Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Alle vragen over het Coronavirus beantwoord

Alle algemene informatie staat gebundeld op www.vvsg.be.

Het overlegcomité van 26 november 2021 besliste dat vanaf zaterdag 27 november 2021 en maandag 29 november 2021 opnieuw strengere maatregelen gelden. Het Koninklijk Besluit van 27 november hierover lees je hieronder na.

Er wordt heel wat gecommuniceerd over het Coronavirus maar dan vooral in het Nederlands. Heel wat info en veelgestelde basisvragen zijn nu ook beschikbaar in andere talen dankzij de Vlaamse overheid. Ken je mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stuur hen dan deze link door of print de poster of fiche in hun taal af en steek het bij hen in de bus.

Algemene principes

Infolijnen

Alle info vind je op http://info-coronavirus.be of bel het callcenter van de Federale overheid op 0800 14 689.

Voor vragen over economie kan je bellen naar het nummer 0800 12 033.

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

Algemeen

Op 26 november 2021 werden de maatregelen opnieuw aangepast:

De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

1. Horeca

- Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
- Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
- De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.
-
Discotheken en dancings dienen te sluiten.

- Ook nachtwinkels moeten om 23 uur sluiten.

2. Evenementen

- Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
- Publieke evenementen buiten: indien organisatoren de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.
-
De modaliteiten van de horeca (zie hierboven) zijn van toepassing.

- Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.
-
Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.
- Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.
-
Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

3. Sport

Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

Deze maatregelen blijven eveneens gelden:

1. Brede mondmaskerplicht

Er geldt opnieuw een brede mondmaskerplicht in de volgende situaties: 

- in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer; 
- bij de medische en niet-medische contactberoepen; 
- in zorginstellingen; 
- in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend; 
- bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement; 
- in winkels en winkelcentra; 
- in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen; 
- in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen; 
- in bibliotheken, spelotheken en mediatheken; 
- in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
- in fitnesscentra;
- in gebouwen voor de erediensten. 

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren. Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten. 

2. Covid Safe Ticket+ 

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. 

  3. Verplicht telewerk

  Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 20 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer. Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid. 

  4. Testbeleid

  De testcentra blijven voorlopig geopend tijdens de winterperiode.

  5. Veralgemeende extra vaccinatie 

  Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis. 

  6. Ventilatie 

  Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen. 

   

  Voor het individuele gedrag zijn er enkele gouden regels:

  1. de hygiënemaatregelen blijven essentieel;

  2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;

  3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;

  4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 10 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;

  5. het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.

  Meer info of vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of telefonisch 0800 14 689

  Specifieke informatie kan je vinden op www.info-coronavirus.be. 

   Heb jij een specifieke vraag over de maatregelen maar vond je het antwoord hierboven niet tussen?

   Raadpleeg dan het document met de FAQ (Frequently Asked Questions) hieronder.

   De situatie in Knokke-Heist

   Het aantal nieuwe COVID-besmettingen in Knokke-Heist is gestegen naar 243 gevallen op vrijdag 19 november 2021!

   Een strikte naleving van de nieuwe federale maatregelen is absoluut noodzakelijk als we een totale overbelasting van het gezondheidssysteem willen vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk willen laten functioneren. Het gemeentebestuur zal de situatie dan ook op de voet verder blijven opvolgen en eventueel opnieuw zelf bijkomende maatregelen nemen als de toestand ongunstig evolueert. De Lokale Politie heeft alvast aangekondigd om de verstrengde maatregelen nauwgezet te handhaven. Wie een boete van 250 euro wil vermijden, leest dus de basisrichtlijnen daarom best nog even na... 

   Covid Safe Ticket

   Digitale hulp voor aanvraag Covid Safe Ticket

   Sinds 1 november 2021 moeten we op heel wat plaatsen een Covid Safe Ticket voorleggen: denk maar aan de horeca, voorstellingen of de fitnesscentra. Heb je geen pc, laptop, kaartlezer, smartphone … of ben je digitaal niet zo vaardig en vind je dat hele gedoe met die app moeilijk of zelfs onmogelijk? Geen probleem. Je kan bij het gemeentebestuur terecht om je op weg te helpen.

