Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Alle vragen over het Coronavirus beantwoord

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 27 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te verlengen. De maatregelen blijven ten minste tot en met 19 april 2020 van kracht.

Hieronder wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Ook via 0800 11 151 kan je terecht voor vragen, specifiek voor Knokke-Heist. Alle informatie staat ook gebundeld op www.vvsg.be.

Er wordt heel wat gecommuniceerd over het Coronavirus maar dan vooral in het Nederlands. Heel wat info en veelgestelde basisvragen zijn nu ook beschikbaar in andere talen dankzij de Vlaamse overheid. Ken je mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stuur hen dan deze link door of print de poster of fiche in hun taal af en steek het bij hen in de bus.

De nationale maatregel is: blijf thuis! Lokale handelaars leveren ook aan huis, raadpleeg hier de lijst of shop via www.shopinuwkot.be voor zowel lekkere maaltijden als retail producten. Zo steun je bovendien ook de lokale economie. 

Algemene principes

Infolijnen

Alle info vind je op http://info-coronavirus.be of bel het callcenter van de Federale overheid op 0800 14 689. 

Voor vragen over economie kan je bellen naar het nummer 0800 12 033.

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

Algemeen

De situatie wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kunnen de maatregelen afgezwakt of versterkt worden.  

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de reeds genomen besluiten voor de lokale overheden? 

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit. Het ministerieel besluit en verdere verduidelijkingen volgen in de komende uren. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgisch grondgebied.  

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
  • Gaan werken of een verplaatsing in het kader van je werk
  • Voedingswinkel
  • Dokter
  • Apotheek
  • Postkantoor
  • Bankautomaat
  • Benzinestation (gebruik van handschoenen of papieren handdoek tijdens het tanken is verplicht)
  • Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
  • Krantenwinkels
  • Nachtwinkels (open tot 22 uur)
   Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren.
  • Kortingen en promoties zijn verboden

  • Voedingswinkels mogen open zijn van 7 – 22 uur

  • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur

 • Alle voedingswinkels blijven geopend 
  • De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
  • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
  • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
    
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
   
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
   
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
   
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
   
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
   
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.
   
 • Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
   
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.
   

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Samenscholingsverbod

Mag men nog samenkomen?

Neen, alle samenscholingen vanaf 2 personen zijn verboden.

Voor wat betreft buitenactiviteiten, enkel fiets- wandel- en looptochten zijn toegelaten volgens de modaliteiten die bij de voorgaande vraag werd beschreven (enkel in familiale kring die onder hetzelfde dak wonen en eventueel in het gezelschap van een vriend, altijd dezelfde),  zelfs als dit meer dan 2 personen zijn van dezelfde familie die onder hetzelfde dak wonen.

Wat met samenscholingen?

Deze zijn niet toegelaten. Hierop wordt gecontroleerd door de politie die de gepaste maatregelen neemt.

Het niet naleven van de richtlijnen kunnen beteugeld worden met volgende straffen conform art. 187 van de wet betreffende de civiele veiligheid

-         met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden,

-         met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro,

-         of met één van die straffen alleen.

Mag men dus buiten wandelen of joggen (op het strand)?

Ja, een luchtje scheppen is toegelaten en zelfs aanbevolen maar enkel met die leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen en eventueel met een derde (bijvoorbeeld een vriend) en mits toepassing van 1.5m afstand tussen elkaar.

Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken?

Ja.

Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?

Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner?

De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Wat met studenten die op kot verblijven?

Het is noodzakelijk dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te blijven tijdens de crisis.

Verplaatsingen naar en in Knokke-Heist

Mag ik me verplaatsen naar Knokke-Heist?

Knokke-Heist blijft toegankelijk maar verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:

 • Woon- werkverkeer;
 • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, etc.) - vuilnis buitenzetten van een winkel of tweedeverblijf in Knokke-Heist is niet noodzakelijk;
 • Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wandelen, fietsen en joggen zijn toegestaan. Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.
   
Mag ik tijdens deze coronacrisis verblijven in mijn tweedeverblijf in Knokke-Heist?

Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van sociale afstandsmaatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

Vermits er te veel uitzonderingen gevraagd worden van tweedeverblijvers die beweren reeds van voor de maatregelen aan de kust aanwezig zijn, is beslist hier geen rekening mee te kunnen houden en wordt iedereen terug gestuurd.

Ik heb bericht gekregen van Fluvius dat ik de meterstanden van mijn tweedeverblijf moet doorgeven. Mag ik mij hiervoor naar Knokke-Heist verplaatsen?

Nee, dit is geen essentiële verplaatsing. De procedure gaat als volgt:

 • De klant krijgt een eerste brief.
 • Bij uitblijven reactie krijgt de klant een herinneringsbrief.
 • Bij nog steeds uitblijven reactie maakt fluvius zelf een schatting van de meterstand. Er gaan hier geen sancties mee gepaard.
 • Indien de klant later niet akkoord gaat, kan er een rechtzetting gebeuren via de leverancier.

Er zullen geen verhoogde schattingen gebeuren als de meteropnames correct zijn verlopen in de laatste vier jaar.

Als de meters op een toegankelijke plaats hangen en als die mogelijkheid bestaat, zou iemand die wel dichtbij woont de meter kunnen opnemen zoals bv. een vaste bewoner of de syndicus, maar dat is de eigen beslissing van de klant. Meer info vind je hier.

Mag ik mij verplaatsen naar Knokke-Heist om mijn al dan niet hulpbehoevende ouder(s) te bezoeken?

De kinderen zullen moeten bewijzen dat hun ouder(s) hulpbehoevend zijn, in Knokke-Heist ingeschreven zijn, dat hij of zij kind is van (d.m.v. een geboorteattest). Er mag ook maar één zoon/dochter komen en niet het ganse gezin. Dit allemaal om te voorkomen dat mensen dit (zogezegde?) bezoek zouden misbruiken als excuus om al dan niet met familie toch naar Knokke-Heist te kunnen komen. Het is nu meer dan ooit de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft. Bovendien is het beter om ouderen nu even niet te bezoeken aangezien dit de grootste risicogroep is.

Als de ouder nood heeft aan hulp kunnen zij ook hulp krijgen van vrijwilligers in Knokke-Heist. Hiervoor hoeven ze te bellen naar de vrijwilligerscentrale: 050 630 430 (op weekdagen bereikbaar van 8.30 tot 17 uur).

Wat is de regelgeving voor mantelzorgers?

Voor familie

Procedure voor de mantelzorger die niet in gemeente woont:

1. Attest van woonst van persoon die hulp nodig heeft

2. Geboorteakte om verwantschap te kunnen bewijzen (we kunnen dit van heel het land afleveren)

3. Verklaring op eer van hulpbieder dat hij zijn ouders moet bezoeken om ... x reden (dit mag een brief zijn die zelf opgesteld is, 

bv. “Ik, (voornaam) (achternaam), wonende in (adres) verklaar op eer en geweten dat ik mijn ouders, (voornaam, achternaam), wonende op (adres) in Knokke-Heist moet helpen boodschappen doen omdat zij wegens ziekte zelf niet meer in staat zijn om dit te doen.”

Deze 2 attesten uit 1 en 2 kan men online bekomen, ook via e-loket of via mail naar burgerzaken@knokke-heist.be

Voor niet-familie (bv. poetsvrouw die haar oudere klanten nu wil helpen):

Men moet zich éérst aanmelden als vrijwilliger via vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be

Indien je je als vrijwilliger wilt inzetten, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17.00 uur op het nummer 

050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be

Het is belangrijk dat je je zeker eerst registreert op het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, voor de gratis verzekering via deze link https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2020/03/vlaanderenhelp tinfo.pdf
De vrijwilligerscentrale kan je helpen bij deze registratie.

Houd rekening met alle belangrijke preventieve voorzorgsmaatregelen en doe geen vrijwilligerswerk indien je niet in goede gezondheid verkeert!

Ook als men maar één persoon, één keer wil helpen.

Heb je nood aan iemand om jou te helpen?

Bevraag eerst je familie en buren, burensolidariteit is in deze tijden het best.

Indien je toch nood hebt aan iemand die jou kan helpen met noodzakelijke taken, waarbij  geen fysiek contact nodig is, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17.00 uur op het telefoonnummer T 050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be

Indien je nood hebt aan specifieke sociale diensten kan je contact opnemen met het Sociaal Huis op dit nummer: T 050 530 906

Grensoverschrijdend verkeer

Mag men nog reizen naar het buitenland?

Elke niet-essentiële reis naar het buitenland is verboden.

De volgende redenen worden met name beschouwd als essentiële redenen om te reizen naar het buitenland:

 • Zakenreizen, met inbegrip van het woon-werkverkeer
 • Voortzetting van de medische zorg
 • Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • De zorg voor dieren
   

Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden.

Men moet de richtlijnen van het land in kwestie opvolgen.

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

Waarom worden binnenkomende reizigers (vliegtuig, trein, bus), niet onmiddellijk op koorts gecontroleerd en in quarantaine geplaatst als ze besmet zijn?

Dit is in deze fase van de crisis om medische redenen niet meer opportuun.

Welke regels gelden er voor Belgen en andere inwoners van ons land die via een luchthaven terugkeren?

Buiten de richtlijnen die gelden voor alle inwoners van ons land dienen deze personen 2 weken in thuisquarantaine te blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen.

Welke regels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen van de luchthaven?

Dezelfde regels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen.

Hoe zit het met de maatregelen in Nederland?

Op maandag 23 maart werden de maatregelen in Nederland verstrengd. 

Belangrijkste zaken:

 • Kappers, beautysalons e.d. zijn daar volledig gesloten
 • Geen evenementen meer tot 1 juni, ook niet als er minder dan 100 mensen zijn. Begrafenissen en bruiloften zijn een uitzondering hierop.
 • Markten zijn overal nog open
 • Eet- en drinkgelegenheden zijn dicht
 • Winkels zijn nog open
   
Wat met grensoverschrijdend verkeer?

Grensoverschrijdend verkeer met Nederland en Frankrijk is enkel toegestaan bij volgende gevallen:

 • Werk (met attest, blad van de werkgever)
 • Gezinshereniging (bv. papa woont in België, de kinderen in Nederland – zij worden gevraagd een keuze te maken om het aantal bewegingen zo laag mogelijk te houden
 • Noodzakelijke afspraken (bv. lang op voorhand gemaakte afspraken in het ziekenhuis)

Er kunnen controles optreden. Het basisidee is evenwel dat iedereen maximaal thuis blijft.

Is grensarbeid nog toegestaan (bijvoorbeeld Fransen die werken in België)?

Ja, grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen.

