Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Alle vragen over het Coronavirus beantwoord

Alle algemene informatie staat gebundeld op www.vvsg.be.

Er wordt heel wat gecommuniceerd over het Coronavirus maar dan vooral in het Nederlands. Heel wat info en veelgestelde basisvragen zijn nu ook beschikbaar in andere talen dankzij de Vlaamse overheid. Ken je mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stuur hen dan deze link door of print de poster of fiche in hun taal af en steek het bij hen in de bus.

Algemene principes

Infolijnen

Alle info vind je op http://info-coronavirus.be of bel het callcenter van de Federale overheid op 0800 14 689.

Voor vragen over economie kan je bellen naar het nummer 0800 12 033.

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

Algemeen

Op 24 april 2021 werden de maatregelen opnieuw aangepast:

De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

 • Nauwe contacten: Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen. 1,5 meter afstand is dan niet nodig.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: Je mag maximum 1 knuffelcontact per keer uitnodigen.
 • Cafés, restaurants, kantines en andere drank/eetmogelijkheden: Terrassen mogen open vanaf 8 mei. Alle terrassen moeten sluiten om 22u. Je mag met max 4 personen aan tafel zitten. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur.
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 10 personen (kinderen niet meegerekend), uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen. De afstandsregel met gerespecteerd worden.
 • Telewerk: verplicht voor alle functies die zich ertoe lenen.
 • Avondklok: Tussen middernacht en 5 uur 's morgens is het enkel toegestaan zich buitenhuis te begeven met een geldige reden.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.
 • Winkelen kan opnieuw zonder afspraak en per twee.
 • Contactberoepen (zoals kappers, schoonheidssalon...) mogen terug open.
 • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
 • Fitnesscentra zijn dicht. Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 10 personen sporten. Zwembaden (sportbad) zijn open.
 • Musea en dierenparken (enkel buitengedeelte) zijn open.
 • Niet-essentiële reizen zijn af te raden naar het buitenland.

 

Mondmaskerplicht in Knokke-Heist

Het is verplicht om een mondmasker bij te hebben en deze te dragen in de rode parkeerzones. Deze liggen in de drukkere plaatsen en winkelstraten in de gemeente. De zones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten.

Verder geldt er steeds een mondmaskerplicht wanneer men in een wachtrij staat en op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten en/of ophalen (bv. scholen, sportcentra, jeugdverenigingen, enz.).

In West-Vlaanderen geldt ook het politiebesluit van de gouverneur, die je bovenaan deze pagina kan raadplegen.

1. Waar en voor wie is het dragen van een mondmasker nu verplicht?

Het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming bovenop de 6 gouden regels van individueel gedrag. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de neus en mond te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof in de openbare ruimte op volgende plaatsen:

 • op alle publiek toegankelijke plaatsen in de rode parkeerzones. De rode parkeerzones liggen in de drukkere plaatsen/winkelstraten in de gemeente. De zones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten;
 • in de wachtrij;
 • op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten en/of ophalen (b.v. scholen, sportcentra, jeugdverenigingen, enz.);
 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd;
 • op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en rommelmarkten;
 • voor contactberoepen en hun klanten;
 • voor het zaalpersoneel in de horeca;
 • voor het keukenpersoneel in de horeca;
 • voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
 • in casino’s en speelautomatenhallen;
 • in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
 • bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • evenementen;
 • betogingen;

2. Wanneer is het dragen van een mondmasker sterk aangeraden?

 • tijdens verplaatsingen met de auto, motorfiets, (brom-)fiets, golfwagen, step
 • tijdens de beoefening van een sportactiviteit;
 • tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen.
 • in het onderwijs: leerkrachten en leerlingen vanaf 12 jaar behalve tijdens sportactiviteiten en pauzes;
 • in de transportsector: passagiers private bussen en autocars
 • op de zeedijk

3. Is het verplicht om een mondmasker bij te hebben?

Sinds 1 september 2020 is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist.

4. Is het nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen op de zeedijk?

Het is aan te raden een mondmasker te dragen op de zeedijk.

5. Worden er uitzonderingen gemaakt omwille van medische redenen?

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.

6. Is een kinmasker toegelaten?

Het zogenaamde kinmasker, dat onvoldoende de mond en de neus bedekt en als onvoldoende beschermend wordt beschouwd, voldoet niet aan de mondmaskerplicht is verboden.

7. Mag je het masker even afdoen om voeding of drank te nuttigen?

Enkel voor het nuttigen van voeding of drank kan de mond- en neusbedekking tijdelijk, en niet langer dan noodzakelijk, worden afgenomen.

9. Worden overtreders vervolgd en gestraft?

De overtreders van dit besluit zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals bepaald in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus, COVID-19 te beperken, waarvan de inbreuken worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit. De politiediensten zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Meer info over ons coronaproof strand en dijk: https://www.myknokke-heist.be/nl/strand-dijk-coronaproof

  Lokale aanpak

  De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.

  Voor het individuele gedrag zijn er zes gouden regels:

  1. de hygiënemaatregelen blijven essentieel;

  2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;

  3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;

  4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;

  5. het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden);

  6.  samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

  Meer info of vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of telefonisch 0800 14 689

  Specifieke informatie kan je vinden op www.info-coronavirus.be. 

   Stappenplan overlegcomité 14 april

   Vaccinatie

    

   Het gemeentebestuur heeft in overleg met de Eerstelijnszone Oostkust beslist om aan het Agentschap Zorg en Gezondheid het sportcentrum Molenhoek in Westkapelle in te richten als vaccinatiecentrum voor de Knokke-Heistse bevolking. In een eerste fase zouden 12. 300 65-plussers uitgenodigd worden om hier in de eerstkomende maanden gevaccineerd te worden. In een tweede fase komt dan de rest van de bevolking tussen 18-65 jaar aan de beurt. Dit zijn er nog eens 16.900.

   De vermoedelijke startdatum van het vaccineren zal liggen tussen 15 februari en 1 maart 2021. Het gemeentebestuur zal via de digitale nieuwsbrief KH Vandaag, het advertentie- en informatieblad Tam-Tam en de sociale media de bevolking verder op de hoogte houden van zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

   Heb je vragen? Heel wat antwoorden zijn terug te vinden via https://www.laatjevaccineren.be/covid-19 

   Voor meer info over het vaccinatiecentrum in Knokke-Heist kun je hier terecht.

   De belangrijkste vragen over coronavaccinatie beantwoord