   Hier vind je alvast alle uitleg om zelf de app te installeren.

   Ben jij niet zo’n digibeet en wil je graag hulp bij het installeren van de CovidSafeBE en itsme-app op je smartphone? Of wil je je Corona Safe Ticket laten afdrukken? Hieronder vind je een overzichtje waar en wanneer je terecht kan in Knokke-Heist.

   1. Afdrukken van je Covid Safe Ticket

   Benodigdheden: identiteitskaart (eID) en pincode van de identiteitskaart

   Je kan ook je papieren CST telefonisch aanvragen via T 078 78 78 50. Hou ook hiervoor je eID bij de hand want je rijksregisternummer wordt gevraagd. Je ontvangt je coronapas enkele dagen later per post bij je thuis.

   • Onthaal Gemeentehuis: A. Verweeplein 1, tijdens de openingsuren
    Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur (op afspraak)
   • Onthaal Sociaal Huis: Kraainestplein 1, tijdens de openingsuren
    Maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur (op afspraak)
   • Leeszaal bibliotheek: Maxim Willemspad 1, tijdens openingsuren
    Maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 19 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur
   • Onthaal Toerisme: Zeedijk 660, tijdens openingsuren
    Maandag t.e.m. zondag van 8.30 tot 18 uur

    

   2. Installatie itsme en CovidSafeBE-app

   Benodigdheden: telefoonnummer gsm, e-mailadres, identiteitskaart (eID) en pincode van de identiteitskaart

   Lees hier alles over hoe je de itsme en CovidSafeBE-apps thuis kan installeren. Lukt het je niet en kan je geen hulp vragen aan je omgeving? Dan ben je welkom in:

   • Onthaal Gemeentehuis: A. Verweeplein 1
    Op dinsdag van 15 tot 18.30 uur
    Op donderdag van 9 tot 11.30 uur
   • Infopunt of PC-lokaal Sociaal Huis: Kraainestplein 1
    Op maandag en woensdag van 13.30 tot 16 uur in het PC-lokaal
    Op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur in het Infopunt

   Waar kan je je laten testen?

   1. AZ Zeno

   Heb je geen symptomen? Dan kan je terecht in het ziekenhuis AZ Zeno, elke weekdag tussen 9 uur en 12 uur voor een PCR-test. Op feestdagen en tijdens het weekend kan je terecht in de drive-in spoedgevallen van het AZ Zeno tussen 9.30 uur en 10.30 uur.

   2. Bij de apotheek

   Ben je ouder dan 6 jaar en heb je maximaal 5 dagen Covid-19-gerelateerde klachten? Dan kan je bij bepaalde apothekers in Knokke-Heist een snelle antigeentest laten afnemen. Het resultaat is binnen 15 minuten bekend. De lijst van apothekers vind je hier.  

   Heb je langer dan 5 dagen klachten? Dan is een sneltest niet betrouwbaar en dien je een PCR-test af te leggen.

   Wil je naar een evenement of op reis? Check dan zeker welk type test gevraagd wordt. Een antigeentest bij de apotheek is geen PCR-test.

   3. Test- en triagecentrum Brugge B-Park

   Op afspraak kan je terecht in het test- en triagecentrum Brugge B-Park tussen 9 uur en 12.30 uu en van 13 uur tot 17 uur. Een afspraak maken kan via https://www.testcovidnwvl.be/nl/.  

   Opgelet: om een afspraak te maken heb je CTPC-code nodig. Dit is een activatiecode (corona test prescription code). Zo’n code kan je krijgen via:

   • De huisarts omdat je symptomen hebt
   • Contact tracing per sms omdat je een hoogrisicocontact had of terugkomt uit een rode zone
   • mijngezondheid.be nadat je zelf een code hebt aangevraagd

   Vaccinatie

   De belangrijkste vragen over coronavaccinatie beantwoord