Wie mag nog de Belgisch- Nederlandse grens nog over?

In principe zijn volgens de federale Coronamaatregelen niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden tot 19 april 2020. Dit geldt dus ook voor Nederland. Slechts deze redenen zijn geldig om toch nog de Belgisch-Nederlandse grens over te steken:

 • Uitvoeren van professionele verplaatsingen, met inbegrip van woon-werkverkeer. Dit kun je eventueel bewijzen met een attest van de werkgever (https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-over-te-steken-voor-het-werk)
 • Voorzien van bijstand en zorgen voor oudere personen, minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen
 • In je woonomgeving begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is, van en naar bankautomaten en postkantoren, toegang tot medische zorgen
Kunnen we via de sluipwegen de grens over naar Nederland?

Omdat veel bestuurders de sluipwegen in en rond de gemeente gebruikten om alsnog België binnen te komen, wordt de grensbeveiliging opgeschroefd. Zelfs de kleinste grensovergangen werden beveiligd met blokkades van containers en betonblokken. Die werden allemaal in de loop van maandag geplaatst.

 • Retranchementstraat (betonblokken 1000kg)
 • Rode Ossenstraat (container zand)
 • Nederenheerweg (container zand)
 • Dikke Dijk (2 container zand)
 • Internationale dijk => Technische dienst gemeente Knokke-Heist voorziet in afsluiting
   

Alle afsluitingen “landbouwproof” (landbouwers kunnen met hun zwaar materieel gemakkelijk lichtere hindernissen opzij duwen), inclusief fietspad.

Voorsignalisatie & verlichting  is voorzien.

Indien je voor essentiële zaken in Nederland moet zijn, of je bent grensarbeider, dan is de grensovergang aan de Sluisstraat de enige toegangsweg die momenteel open blijft. De politie controleert het verkeer dat via deze grensovergang passeert langs beide richtingen.

Gelden deze grensblokkades ook voor het fietsverkeer?

Ja, de grensblokkades aan de sluipwegen (Retranchementstraat, Nederenheerweg, Dikke Dijk, Zwindijk en op het grondgebied Damme Rode Ossenstraat en Damse Vaart Noord) zijn ook bedoeld voor het fietsverkeer. Onze politie stelt vast dat bepaalde wielertoeristen nog altijd individueel tot in Sluis rijden waar ze dan afspreken om in groep door Nederland te rijden. Ook voor fietsers geldt dus de regel dat grensverkeer alleen wordt toegelaten voor niet-essentiële verplaatsingen.

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?

Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in NL bvb.) kan zich blijven verderzetten.

Overlijden

Wat met begrafenissen en religieuze plechtigheden?

Alle openbare liturgische bijeenkomsten (religieuze bijeenkomsten) worden geschorst t.e.m. 19 april. In Knokke-Heist worden de katholieke erediensten tot en met 19 april opgeschort. Voor wat betreft de communies wachten ze nog af.

Uitvaartplechtigheden kunnen doorgaan in beperkte, familiekring. Wie tot de intieme of familiekring wordt gerekend, wordt uitgemaakt door de betrokkenen zelf.

De gebedshuizen worden niet gesloten en zijn toegankelijk voor individuele bezoekers. Ook hier een social distance respecteren. Het is absoluut verboden om met meerdere gelovigen zich in de gebedsruimtes te bevinden.

Livestreaming vanuit de gebedsruimten door de bedienaar is enkel toegelaten onder volgende strikte voorwaarden:

Enkel de bedienaar en mogelijks iemand die de bedienaar bijstaat bij de livestreaming mogen zich naar de gebedsruimtes begeven. Zij nemen de nodige maatregelen om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Het blijft wel aanbevolen om zo weinig mogelijk verplaatsingen te maken. Het is aanbevolen om livestreaming zoveel mogelijk van thuis uit te organiseren.

Uiteraard is het absoluut niet aangeraden om de preek in groepsverband thuis te bekijken. De preek kan enkel gevolgd worden in gezinsverband thuis.

Mag ik nog naar Knokke-Heist om een laatste groet te brengen aan een overledene?

Bezoeken van een overledene wordt aanzien als een essentiële verplaatsing. De dienst Burgerzaken kan een bewijs voorzien dat het bezoeken van een overledenen van 1ste en 2de graad aanzien wordt als essentiële verplaatsing. Dit vergemakkelijkt de werking van de controles op het terrein.

Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?

Ja, de gebouwen blijven open

Mogen begraafplaatsen openblijven?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?

Neen, die moeten uitgesteld worden.

Wat is de te volgen procedure voor de lijkschouwing van een aan Covid-19 overleden persoon?

De FOD Volksgezondheid heeft een procedure uitgewerkt voor de omgang met het lichaam van een aan Covid-19 overleden persoon.

Met respect voor de wensen van de familie, is het aanraken van de door Covid-19 overleden perso(o)n(en) toegestaan, het is echter cruciaal nadien de hygiënemaatregelen na te leven.

Huwelijken

Wat met huwelijken?

Kerkelijke huwelijken kunnen niet doorgaan, in Knokke-Heist worden ook alle burgerlijke huwelijken tot en met 30 april afgelast. Indien jouw huwelijk in de komende periode gepland stond, word je persoonlijk gecontacteerd. Alle koppels werden ondertussen verwittigd.

Dienstverlening administratieve diensten Knokke-Heist

Dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken en ook het personeel van de gemeente te beschermen, neemt het gemeentebestuur extra maatregelen inzake de dienstverlening bij de gemeentelijke administratieve en technische diensten. De gemeente raadt zijn inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers aan om administratieve formaliteiten zoveel mogelijk elektronisch of telefonisch af te handelen. Via de website www.knokke-heist.be kan je al heel wat zaken digitaal melden of aanvragen. Alle gemeentelijke administratieve diensten in het stadhuis en Sociaal Huis en de afdeling Stadsonderhoud in ’t Walletje in Westkapelle werken enkel op afspraak. Het stadhuis is gesloten en de diensten zijn enkel via mail of telefonisch te bereiken. De culturele en sportieve centra en infokantoren zijn gesloten voor het publiek.

Bij de dienst Burgerzaken kan je van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur nog enkel op afspraak terecht voor hoogdringende zaken en dit enkel in het stadhuis op het Alfred Verweeplein en niet in het Sociaal Huis in Heist. Op zaterdagmorgen is de dienst Burgerzaken gesloten en dit tot zaterdag 4 april 2020. De medewerkers die in verminderde bezetting dienst hun taken uitvoeren, oordelen over de hoogdringendheid van de vraag.

Het Cultuurcentrum Scharpoord is gesloten maar wel nog elke dag open van 8.30 tot 19 uur voor gebruikers van het oplaadpunt van elektriciteit. De rest van de inkomhal is afgesloten om te vermijden dat de mensen er zomaar rondlopen. De toiletten zijn dus niet toegankelijk. De dienst Cultuur is enkel online en telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17 uur. Vrijdag 20 maart 2020 om 18 uur en zaterdag 21 maart 2020 start de online en telefonische inschrijving voor Vakantieplus Zomer.

Ook de bibliotheek is gesloten voor het publiek en is enkel telefonisch en elektronisch bereikbaar. Boeken kunnen niet meer via de inleverbus ingediend worden. Er zullen geen boetes aangerekend worden voor het laattijdig indienen. Vanaf 6 april wordt er een afhaalpunt van de bibliotheek georganiseerd. 

De sportdienst in sporthal De Stormmeeuw is gesloten voor het publiek. Reservaties kunnen enkel online en onder voorbehoud. Leveranciers kunnen er wel terecht op afspraak. De publieke toiletten zijn er gesloten. Ook de andere sportcentra Molenhoek in Westkapelle en Laguna in Duinbergen zijn gesloten voor het publiek.

De infokantoren van Toerisme zijn gesloten maar wel telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8.30 tot 17 uur. De medewerkers van de dienst Toerisme verzekeren ook de speciale coronalijn van Knokke-Heist via het speciale nummer 0800 11 151.

De dienst Personeelszaken gaat in functie van het optimaal ondersteunen van de organisatie haar werkwijze aanpassen en is enkel nog maar toegankelijk via telefoon en e-mail. Dit betekent dat de dienst niet meer fysiek toegankelijk zal zijn voor externe bezoekers noch voor interne personeelsleden.

Er zijn geen zitdagen meer in de kantoren van de Woonwinkel, enkel nog inschrijvingen via mail of telefoon. Medewerkers voeren geen huisbezoeken meer uit, technische interventies worden beperkt tot de meest dringende. Nieuwe huurcontracten: huurovereenkomsten worden gerespecteerd, maar contracten worden door één persoon getekend en ook intredes en plaatsbeschrijvingen worden met één persoon afgehandeld en met respecteren van de sociale afstand.

Straatmedewerkers blijven  nog steeds actief.

Bij AGSO - waterbedrijf wordt er maximaal thuis gewerkt. Bij algemene lockdown gaat uiteraard ook het ganse bedrijvencentrum gesloten worden.

 • Alle werkopdrachten waarbij ofwel contact is met particulieren of die een onderbreking vragen van de watertoevoer zijn opgeschort.
 • Bedrijvencentrum is gesloten voor publiek en vergaderingen. 
 • De balie blijft bemand zodat alle telefoonopdrachten via het centraal nummer beantwoord en doorgestuurd worden.
 • Nummers van vaste toestellen van de projectleiders en leidinggevenden worden rechtstreeks doorgeschakeld.
   

Als je beroep wil doen op de diensten van het Sociaal Huis moet je eerst  telefonisch contact op te nemen op het nummer 050 530 900 zodat een passende dienstverlening voorzien kan worden. Dringend noodzakelijke afspraken gaan enkel door op dinsdag en donderdag en dit na telefonisch contact. Vanuit het sociaal huis is er ook een sociale hulplijn opgezet op het nummer 050 530 906 of via mail: socialehulp@knokke-heist.be.

De boodschappendienst en de maaltijden aan huis van het Sociaal Huis blijven actief, maar op een aangepaste manier. Er zijn geen vrijwilligers voor boodschappen naar huis te brengen, wel wordt de boodschappendienst van het Sociaal Huis uitgebreid met de poetshulpen.

