanvraag tot planologisch attest ingediend waarbij, conform de procedure, advies werd gevraagd aan de cel MER in het kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage. Het Team Mer heeft beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing kunnen worden geraadpleegd op de website van het Team Mer (https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank). U vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL22009. Het dossier is ook raadpleegbaar op het gemeentehuis (dienst stedenbouw na afspraak op 050 630 180). De screeningsnota en de beslissing liggen ter inzage van 27 juni 2022 tot 26 juli 2022.