Belangrijke aanpassingen:

 • De spreekuren seniorenzorg in kantoor Knokke, E. Verheystraat 3 op dinsdag en donderdag gaan niet door.
 • De zitdag eerstelijns juridische bijstand. Vanaf maandag 30 maart wordt door het bureau juridische bijstand gestart met telefonische eerstelijnsbijstand. Afdeling Brugge is bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 18 uur op het nummer 050 642 376.
 • In het ontmoetingshuis ’t Schap worden alle ontmoetingsmomenten tijdelijk stopgezet (het Salon, de Living, het kopje koffie in ‘t Schap, praatgroepen Nederlands, Nederlands les, huiswerkklasjes,...). Ook de sociale kruidenier sluit zijn deuren. Personen die recht hebben op een schapkaart, worden opgebeld en voor wie dit wenst, wordt een voedselpakket wel nog aan huis gebracht.
 • Het Sociaal Huis heeft zijn klanten verwittigd dat de bedeling van voedingsmiddelen op de eerste en derde donderdag voorlopig wordt opgeschort (er wordt tussen 19 en 27 maart een pakket aan huis geleverd - na telefonische afstemming met de klant)
 • Ook de werking van de Minder Mobielen Centrale wordt tijdelijk stopgezet, dit omdat het gaat om een vervoersdienst van vrijwilligers-senioren voor senioren.
 • Vanaf dinsdag 17 maart gaan de medewerkers van poetsdienst OCMW niet meer bij mensen thuis poetsen. Belangrijk wel is: poetsmedewerkers kunnen ergens anders worden ingezet.
 • diensten.net: poetsvrouwen gaan niet meer aan huis poetsen - kantoor tel bereikbaar 050 530 968

 • strijkwinkel: is gesloten wel tel bereikbaar 050 539 641

 • de woonwinkel: de zitdagen op dinsdag en donderdag gaan niet meer door. Enkel tel bereikbaar (050 530 930)

 • ‘t Heist best: de zitdagen op dinsdag en donderdag gaan niet meer door. Enkel tel bereikbaar (050 530 890)

 • Kind en gezin: Consultaties  gaan vanaf 1 april 2020 terug door in het SH. Het gaat om prioriteiten-zittingen en vaccinatie-zittingen. De ouders worden hiervoor door K&G zelf uitgenodigd.
  Op consultatie zullen strikte hygiënische voorschriften gelden, alle gebruikte materialen worden ook voortdurend ontsmet, er wordt ook op toegezien dat er een vlotte doorstroom is van de kindjes, zodat niemand moet wachten in de wachtzaal. we willen zeker Social Distance waarborgen. Uiteraard mogen zieke kindjes niet naar het consultatiebureau komen. Er wordt gevraagd om maximaal 1 begeleider mee te komen met het kindje, er komen geen broertjes of zusjes mee. Ouders kunnen steeds met hun vragen terecht op het nummer  078 150 100 (tussen 8 en 20 uur).  

 • Geen vrijwilligers voor boodschappen naar huis te brengen, wel wordt de boodschappendienst van het Sociaal Huis uitgebreid met de poetshulpen.

Verhuizen

Mag ik verhuizen? Wat als ik dit weekend mijn huis uit moet?

Een dringende verhuis mag blijven doorgaan. Het wordt aangeraden om niet noodzakelijke verhuizen uit te stellen.

Verhuizen mag samen met uw gezin en geholpen door 1 extra persoon. Ook een verhuisfirma kan ingeschakeld worden, indien ze de verhuis volledig op zich nemen. Dus mag je dan als gezin dat verhuist niet mee helpen en mengen met de professionele verhuizers.

De algemene federatie raadt de verhuisfirma's aan om te sluiten. Klanten bellen best eens naar de firma waarmee ze een afspraak hebben, of ze nog werken of niet.

Afval

Blijft het recyclagepark open? En wat met afvalophaling?

Recyclagepark is gesloten maar ophalingen gaan door.

Op dinsdag 17 maart 2020 besliste de minister om de recyclageparken met onmiddellijke ingang te sluiten. Inwoners en tweedeverblijvers  kunnen dus voorlopig niet meer met hun afval terecht op het recyclagepark.  

Je kan je restafval, pmd en papier & karton nog meegeven met de ophalingen die nog steeds plaatsvinden op de reglementaire dagen. Je kan je restafval ook nog wegbrengen naar de betaalcontainers op volgende locaties: 

- Bayauxlaan

- St. Michielsplein

- Bronlaan (thv Astridlaan)

- Hoek Kapellaan/Eeuwfeestlaan

Glasbollen en textielcontainers op het grondgebied worden verder geleegd. Het AGSO-afvalbeheer vraagt het overige afval tijdelijk te stockeren tot het recyclagepark opnieuw zijn deuren opent. Ook de compostdemoruimte ter hoogte van de Noordhinder is dicht.

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers?

Ja, dat mag.

Mag huis-groenafval nog op gecentraliseerde wijze opgehaald worden?

Huisvuilophaling moet. Het is een essentiële dienst die gegarandeerd moet blijven.

Is er beschermingsmateriaal voorzien voor afvalophalers?

Het is niet aangewezen om afvalophalers van mondmaskers te voorzien.

Kan het opruimen van sluikstorten nog doorgaan?

Ja, in het kader van hygiëne is dit van belang.

Mogen zwerfvuilacties nog doorgaan?

We stimuleren mensen om geen vuil op straat te gooien. Weliswaar vallen zwerfvuilacties niet onder essentiële verplaatsingen. µ

 

Vermijd sluikstorten en verbrand geen afval

Sinds de sluiting van het recyclagepark stelt de politie een stijgend aantal sluikstorten vast. Ook de restafvalzakken bevatten steeds meer afvalstoffen die er eigenlijk niet thuishoren. Papier, karton en pmd worden nog steeds aan huis opgehaald. Textiel en glas kan je kwijt in de diverse sorteerbakken op het grondgebied. Ook afval verbranden is streng verboden.

Informatie over scholen, kinderdagverblijven en jeugdactiviteiten

Onderwijs

Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten tot en met 19 april. Daarna start de paasvakantie, de maatregelen zijn ook van toepassing tijdens de paasvakantie.

De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

 • De ouders werken in de gezondheidszorg
 • De ouders werken in een essentiële publieke sector


De refters mogen openblijven.

Internaten blijven open, maar de kinderen moeten er wel op de kamer eten.

Het bijzonder onderwijs blijft open, maar schrappen de lessen.

Wordt MAAK gesloten?

De lessen in MAAK gaan niet door. De academie blijft de situatie opvolgen en brengt de leerlingen zo snel mogelijk op de hoogte van updates of wijzigingen. MAAK is daarom gesloten tot en met zaterdag 4 april, daarna zijn er geen lessen omdat het paasvakantie is. Normaal gezien terug open op 20 april.

Kan het volwassenenonderwijs nog doorgaan?

Neen, lessen worden opgeschort. Er wordt maximaal aangeraden om in te zetten op modules voor afstandsonderwijs. Er wordt aanbevolen om alternatieven te zoeken voor traditionele cursussen in besloten ruimtes met (veel) aanwezigen.

Worden universiteiten, hogescholen en andere scholen gesloten?

Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

Hoe zit het met de examens van universiteitsstudenten?

Er is veel onrust onder de studenten en niemand weet hoe het zal verlopen want de kwaliteit van het onlineonderwijs is ondermaats. Dit zal na een nieuwe evaluatie bepaald worden.

Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?

De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training on the job.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Indien de ouder vermoedelijk besmet is, dan dienen de kinderen thuis te blijven. Kleine kinderen vertonen nauwelijks symptomen bij besmetting en worden zeer uitzonderlijk ziek, weliswaar geven ze de ziekte door waardoor gevraagd wordt ze thuis te houden.

Opvang

Tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn. Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:

De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.

De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

Crèches blijven open.

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Wat met onthaalouders?

Onthaalouders mogen open blijven.

De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders. Weliswaar kan de desbetreffende groep kinderen gezien worden binnen de vaste koker.

Ook spontane opvang door ouders is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd als een vorm van burgersolidariteit. Alles moet in het werk gesteld worden om de opvang door grootouders maximaal te vermijden en vast te houden aan de scheiding van de generaties.

Is er Vakantieplus en Speelpleinwerking?

In- en outdooractiviteiten zoals de Speelpleinwerking en Vakantieplus gaan niet door tot 1 mei. Tijdens de paasvakantie is er dus geen speelpleinwerking en ook alle vakantieplusstages zijn geannuleerd. Ook de jeugdbeweging sluit, maar hier kun je normaal opnieuw terecht vanaf 4 april.

Wat met de opvang in de paasvakantie?

De ministers van Onderwijs, Binnenlands Bestuur, Jeugd en Welzijn zaten gisteren samen met diverse beleidsverantwoordelijken en vertegenwoordigers uit allerhande organisaties om een oplossing te zoeken voor de opvang van kinderen tijdens de paasvakantie.  

 • Het basisprincipe blijft dat ouders hun kinderen zo maximaal mogelijk thuis opvangen. Voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie blijft ook tijdens de paasvakantie de opvang gegarandeerd. 
 • Lokale besturen krijgen de regie voor de organisatie van opvang tijdens de paasvakantie in handen, en doen dit in nauw overleg met de bestaande lokale partners en de scholen op hun grondgebied. Het in stand houden van bestaande ‘contactbubbels’ is een cruciaal gegeven hierbij. 
 • Schoolinfrastructuur blijft ook tijdens de paasvakantie ter beschikking van lokale besturen om de noodzakelijke opvang verder aan te kunnen houden. Leerkrachten kunnen zich vrijwillig aanbieden om mee te werken in die opvang. 
 • Maatwerk op niveau van het lokale bestuur is nodig en zal met de verschillende partners bekeken worden. Er wordt momenteel gewerkt aan een draaiboek om lokale besturen hierin te ondersteunen.

Alle informatie vind je op de website onderwijs.vlaanderen.be

 

Alle speelpleinen en petanquebanen in Knokke-Heist afgesloten. 

Zoals opgelegd door de federale overheid hebben werklui van de afdeling Stadsonderhoud op dinsdag 17 maart 2020 alle speelpleinen in woonwijken en parken afgezet met nadars. Ook deze preventieve maatregel moet ertoe bijdragen dat grote groepen kinderen elkaar niet langer besmetten. Speeltoestellen in woonwijken en parken zullen ontoegankelijk gemaakt worden. 

Binnen- en buitenspeeltuinen blijven gesloten. Ook groepsactiviteiten (fietstochten, wandelingen,…) zijn verboden.

Lokale economie

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

Boodschappen en shoppen

De handelszaken en de winkels zijn gesloten

Met uitzondering van:

 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
 • de dierenvoedingswinkels
 • de apotheken
 • de krantenwinkels
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen
   

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Wat begrijpt men onder voedingswinkels?

Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven, voor zover:

 • er geen verbruik ter plaatse is en de nodige maatregelen genomen zijn om het verbruik ter plaatse te verhinderen en 
 • men in staat is om social distancing te organiseren. 

Hieronder vallen voedingswinkels zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, liefdadigheidsinstellingen …

De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.

Hoe zit het met gemengde winkels?

Het ministerieel besluit van 23/03/2020 geeft voedingswinkels, nachtwinkels en winkels voor dierenvoeding, toelating om open te blijven.

Voedingswinkels (voor mens en dier) die als secundair product ook non-food aanbieden (bijvoorbeeld papierwaren) blijven geopend en mogen die papierwaren blijven verkopen. Ook slagerijen, bakkerijen, chocolatiers, ijsjeszaken, traiteurwinkels, wijnzaken en winkels waar alcoholhoudende dranken worden verkocht mogen openblijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.

Winkels die voeding slechts als secundair product aanbieden, moeten sluiten. (bv. Action, Hema, ...)

Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, tabakswinkels, papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash, ...) zijn gesloten, maar deze winkels mogen indien mogelijk hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf (takeaway) mag niet.

Winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen mogen geopend blijven.

Is de verkoop van planten en bloemen toegelaten in winkels die voeding en dierenvoeding verkopen?

Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen ook bloemen en planten aanbieden met inachtneming van de social distancing maatregelen. Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen blijven als 'niet-essentiële' handelszaken gesloten, al kunnen ze online wel actief zijn met levering aan huis.

Wat gebeurt er met de wettelijke garantie op consumptiegoederen?

Er is geen uitzondering op de gebruikelijke regels in dit soort situaties: de consument moet de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het gebrek (post, e-mail, ...) en het niet nog erger maken.

De consument zal dus kunnen aantonen dat het probleem zich in deze uitzonderlijke periode heeft voorgedaan en dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om de verkoper op de hoogte te brengen, zoals vereist.

Zelfs als hij de informatie niet heeft kunnen ontvangen vanwege een sluiting wegens het coronavirus, mag de verkoper zich niet kunnen beroepen op de overschrijding van de termijn om te weigeren in te grijpen.

Vanaf dat moment wordt de garantieperiode in principe opgeschort totdat de verkoper een oplossing biedt (reparatie of vervanging).

Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan voedingszaken?

Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

Wat met de maatregelen in voedingswinkels/supermarkten?

De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:

 • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten
 • Voedingswinkels mogen open zijn van 7 – 22 uur
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur
 • In de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
 • Kortingen en promoties zijn verboden
Kan de wekelijkse rustdag voor voedingswinkels verplaatst worden?

De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Het MB van 23/3/2020 voorziet niet in een opheffing van de verplichting op wekelijkse rustdag.

Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.

Wat zijn de toegestane openingsuren voor de winkels die openblijven?

Het ministerieel besluit voorziet in een wijziging van de openingsuren. Voor de coronacrisis mochten winkels openblijven tot maximum 20 uur (en 21 uur op vrijdagavond). Nu mogen die winkels openblijven tot 22 uur.

Nachtwinkels mogen open zijn tussen hun gebruikelijk openingsuur en 22 uur.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden een afwijking van de openingsuren toelaten aan de vestigingseenheden gevestigd op het grondgebied van de gemeente of de stad. Dit dient te gebeuren op aanvraag van de betrokken handelaars en mag slechts voor maximaal 15 dagen per jaar.

Kan er een verplichting opgelegd worden om winkels open te houden?

Als de openbare orde of het algemeen belang dit vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven.

Mag men nog met cash geld betalen?

Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cash geld besmet is, maar omdat elektronische betalingen toelaten de social distancing maatregelen toe te respecteren.

Voor winkels die moeten sluiten, is levering en afhaal wel nog mogelijk?

Deze winkels mogen indien mogelijk hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf (takeaway) mag niet.

Voor winkels die moeten sluiten : is levering en afhaal wel nog mogelijk?

Levering en afhaal is nog mogelijk.  Hou wel steeds rekening met de social distance (1,5 meter afstand).

Kan er nog online geshopt worden?

Ja dit kan nog. Veel lokale handelaars bieden nu levering aan huis aan, steun onze lokale economie en neem hier een kijkje om te zien welke handelaars dit aanbieden.

Wat met banken en bureaus van de post?

Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren maar die de social distancing maatregelen moeten garanderen, bijvoorbeeld minstens 1.5m tussen elke persoon.

Mag de Nationale Bank openblijven?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De loketten zijn gesloten, maar de Nationale Bank blijft functioneren.

Mogen verzekeringskantoren openblijven?

Ja, maar ze worden aangemoedigd internet en telefonie te gebruiken om hun activiteiten voort te zetten.

Mag een verzekeringsexpert zich ter plaatse begeven?

Enkel om dringende schadevaststellingen te doen en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen wisselkantoren en kantoren voor internationale geldtransferts openblijven?

Deze diensten mogen openblijven, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het internationaal betaalverkeer moet gegarandeerd blijven.

Wat met nachtwinkels?

De nachtwinkels mogen openen mits naleving van de social distancing maatregelen en dit vanaf hun normaal openingsuur tot 22 uur.

Mogen paramedische winkels (drogisterijen, ...) openblijven?

Neen, zij moeten sluiten.

Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?

De winkel mag enkel openblijven op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

Gaan de markten nog door?

Er gaat geen enkele markt in Knokke-Heist nog door t.e.m. 19 april.

Mag een marktkramer aan huis verkopen? 

Ja, aan huis levering kan, maar de maatregelen met betrekking tot social distancing moeten gerespecteerd worden.

Wat met ambulante handel langs/op het openbaar domein buiten de markt?

Alle vormen van ambulante handel zijn verboden, behalve in zones zonder voedingswinkels, zijn voedingskramen die nodig zijn voor de voedselvoorziening toegelaten.

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?

Foodtrucks moeten worden gelijksgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.

Zijn de winkels in Nederland open (Cadzand, Sluis)

Het naar Sluis gaan winkelen gaat regelrecht in tegen de nationale maatregelen en is verboden. Grensoverschrijdend verkeer mag enkel bij volgende drie gevallen:

 • grensarbeid (met attest, blad van de werkgever)
 • Gezinshereniging (eenmalig, het is niet de bedoeling dat er continu heen en weer gereisd wordt)
 • Noodzakelijke afspraken die al gepland waren (bv. een afspraak met een dokter)

Er kunnen controles optreden. Het basisidee is evenwel dat iedereen maximaal thuis blijft.

De mogelijkheid is reëel dat je aan de grens gevraagd wordt om rechtsomkeer te maken door de Nederlandse Politie.

Ook de Nederlandse overheid neemt verregaande maatregelen om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dijken. Sinds maandag 16 maart blijven alle scholen, crèches, sportclubs gesloten, de horeca moet nu al dicht. De maatregelen gelden al zeker tot 6 april.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200314_04889886

Kappers, beautysalons en dergelijke zijn volledig gesloten.

Eet- en drinkgelegenheden zijn dicht.

Ik ben chocolatier, mag ik open blijven? Ik verkoop toch voeding?

De Vlaamse bakkersfederatie gaat ervan uit dat chocolatiers en pralinewinkels dicht moeten blijven, maar ze kreeg hierover nog geen uitsluitsel bij de FOD Economie

Horeca

Algemeen

De inrichtingen die tot de horecasector behoren, worden gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden. De hotels mogen echter openblijven met uitzondering van hun eventuele restaurants, bars, eethoeken, seminariezalen en andere gemeenschappelijke ruimtes.

Blijven cafés en restaurants open?

Cafés moeten sluiten. Restaurants moeten hun eetzaal sluiten. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen. Bedrijfsrestaurants sluiten ook.

Zijn mobiele ijskramen, wafelkramen, foodtrucks, … nog toegelaten?

Neen, deze zijn niet toegelaten. Tenzij men meeneemmaaltijden aanbiedt, die als complete maaltijd beschouwd kunnen worden (bv. pasta’s).

Mogen wijnhandelaren open blijven?

Ja, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden

Is de levering en verkoop van maaltijden om mee te nemen verboden?

Het is toegestaan mits naleving van social distancing maatregelen en organisatie van de wachtrijen buiten.

De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mogen enkel tussen 7u en 22u uitgevoerd worden.

Handelaars zijn verplicht om hun terras binnen te halen. Wat als de zaakvoerders hun terras niet kunnen binnen plaatsen?

Probeer zoveel mogelijk binnen te plaatsen. Indien dat niet lukt, probeer dan zeker stoelen weg te halen en de tafels op elkaar te stapelen en vast te binden met een touw. Als dit ook niet mogelijk is raden we aan eerst de stoelen te plaatsen en de tafels ervoor zodat de stoelen niet 'bereikbaar' zijn en mensen dus niet kunnen plaats nemen.

Kunnen we nog eten afhalen en eten bestellen?

Restaurants die aan huis leveren, een traiteurdienst of drive-in aanbieden, mogen hun keuken wel open houden. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

Blijven broodjeszaken en frituren open?

Snackbars, broodjeszaken, frituren, pitazaken, pizzeria’s, ... blijven open. Take-away kan nog. Er mag wel niet in de zaak geconsumeerd worden. Er moet ook op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en zoveel mogelijk buiten laten aanschuiven. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen.

Bakkers, slagers, traiteurs, take-aways,… moeten vakken met 1,5 m tussen op de grond tekenen met tape.

Richtlijnen en instructies zijn duidelijk want de situatie is urgent en ernstig: iedereen moet inspanning leveren om de grootschalige verspreiding van corona tegen te gaan.

Bij raamverkoop staan de personen dicht op elkaar en worden voedingsmiddelen en geld uitgewisseld. Deze activiteiten zijn zeer risicovol.

Wat met ijssalons? (advies VVSG)

Volgens ons kunnen de ijssalons tot op heden gewoon ‘open blijven’ indien de verbruikersruimte afgesloten is en zij dus enkel werken via het take-away principe met daarbij voldoende aandacht voor social distancing. Zij vallen onder dezelfde werking als frituren, broodjeszaken…

Thuislevering

Veel van onze lokale handelaars voorzien ook thuislevering, neem zeker een kijkje op www.shopinuwkot.be.

Mogen pakjesdiensten (Bpost, DHL, …) nog blijven leveren?

Ja, dit wordt zelfs gestimuleerd, mits naleving van de social distancing maatregelen.

Mogen diepvriesfirma’s nog aan huis leveren?

Dit is nog mogelijk. Er zijn heel wat lokale handelaars die aan huis leveren, neem hier een kijkje en steun zo ook onze lokale economie.

Diensten

Mogen kapsalons nog open gaan?

Kappers moeten sluiten. Ook de maatregel om één klant per keer te ontvangen, wordt geschrapt. Zij kunnen ook gebruik maken van de hinderpremie.

Wat met beautysalons?

Die zijn gesloten.

Mag er gewerkt worden op afspraak? 

Nee, er mag niet gewerkt worden op afspraak.

Mogen thuiszorgwinkels openblijven ?

Ze mogen openen op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. In dit verband, wordt er rekening gehouden van de mogelijke kwetsbare situatie van de persoon.

Kunnen diensten aan huis (EPC-certificaat, loodgieter) blijven doorgaan?

Ja, met inbegrip van weekends, op voorwaarde dat de voorgeschreven hygiënemaatregelen gerespecteerd worden.

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Gezondheidszorgberoepen mogen blijven beoefend worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

Wat met wassalons?

Die blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

Mogen de winkels die de landbouwsector voorzien (fytoproducten,  veevoer, …) openblijven?

Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren blijven werken met een inachtneming van social distancing maatregelen en passen waar mogelijk telewerken toe.

Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen open blijven?

Ja

Tankstations

De winkels gekoppeld aan tankstations mogen open zijn

De tankstations zelf mogen geopend zijn, gezien tanken plaatsvindt in open lucht. Echter moeten de maatregelen van fysiek contact in het achterhoofd gehouden worden. Dus niet verzamelen rond 1 "laad/ tankpunt"

Mogen fietshandelaars nog dringende herstellingen verrichten?

Dringende herstellingen zijn toegelaten, op voorwaarde dat de opgelegde voorwaarden inzake social distancing nageleefd worden.

Mogen garages open blijven ?

Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en de regels m.b.t. social distancing in acht nemend. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

Mogen carwashes open zijn?

Nee, ze zijn gesloten.

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?

Ja maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

Is de verkoop en levering aan professionelen toegelaten?

Ja, groothandelszaken mogen openblijven voor professionelen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Verkoop in de winkel of op afstand, levering en afhaling in de winkel voor professionals zijn toegestaan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Wat met dringende herstellingsdiensten voor de veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur?

Alle dringende herstellingen mogen blijven uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: loodgieters, garagisten, telecomleveranciers, …

Garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs kunnen alleen op afspraak en onder voorbehoud van voorzorgsmaatregelen openblijven voor dringende reparaties.

Fietsherstellers kunnen ook alleen op afspraak werken en mits inachtneming van de social distancing maatregelen voor dringende reparaties.

Dringende herstelling/interventie aan huis kan op verzoek van de consument of het bedrijf, op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Wat met schoonmaakbedrijven?

Niet essentieel bedrijf waar telewerken niet mogelijk is, dus kan/mag doorgaan wanneer er voldoende maatregelen zijn genomen om de regels van social distancing te garanderen.

Mag poetshulp (dienstenchèques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja.

Mag private verhuur van springkastelen?

Neen.

Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?

Zij mogen blijven werken voor zover hun werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen.

Mogen e-commerce handelaars hun activiteiten verderzetten indien deze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, …)?

Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten zolang de werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen in de magazijnen en de lokale winkel. Ook onze lokale handelaars bezorgen aan huis, neem hier een kijkje en steun zo de lokale economie.

Mogen zelfstandige of in vennootschap georganiseerde ramenwassers hun werk voortzetten en tegemoetkomen aan de vragen van bedrijven die een beroep op hen doen?

Ja, enkel voor opdrachten in uitvoering van bedrijven, niet voor particulieren. De social distancing maatregelen moeten gerespecteerd worden.

Mogen bouwbedrijven, glazenwassers, renovatiebedrijven, schilderwerken, etc. van het binnenland nog in Knokke-Heist werken komen uitvoeren?

We raden deze verplaatsing ten zeerste af voor volgende redenen:

 • Dit is geen noodzakelijke/dringende verplaatsing
 • Recreatieve en toeristische woningen (vb. vakantievilla’s) moeten sluiten
 • Burgers zijn ongerust en bellen naar de politie en je zal hierover aangesproken worden
 • De maatregelen kunnen ieder moment verstrengd worden
 • Er worden controles gedaan op basis van bovenstaande criteria
Wat met schouwvegers?

Zij mogen hun activiteiten blijven uitoefenen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Kunnen activiteiten met betrekking tot de woningmarkt (zoals huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, verhuizen…) nog plaatsvinden?

Neen. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkopen mogen momenteel niet worden georganiseerd.

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?

Ja maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

Wat met bouwactiviteiten?
 • Bouwactiviteiten buitenhuis zijn toegelaten.
 • Bouwactiviteiten binnenhuis, in niet bewoonde gebouwen en woningen zijn ook toegelaten.
 • Bouwactiviteiten binnenhuis, in bewoonde gebouwen en woningen zijn enkel toegelaten als het gaat om dringende herstellingen in het kader van veiligheid, welzijn, hygiëne en ICT-infrastructuur. Dit enkel als het gaat om dringende interventies, geen nieuwe installaties. Bv. loodgieters, alarm- en camerasystemen, schouwvegers, ...
Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?

Ja, uiteraard.

Hoe zit het met prostitutie (-buurten)?

Die worden gesloten.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Hoe verloopt de medische opvang van zieke daklozen en personen die illegaal op openbaar domein samenhokken?

Zij zullen verzorgd worden via het OCMW.

Is het voor privédetectives toegestaan om verder te werken?

Dat mag, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen fiscale controles aan huis doorgaan?

Door de uitzonderlijke omstandigheden die verband houden met het coronavirus (COVID-19) stelt de FOD Financiën zijn niet-essentiële en/of minder dringende controles ter plaatse uit. Alleen de controles die nodig zijn om de financiële belangen van de Staat te beschermen, blijven behouden. Het doel is om zoveel mogelijk contacten te beperken en hiermee de burgers en onze controleurs te beschermen.

Controles die op afstand kunnen worden uitgevoerd, dankzij de ondersteuning van fiscale toepassingen en op basis van dossiers, vinden nog steeds plaats.

Voor de controles ter plaatse die blijven behouden, rekenen we op de volledige medewerking van de gecontroleerde burgers en bedrijven. Die controles zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de specifieke hygiënenormen die van kracht zijn in het kader van de coronavirus-crisis.

Wat met technische controles van installaties?

Idem voor onderhoudsnazichten. Een keuring is van belang in het kader van de algemene veiligheid en moeten dus blijven doorgaan mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Kunnen er voor brandweervrijwilligers die technisch werkloos zijn soepele regelingen toegestaan worden voor taken die ze mogen doen?

Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.

Mogen werkgevers weigeren dat vrijwillige brandweermannen die thuis telewerken reageren op oproepen?

Neen, als de vrijwillige brandweerman toestemming kreeg om vanaf zijn werkplaats te reageren op een oproep, mag hij dat ook vanuit telewerk.

Dieren

Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken en voederen?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Blijven dierenasielen open?

Dierenasielen zijn gesloten. Ook adoptie op afspraak is verboden. De opvang en essentiële verzorging van de dieren is echter wel cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Mogen dierenhotels openen?

Dierenhotels zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (zoals daar zijn opname ziekenhuis, overlijden,…).

Mag ik met mijn hond naar de dierenarts?

Ja als het om een dringende behandeling/consult gaat.

Wat met dierencrematoria?

Deze blijven open. Ze werken wel enkel op afspraak.

Hinderpremie en andere financiële maatregelen

Hoe zit het met de financiële maatregelen voor de betrokken handelaars?

het nemen van dergelijke, vergaande beslissingen heeft onvermijdelijk gevolgen voor de economie. Daarom heeft de ministerraad al op 6 maart 2020 tien maatregelen genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, deze zijn :

 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 • Betalingsplan btw
 • Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 • Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig kunnen ze aangepast/ versterkt worden.

Hinderpremie

Voor de handelszaken in Vlaanderen die verplicht moeten sluiten, zowel volledig als enkel in het weekend, is een hinderpremie voorzien van maximaal 4.000 euro per vestiging. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal deze premie uitbetalen. Er wordt voorzien in een elektronische aanvraagprocedure. Deze is momenteel nog niet operationeel, maar u kan reeds uw email achterlaten in de rubriek ‘Aanvraagprocedure’ om verder geïnformeerd te blijven.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Ook handelaars die voor take-away kiezen, hebben recht op de hinderpremie, alle informatie vind je hier: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

Tijdelijke werkloosheid

De regelingen voor tijdelijke werkloosheid zijn van toepassing en worden uitgebreid. Twee regimes moeten onderscheiden worden:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: werkgevers die door de overheidsmaatregelen volledig of gedeeltelijk gesloten zijn, alsook hun toeleveranciers kunnen beroep doen op de regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze regeling geldt voor alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) zonder wachttijd. De regeling zal soepel toegepast worden.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: deze regeling, die beperkt is tot arbeiders, kan aangevraagd worden door werkgevers die door het coronavirus getroffen worden door een daling van hun cliënteel, productie, omzet, bestellingen ... waardoor de normale arbeidsregeling niet gehandhaafd kan worden. Deze regeling kan in bepaalde gevallen een oplossing zijn voor werkgevers die niet in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Meer info op: www.rva.beDe aanvraag gebeurt elekronisch https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw Contacteer ook uw sociaal secretariaat.
Uitkering zelfstandigen: overbruggingsrecht

Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk of definitief moeten stopzetten kunnen onder bepaalde voorwaarden voor maximum 12 maanden een uitkering krijgen. Dit is het zogenaamde ‘overbruggingsrecht’. Men werkt volop aan een versoepeling van de voorwaarden, alsook aan een aangepaste aanvraagprocedure. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we u verder informeren. Je vindt meer info op de websites van de sociale verzekeringsfondsen, alsook op de site van VLAIO:

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Betalingsmoeilijkheden

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zullen bij heel wat ondernemingen en zelfstandigen tot betalingsmoeilijkheden leiden.

Wat betreft de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen voorziet de overheid in een soepele toekenning van betalingsuitstel en betalingsplannen:

 • Belastingen: vandaag is beslist om een algemeen betalingsuitstel toe te staan van 2 maanden voor de btw en de bedrijfsvoorheffing van februari, maart of het 1e kwartaal. Voor de afrekeningen in de personen- en vennootschapsbelasting die vanaf 12 maart 2020 gevestigd zijn, is er eveneens een bijkomende termijn van 2 maanden. Hiervoor is er geen aanvraag nodig. Er zullen binnen deze termijn geen boeten en geen interesten aangerekend worden. We komen in een latere mail meer gedetailleerd op deze regeling terug.
  Daarnaast is er een specifieke procedure voor de aanvraag van een uitstel van betaling en de kwijtschelding van boeten en nalatigheidsintresten: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 • RSZ-bijdragen: voor het 1e en het 2e kwartaal van 2020 kan een minnelijk afbetalingsplan aangevraagd worden, met een spreiding van maximaal 24 maanden. www.onssrszlss.be/nl/news/1067/maatregel-bij-coronavirus-minnelijke-afbetaling-werkgeversbijdragen
 • Sociale bijdragen zelfstandigen: voor de bijdragen van het 1e en 2e kwartaal kan betalingsuitstel gevraagd worden. Daarnaast is het bij een scherpe daling van de inkomsten ook mogelijk om een vermindering van de voorlopige bijdragen te krijgen. U vindt meer info op de websites van de sociale verzekeringsfondsen. Een volledig overzicht vindt u op de site van het RSVZ: www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

Daarnaast adviseren we om proactief contact te nemen met je bankier indien je moeilijkheden verwacht om de lopende kredieten af te lossen of indien je bijkomende financiering denkt nodig te hebben. De banken engageren zich om zich flexibel op te stellen voor een aanpassing van de voorwaarden van de bestaande financieringen (bijvoorbeeld door een aanpassing van terugbetalingstermijnen of een opschorting van terugbetaling van kapitaal), alsook voor het verschaffen van bijkomende middelen. Zij worden daarin gesteund door de Vlaamse overheid die via PMV bijkomende waarborgen verstrekt voor bankfinancieringen.

Meer info over deze waarborgregeling: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Maatregelen voor bedrijven

Is grensarbeid nog mogelijk?

Ja dit is mogelijk. In Frankrijk en Nederland heb je daar een attest voor nodig, te bekomen bij de eigen werkgever.

Grensarbeiders (Nederland-België) in vitale sectoren krijgen vignet

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

Werkwijze vignet:

Het vignet COVID19, om op een prioritaire manier de Belgische grens over te steken, kan van de website van het Nationaal Crisiscentrum gedownload worden (zie downloads onderaan deze pagina).

 • Het vignet wordt in kleur afgeprint door de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (in navolging van de lijst met cruciale sectoren/beroepsgroepen en essentiële diensten/vitale processen van toepassing in het land van tewerkstelling).
 • Voor België is de lijst met cruciale sectoren en essentiële diensten terug te vinden in de bijlage aan het Ministerieel besluit van 18 maart 2020.
 • Voor Nederland is de lijst met vitale sectoren en cruciale beroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen(externe link).
 • De werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt plaatst op de verso zijde van het vignet een stempel van de eigen organisatie (met adresgegevens en telefoonnummer).


Het vignet wordt uitgeknipt en geplaatst achter de voorruit van de wagen aan de kant van de bestuurder.

De werknemer moet dus eerst weldegelijk tot bij de werkgever komen om het vignet te verkrijgen.

Opgelet: Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.

Het vignet is ook enkel voor grensarbeiders uit de vitale sector, niet voor mantelzorgers en/of andere essentiële verplaatsingen.

Wat zijn de werkmethoden die de bedrijven moeten aanbevelen?

Telethuiswerk bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Er wordt voorgesteld om teleconferenties te organiseren en niet-essentiële vergaderingen te annuleren.

Is telewerk verplicht?

Ja, telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?

Als telewerk niet mogelijk is moeten social distancing maatregelen strikt nageleefd worden. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidieven in het niet navolgen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.

Wat als een werkgever telewerk verbiedt omwille van ‘organisatorische redenen’?

De werknemer kan klacht indienen via de website van de FOD Werkgelegenheid.

Zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor personen die een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen omdat ze behoren tot de risicogroep en dus niet kunnen gaan werken?

In Vlaanderen krijgen alle mensen die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de coronacrisis een vergoeding van 202,68 euro om hun elektriciteit- en waterfactuur te dekken.

Zijn deze maatregelen van toepassing voor alle sectoren en diensten?

Neen. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten.

Echter, deze bedrijven moeten indien mogelijk ook een telewerksysteem in werking stellen en social distancing maatregelen respecteren.

De complete lijst van deze cruciale sectoren en essentiële diensten werd samengesteld en bijgevoegd aan het ministerieel besluit van 18 maart 2020.

Bedrijven moeten de regels van social distancing respecteren. Wie dat niet doet, moet sluiten. Bij niet-naleving komen er boetes.

Werknemers die vinden dat de maatregelen niet kunnen worden nageleefd, kunnen klacht indienen bij de arbeidsinspectie via oproepnummer 02 2334 111.

Mogen uitbesteders en nevendiensten van essentiële sectoren hun activiteiten uitoefenen?

Voor zover zij de essentiële sectoren in staat stellen om hun diensten aan de bevolking te blijven leveren, mogen ze hun diensten blijven aanbieden, maar enkel B2B, in het kader van hun bestaande commerciële relaties.

Zo mogen bijvoorbeeld vrachtwagens die voedingszaken bevoorraden nog gereinigd worden, en is het reinigen van ruiten toegestaan.

De andere voorbeelden moeten geval per geval worden beoordeeld.

Mogen mobiele vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken gezien werk op afstand in hun geval niet doenbaar is?

Nee, deze mensen mogen hun activiteiten niet voortzetten.

Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?

Ja, als het noodzakelijk is, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

Ik werk in de private en bijzondere veiligheidssector, mag ik gaan werken?

In het kader van de huidige maatregelen moet de uitzondering beperkt worden tot de fundamentele en noodzakelijke activiteiten van de private en bijzondere veiligheidssector.

De private bewakingssector die de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten omvat, alsook de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen zoals Securail, kunnen verder werken.

Voor de installateurs van alarmsystemen en camerasystemen zijn enkel dringende onderhouds - of herstellingswerken toegelaten. Andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, zijn verboden.

De opleidingsinstellingen verbonden aan de private veiligheidssector kunnen hun activiteiten enkel verderzetten via afstandsonderwijs.

Veiligheidsadviseurs kunnen hun activiteiten enkel en alleen op digitale wijze verderzetten.

Wat zijn de sancties voor niet naleving van de nationale richtlijnen?

Het niet naleven van de richtlijnen kunnen beteugeld worden met volgende straffen conform art. 187 van de wet betreffende de civiele veiligheid

-         met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden,

-         met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro,

-         of met één van die straffen alleen.

Voor verdere vragen in verband met de economische maatregelen kan je bellen naar 0800/120.33 (infolijn voor vragen over economie)

Wat met een bedrijf dat werknemers uit verschillende landen van de Europese Unie tewerkstelt?

Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 schrijft voor dat bedrijven - ongeacht hun omvang - verplicht zijn om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, en dit zonder uitzondering. Deze verplichting geldt evenwel niet voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten, die worden opgesomd in de bijlage bij het ministerieel besluit.

Deze sectoren moeten er wel voor zorgen dat social distancing maatregelen in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Tijdens het weekend heeft de regering bijkomend beslist dat de grenzen worden gesloten voor alle verkeer dat niet strikt noodzakelijk is. Dat betekent dus dat in het buitenland gevestigde werknemers enkel de Belgische grenzen nog kunnen oversteken voor zover zij worden tewerkgesteld in de cruciale sectoren en essentiële diensten. Voor de andere sectoren geldt dat de buitenlandse werknemers verplicht moeten telewerken. Indien dat niet mogelijk is, wordt de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht.

Zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor personen die een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen omdat ze behoren tot de risicogroep en dus niet kunnen gaan werken?

In Vlaanderen kunnen mensen die problemen hebben om hun water- en elektriciteitsfactuur te betalen de website van de RVA raadplegen.

Dienen documenten i.v.m. tijdelijke werkloosheid nog steeds afgestempeld te worden door de gemeente?

Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus, werd de procedure sterk vereenvoudigd. Informatie hierover is terug te vinden op de website van de RVA.

Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?

Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit). Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit door COVID-19 indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd. Meer informatie vind je hier.

Informatie over activiteiten, evenementen en tickets

Activiteiten

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend (afstand van 1,5 meter). Voor wat betreft buitenactiviteiten zijn enkel fiets-, wandel- en looptochten toegelaten volgens bovenstaande modaliteiten en in de onmiddellijke omgeving van de woonplaats. Men moet autoverplaatsingen hiervoor absoluut vermijden.

Welke activiteiten worden geannuleerd?
 • Tot en met 19 april worden alle activiteiten geannuleerd, zowel intern als extern.
 • Tot en met 30 april worden alle gemeentelijke activiteiten en events geannuleerd of uitgesteld. Activiteiten van o.a. Jeugdraad vallen hier ook onder.

Afhankelijk van wat de Federale Overheid en de Burgemeester beslissen, zouden clubs en verenigingen dan na 19 april opnieuw zalen kunnen huren.

Wat met cinema- of theaterbezoeken?

Dit valt onder dezelfde maatregel als de musea, sportcentra, jeugdverenigingen, discotheken, cafés, … Alle in- en outdoor (recreatieve en andere) bijeenkomsten worden geschrapt.

Worden tickets vergoed voor een geannuleerde culture voorstelling door Cultuurcentrum Scharpoord?

Iedereen die tickets aangekocht heeft voor culturele voorstellingen, georganiseerd door Cultuurcentrum Scharpoord en die door de maatregelen geannuleerd zijn, zullen persoonlijk gecontacteerd worden om de vergoeding te regelen.

Gaan de lessen in teken- en muziekacademies door?

Teken- en muziekacademies zijn gesloten tot en met 19 april.

Worden pretparken en recreatieve centra gesloten?

Attractieparken, dierenparken, binnenspeeltuinen, recreatieve centra zijn gesloten tot en met 19 april.

Kunnen toeristische rondritten nog doorgaan?

Recreatieve activiteiten zoals rondritten worden geannuleerd, voorlopig tot en met 19 april 2020, ongeacht hun omvang (ongeacht indoor, outdoor, publiek of privaat van karakter…).

Wat met ‘lockdownparty’s’?

Lockdownparty’s en soortgelijke gevallen zijn verboden en zijn bovendien zeer onverantwoordelijk door het grote risico voor de volksgezondheid.

Mag ik mijn drone nog gebruiken?

Recreatief gebruik van een drone is enkel toegelaten op je eigen privéterrein, gelegen aan jouw woning. Klik hier voor meer informatie.

Mogen kermissen nog doorgaan?

Deze zijn verboden, als ook kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten de kermissen.

Wandelen

Mag er nog gewandeld worden?

Ja, enkel met de personen die onder hetzelfde dak wonen of met één vriend(in). Dit mag enkel wanneer de sociale afstand van 1,5 m gerespecteerd wordt.

Provinciale domeinen, staketsels, … blijven toegankelijk op voorwaarde dat de social distancing voorwaarden tussen de aanwezigen in acht genomen worden (anderhalve meter afstand).

Er geldt een samenscholingsverbod, wat betekent dat men zich niet met meer dan twee personen samen mag ophouden, mits inachtname van de 1,5 meter afstand.  Als gezin of als personen wonend onder 1 dak, kan je wel samen naar buiten. Voorwaarde is hier ook dat je de social distance houdt. Als gezin kan je nog maximaal 1 persoon meenemen. Nieuw-samengestelde gezinnen worden ook als een gezin gezien.

Moeten provinciale domeinen gesloten worden?

De recreatieve delen van deze parken moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). Daarentegen, de parken en bossen mogen openblijven zover zij geen aanleiding geven tot crowding. Hierop moet worden toegezien

Wat zijn de regels in de parken die open zijn?

Dit is een bevoegdheid van de lokale overheid. De social distancing maatregelen moeten evenwel steeds nageleefd worden.

Sportvoorzieningen

Gaan sportieve activiteiten nog door?

Bijeenkomsten, evenementen en trainingen van sportploegen, met of zonder publiek, worden geannuleerd tot en met 5 april.

Worden sporthallen, zwembaden en fitnesszalen gesloten?

Sporthallen, zwembaden en fitnesszalen zullen gesloten zijn tot en met 5 april.

Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?

Enkel de topsporters die trainen voor de Olympische Spelen en indien ze de training enkel kunnen doen in individueel verband.

Alle speelpleinen en petanquebanen in Knokke-Heist afgesloten.

Zoals opgelegd door de federale overheid hebben werklui van de afdeling Stadsonderhoud op dinsdag 17 maart 2020 alle speelpleinen in woonwijken en parken afgezet met nadars. Ook deze preventieve maatregel moet ertoe bijdragen dat grote groepen kinderen elkaar niet langer besmetten. Speeltoestellen in woonwijken en parken zullen ontoegankelijk gemaakt worden.

Binnen- en buitenspeeltuinen blijven gesloten. Ook groepsactiviteiten (fietstochten, wandelingen,…) zijn verboden.

Wat met fietsclubs op bv. zondagvoormiddag? Mogen zij hun rit nog uitvoeren?

Alle recreatieve activiteiten in groep worden afgeschaft, zowel indoor als outdoor. Fietstochten in groep kunnen dus niet meer doorgaan.

Is fietsverhuur toegelaten?

Nee, dit wordt gezien als een recreatieve activiteit en is dus niet toegelaten.

Mogen we nog paardrijden?

Paardrijden mag niet want dit wordt gezien als een niet-noodzakelijke recreatieve activiteit. Paarden mogen wel buiten gelaten worden op een wei of in een piste om hen te laten bewegen (ook het longeren mag).

Zijn er water- en brandingsporten toegelaten?

Neen.

Toeristische vragen

Verblijf in Knokke-Heist

Mogen toeristen naar België blijven reizen?

Nee, Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat alle recreatieve activiteiten verboden zijn.

Kan ik naar mijn appartement komen in Knokke-Heist?

Knokke-Heist blijft toegankelijk maar de norm van de nationale maatregel is: blijf thuis! Burgers wordt gevraagd om binnen te blijven, tenzij een verplaatsing “essentieel” is. Daaronder vallen bijvoorbeeld verplaatsingen naar het werk (indien noodzakelijk), voedingszaken, de apotheek, het tankstation, de post, etc. Bovendien vraagt de overheid om niet te verblijven om je tweedverblijfsadres, hierop zal streng worden gecontroleerd door de politie.

Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?

Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van sociale afstandsmaatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

Zijn immokantoren open?

Er mogen op dit moment geen buitenverblijven worden verhuurd en er mogen geen bezichtigingen voor verkoop worden georganiseerd. Enkel lopende verkopen mogen blijven doorgaan.

Blijven de hotels open?

Ja hotels mogen nog open blijven, maar er is geen restaurantfunctie toegelaten. De hotels mogen wel roomservice aanbieden op de kamer. Er mag geen direct contact zijn.

Wat voor andere types van logement?

Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel niet essentiële verplaatsingen in de buurt van de woonplaats toegelaten.

Permanente bewoners van campers of caravans met enkel een referentieadres mogen ook blijven de op vraag van de gouverneur.

Indien je zelf het hotel wil annuleren, hanteert elk hotel zijn eigen policy.
Je contacteert dus best het hotel zelf, zij zullen je meer informatie kunnen geven over de specifieke tegemoetkomingen.

Strand

Mogen de honden nu langer op het strand blijven?

Door de maatregelen tegen het coronavirus heeft de Burgemeester beslist dat het verbod voor honden op het strand (van 15 maart tot en met 15 oktober, tussen 9 en 21 uur) opgeschort wordt tot en met 3 april. Vanaf 4 april gaat het strandverbod dus pas van start.

Mogen we nog wandelen op het strand?

Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Mits een verplaatsing is het dus toegestaan om te gaan wandelen op het strand. Alle niet essentiële verplaatsingen dienen geweerd te worden.

Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.

Samenscholingen zijn niet toegestaan. Groepen van 3 personen en meer vallen onder samenscholingen.

Mag men elektrische steps gebruiken om te wandelen?

Nee, ze zijn niet toegelaten voor recreatieve activiteiten. Ze zijn echter wel toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen.

Mogen de strandcabines worden opgebouwd? 

In overleg met de gouverneur en alle andere kustburgemeesters heeft het gemeentebestuur beslist om de opbouw van strandcabines door particulieren niet meer toe te laten. Dit wordt aanzien als een niet essentiële verplaatsing en kadert in de maatregelen van de Federale Overheid.

Professionele plaatsers mogen met een beperkte ploeg en mits strikte naleving van de sociale distancing maatregelen verder opbouwen. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 19 april. Bij verlenging van de maatregelen of nieuwe richtlijnen van de Federale Overheid brengen wij u op de hoogte.

Gedurende deze periode mag er ook niet aan de cabines gezeten worden.

Voor alle vragen omtrent strandcabines en nummerplaatjes kan je mailen naar strand@knokke-heist.be of telefonisch contact opnemen op 050 630 141.

Deze nummerplaatjes kunnen niet meer afgehaald worden op het gemeentehuis.

Mag ik aan de strandcabine gaan zitten bij mooi weer?

Neen, de norm van de nationale maatregel is: blijf thuis! Alle niet essentiële verplaatsingen dienen geweerd te worden. Lichaamsbeweging in de buitenlucht, met het gezin en met 1 vriend(in) is toegestaan en zelfs aanbevolen. Aan de cabine gaan zitten is echter geen lichaamsbeweging.

Parkeren

Is parkeren nog betalend?

Tot 3 april kan iedereen gratis parkeren in Knokke-Heist. OPC-shop is gesloten maar wel telefonisch en via e-mail bereikbaar.

Openbare toiletten

Wat met openbare wc’s voor de wandelaars op het strand?

Op de Zeedijk zijn er 4 openbare wc’s. In Knokke is dat bij de Veiligheidspost (t.h.v. het Lichttorenplein), in Duinbergen ter hoogte van het Dir.-Gen. Willemspark, in Heist ter hoogte van het Vissershuldeplein en nog één op het einde van de Zeedijk in Heist. In het centrum kunnen de bezoekers de openbare wc’s in het treinstation gebruiken. Er zijn ook openbare wc’s voorzien in enkele gemeentelijke gebouwen (Stadhuis, Cultuurcentrum, Toerisme) maar deze blijven voorlopig gesloten tot en met 19 april. Het stadhuis is enkel in de week open van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De openbare toiletten zijn bereikbaar maar het blijft de bedoeling om zo weinig mogelijk mensen binnen te laten. Meermaals per dag worden deze openbare toiletten gereinigd.

Maatregelen in de zorg en medische info

Ben je zorgverstrekker en zit je met vragen? 

Raadpleeg de site van Siensano en de site van zorg en agentschap.

Krijgen zorgkundige voorrang in lokale voedingswinkels/supermarkten?

Alle zorgkundigen uit Knokke-Heist krijgen een attest zodanig dat ze voorrang krijgen in lokale voedingswinkels/supermarkten zodat ze niet langer moeten aanschuiven in de wachtrij.

Het attest wordt bezorgd aan huisartsen, (thuis)verpleegkundigen en verpleegkundigen uit rusthuizen en ziekenhuizen in Knokke-Heist. Er werd een mail verstuurd naar alle zorgcentra en thuisverpleegkundigen.

Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan wordt geactiveerd vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties moeten worden geannuleerd. Enkel urgente en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden.

Alle noodzakelijke bestaande therapieën (chemo, dialyse, ...) mogen voortgezet worden.

Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?

Wat betreft de bezoeken, zij worden allemaal verboden behalve voor stagiairs, ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase. Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

Raadpleeg voor alle zekerheid de website van je ziekenhuis of telefoneer vooraf. Sommige ziekenhuizen hebben striktere regelingen.

Dagcentra, net als kortverblijven, psychiatrische instellingen en medisch pedagogische instellingen (MPI) zijn gesloten voor alle publiek.  Neem bij twijfel altijd rechtstreeks contact op met de betrokken diensten.

Welke maatregelen gelden in woonzorgcentra ?

Voor woonzorgcentra geldt een algemeen bezoekersverbod tot en met 19 april 2020.

 

Hulp voor bewoners in woonzorgcentra:

Kan de familie van bewoners de persoonlijke was komen ophalen en terugbrengen?

Hulp voor hulpbehoevenden is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Medische zorg

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Wat moet ik doen als ik symptomen denk te hebben ?

Raadpleeg je huisarts of de huisartsenwachtpost (1733)  altijd telefonisch bij de minste twijfel. Ga zeker niet in de wachtzaal zichten of via spoed binnen!

Sinds donderdag 19 maart worden mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus door huisartsen doorgestuurd naar een apart triagecentrum. Dit kan enkel na telefonisch contact met de huisarts. Het is dus niet zo dat mensen op eigen initiatief naar dit triagecentrum kunnen stappen. Het centrum in Knokke-Heist is er gekomen om te vermijden dat veel mensen meteen naar het ziekenhuis of de huisarts trekken en daar andere mensen besmetten. Dankzij het medisch triagepunt kunnen personen die vermoedelijk besmet zijn in de veiligst mogelijke omstandigheden onderzocht worden. De huisartsen bepalen daar dan wie er thuis kan verzorgd worden en wie best gehospitaliseerd wordt.

Eerst contact opnemen met de huisarts

Mensen die symptomen hebben van het coronavirus mogen niet naar de huisarts of het ziekenhuis gaan. De patiëntenstroom moet absoluut gescheiden blijven want de kans dat ze andere mensen besmetten is te groot. Daarom moeten zij eerst bellen naar de huisarts. Het is je huisarts die beslist of je thuis kan blijven om uit te zieken, of dat je naar een triagecentrum moet voor onderzoek. Mensen zonder doorverwijzing zullen dan ook onmiddellijk teruggestuurd worden.

Het triagecentrum werd donderdag in gebruik genomen en kwam er door een samenwerking tussen de huisartsen en het gemeentebestuur. De huisartsen nemen een beurtrol op om het centrum te bemannen. Daar liggen ook voldoende mondmaskers en ander beschermingsmateriaal zodat ze hun taak in de meest veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.

Wie wordt getest?

De staalafnames zijn voorzien voor twee categorieën van personen:

Alle personen van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist en waarvan de behandelende geneesheer een vermoeden heeft van Covid-19.

Elke gezondheidsmedewerker die voldoet aan de definitie van “mogelijk geval”, en die koorts heeft.

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedure voor huisartsen is terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/pages/2019-nCoV_procedures.aspx

Kunnen gezondheidsmedewerkers blijven werken wanneer ze symptomen vertonen?

Gezondheidsmedewerkers kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen,  mits het gebruik van een beschermend mondmasker. In geval van koorts, ≥ 37.5°C, kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Kunnen ambulanciers blijven werken wanneer ze symptomen vertonen?

Ambulanciers kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker. In geval van koorts, ≥ 37.5°C, kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Kunnen patiënten met Covid-19 worden behandeld met ontstekingsremmende middelen?

Dit wordt momenteel onderzocht. In afwachting is paracetamol de eerste keuze van behandeling bij koorts en pijn.

Kunnen bloeddonatie centra openblijven? 

Ja. Bloedinzamelingen dienen verder te gaan, mits het in acht nemen van de social distancing maatregel. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of instellingen die bijvoorbeeld mindervalide personen met co-morbiditeit verzorgen?

Essentieel bezoek (mantelzorgers, …) wordt toegelaten om de bewoners niet totaal sociaal te isoleren.

Zijn mondmaskers beschikbaar?

Mondmaskers worden prioritair bedeeld aan huisartsen en tandartsen omdat zij in nauw en intensief contact staan met hun patiënten. De verdeling gebeurt provinciaal naar de gemeenten. Mondmaskers zijn via de Vlaamse overheid ook beschikbaar voor woonzorgcentra, thuisverpleging en ziekenhuizen.

Aan apothekers worden geen mondmaskers verdeeld. Wie ziek is blijft binnen en stuurt iemand anders naar de apotheek. Apothekers die zelf ziek zijn, werken niet.

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Gezondheidszorgberoepen mogen blijven beoefend worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

Is het vervoer van bloed, bloedproducten en medicijnen nog steeds toegelaten?

Ja, dit valt onder een essentiële verplaatsing.

Wat met niet-dringende medische opsporingsonderzoeken?

Informeer u bij de organiserende instellingen en volg hun richtlijnen.

Moeten vaccinaties nog worden voortgezet?

Ja, absoluut. De stopzetting van vaccinaties op sommige plaatsen is van zeer tijdelijke aard. Deze worden zo snel mogelijk terug opgestart.

Transport

Mag men zich verplaatsen?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

Zijn er uitzonderingen op dit principe?

Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:

 • Woon- werkverkeer;
 • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, etc.);
 • Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wandelen, fietsen en joggen zijn toegestaan. Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.
Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt om te pendelen, gelieve uw werkuren zo veel mogelijk aan te passen om de spits te vermijden. Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo’n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Wat met het grensoverschrijdend busverkeer (Lijn 42 tussen Brugge en Breskens)?

Om de verspreiding van het coronavirus in te perken heeft busmaatschappij Connexxion bekend gemaakt dat er wijzigingen zijn in het openbaar vervoer. Connexxion schrapt het grensoverschrijdend openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen. Lijn 42 rijdt tussen Brugge en Breskens en wordt gereden door zowel de bussen van De Lijn (Belgische vervoerder) als door Connexxion. De bussen van Connexxion rijden per direct alleen de route op Nederlands grondgebied. De bussen rijden dus niet verder dan halte Westkapelle, Dorp, hier keren de bussen. De bussen van De Lijn rijden op Belgisch grondgebied tot de grens en keren bij Westkapelle (België).

Er rijden geen buurtbussen meer tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat dus ook buurtbus 515: Breskens – Nummer Een – Hoofdplaat – Biervliet niet rijdt.

Plan je reis vooraf voor een actueel reisadvies en houd de pagina van Connexxion in de gaten voor updates in de provincie Zeeland.

https://www.connexxion.nl/…/over-het-co…/wijzigingen-zeeland

Worden er specifieke maatregelen genomen voor taxibedrijven?

Advies van departement mobiliteit:

Taxi’s blijven rijden mits de hygiënische maatregelen te respecteren.

Ook vooral in te zetten voor medische en dringende verplaatsingen. De gewone verplaatsingen mag je eigenlijk toch niet doen.

Richtlijnen van de Federale Overheid ivm coronavirus voor taxi's:

 • Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren maar 1 persoon per keer (1 passagier en 1 chauffeur) / Een gezin mag in de taxi.
 • Passagier dient die rechts achteraan plaats te nemen.
 • Na elke rit het voertuig goed ventileren (deuren openzetten)
 • Na elke rit de plaatsen ontsmetten met gel waar passagiers hebben plaats genomen. (zoveel mogelijk de oppervlaktes die door de klant zijn aangeraakt)
 • Chauffeurs ontsmetten hun handen frequent met ontsmettingsgel.
Carpool? Hoeveel personen in privéwagen?

Zoals bij taxi’s mag er 1 persoon meerijden.

Vallen de sector van autoverhuur en hun bedrijven onder de essentiële diensten?

Ja, mits naleving van de social distancing maatregelen.

Mogen carwashes open zijn?

Nee, ze zijn gesloten. Enkel carwashes voor trucks zijn toegelaten, mits noodzakelijk voor het verzekeren van essentiële diensten

Wat met de carwash voor trucks (reiniging van vrachtwagens die voedsel vervoeren)? Kunnen er voor dergelijke omstandigheden uitzonderingen worden gemaakt?

Dit maakt deel uit van de essentiële dienstverlening, zij het wel dat de reiniging in functie is van het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.

Mogen bedrijven verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers?

Ja, wanneer social distancing wordt gerespecteerd.

Worden specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en de luchthavenuitbater dient deze te faciliteren.

Blijven de restaurants en de taxfreeshops open?

Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal. De gebruikelijke hygiënemaatregelen dienen hierbij te worden gerespecteerd.

Mag men personen (kind, ouder) gaan ophalen in een buitenlandse luchthaven (Nederland, Frankrijk, Duitsland)?

neen, voorzieningen moeten getroffen worden zodat ze ook met het openbaar vervoer/taxi in het buitenland geraken. Goederentransport – luchthavens (Internationaal) goederenvervoer is toegelaten.

Sommige personen hebben familie in het buitenland wonen en willen naar hen toegaan om hen bij te staan. Is dat toegelaten?

Indien mogelijk bekijken of er een alternatieve oplossing bestaat. Indien niet is dit is enkel mogelijk wanneer het familielid hulpbehoevend is maar men dient na te gaan of het land in kwestie dit ook toelaat

Wat met autokeuringen?

Autokeuringen voor particulieren moeten gesloten worden. De gemeenschappen en de gewesten hebben de wettelijke termijnen verlengd. Keuringen voor professionele voertuigen moeten open blijven in het kader van de veiligheid.  Meer info op de websites van de bevoegde diensten.

Worden specifieke maatregelen genomen voor cruiseschepen en -boten?

Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden.

Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

Kan ik mijn rijbewijs halen?

De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokken een uitstel worden verleend.

Is het nog mogelijk om deelauto’s te gebruiken? Evenwel deelsteps en deelfietsen?

Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden. Gocarts voor een of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden. Uiteraard moeten de hygiëne en de sociale distancing maatregelen worden in acht genomen.

Wat met betrekking tot de ferry’s naar buurlanden?

In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry niet beschouwd als een recreatieve activiteit, maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry’s zijn bijgevolg niet verboden in het kader van essentiële verplaatsingen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Wat met vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?

Deze initiatieven mogen doorgaan, maar met slechts één persoon bovenop de chauffeur per traject.

Hulp aanbieden

Wil je graag als vrijwilliger aan de slag? 

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, lokken een golf van solidariteit uit in Vlaanderen en ook in Knokke-Heist.

Om dit georganiseerd te krijgen wordt de vrijwilligerscentrale meer dan ooit een infopunt rond vrijwilligerswerk. We verzamelen zowel vraag als aanbod.

Volgende werkwijze wordt hiervoor toegepast:

Wil je graag als vrijwilliger aan de slag?

 • Zoek het niet te ver, bevraag eerst je buren en familie, misschien hebben zij wel hulp nodig
 • Indien je je als vrijwilliger wilt inzetten, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17 uur op het nummer 050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be
 • Het is belangrijk dat je je zeker eerst registreert op het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, voor de gratis verzekering via deze link https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2020/03/vlaanderenhelptinfo.pdf De vrijwilligerscentrale kan je helpen bij deze registratie.
 • Houd rekening met alle belangrijke preventieve voorzorgsmaatregelen en doe geen vrijwilligerswerk indien je niet in goede gezondheid verkeert!

 

Heb je nood aan iemand om jou te helpen?

 • Bevraag eerst je familie en buren, burensolidariteit is in deze tijden het best.
 • Indien je toch nood hebt aan iemand die jou kan helpen met noodzakelijke taken, waarbij  geen fysiek contact nodig is, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17 uur  op het telefoonnummer 050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be
 • Indien je nood hebt aan specifieke sociale diensten kan je contact opnemen met het Sociaal Huis op dit nummer: 050 530 906 of mailen naar socialehulp@knokke-heist.be

 

Wil je weten wie er thuislevering en/of afhaaldienst organiseert?

Deze lijst kan je raadplegen via deze link  en kan opgehaald worden in het stadhuis op afspraak op het nummer 050 630 372. Deze lijst wordt voortdurend geüpdatet.

Knokke-Heist roept op om beschermend materiaal in te leveren voor huisartsen

Om de corona-crisis het hoofd te kunnen bieden is er dringend nood aan beschermend materiaal voor onze huisartsen.
De gemeente Knokke-Heist vraagt daarom aan elk bedrijf, winkel, groothandelaar of organisatie die beschikken over:

 • Mondmaskers
 • Handschoenen
 • Veiligheidsbrillen
 • Schorten

om deze zo snel als mogelijk binnen te brengen bij de Technische Dienst in ’t Walletje 50 te Knokke-Heist (Westkapelle) van 9 tot 12 uur.

Met jullie hulp bedwingen we deze crisis!