Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Alle vragen over het Coronavirus beantwoord

Alle algemene informatie staat gebundeld op www.vvsg.be.

Er wordt heel wat gecommuniceerd over het Coronavirus maar dan vooral in het Nederlands. Heel wat info en veelgestelde basisvragen zijn nu ook beschikbaar in andere talen dankzij de Vlaamse overheid. Ken je mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stuur hen dan deze link door of print de poster of fiche in hun taal af en steek het bij hen in de bus.

Algemene principes

Infolijnen

Alle info vind je op http://info-coronavirus.be of bel het callcenter van de Federale overheid op 0800 14 689. 

Voor vragen over economie kan je bellen naar het nummer 0800 12 033.

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

Algemeen

Knokke-Heist versoepelt mondmaskerplicht.

Het gemeentebestuur heeft beslist om het gebied waar de mondmaskerplicht geldt vanaf dinsdag 1 september te verkleinen, namelijk enkel nog op de publiek toegankelijke plaatsen in de rode parkeerzones. De rode parkeerzones liggen in de drukkere plaatsen en winkelstraten in de gemeente. De zones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten.

Verplichting om mondmasker bij te hebben.

Verder geldt er steeds een mondmaskerplicht wanneer men in een wachtrij staat en op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten en/of ophalen (bv. scholen, sportcentra, jeugdverenigingen, enz.). Vanaf 1 september is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar ook verplicht om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist.

Ook de mondmaskerplicht op de zeedijk en strandtoegangen vervalt vanaf 1 september. Dat besliste de West-Vlaamse gouverneur. De federale maatregelen blijven evenwel nog steeds geldig. 

Hoewel de mondmaskers nu niet meer overal verplicht zijn, raadt het gemeentebestuur wel aan om het zo veel mogelijk te dragen. Wij rekenen opnieuw op de burgerzin en het gezond verstand van onze inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers. Op die manier kunnen we het risico op een nieuwe grote besmettingsgolf beperken.

FAQ: Versoepeling mondmaskerplicht vanaf 1 september

1. Waar en voor wie is het dragen van een mondmasker nu verplicht?

Het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming bovenop de 6 gouden regels van individueel gedrag. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de neus en mond te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof in de openbare ruimte op volgende plaatsen:

 • op alle publiek toegankelijke plaatsen in de rode parkeerzones. De rode parkeerzones liggen in de drukkere plaatsen/winkelstraten in de gemeente. De zones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten;
 • in de wachtrij;
 • op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten en/of ophalen (b.v. scholen, sportcentra, jeugdverenigingen, enz.);
 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.
 • op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en rommelmarkten;
 • voor contactberoepen en hun klanten;
 • voor het zaalpersoneel in de horeca;
 • voor het keukenpersoneel in de horeca;
 • voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
 • in casino’s en speelautomatenhallen;
 • in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
 • bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • evenementen;
 • betogingen;
   

2. Wanneer is het dragen van een mondmasker sterk aangeraden?

 • tijdens verplaatsingen met de auto, motorfiets, (brom-)fiets, golfwagen, step
 • tijdens de beoefening van een sportactiviteit;
 • tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen.
 • In het onderwijs: leerkrachten en leerlingen vanaf 12 jaar behalve tijdens sportactiviteiten en pauzes;
 • In de transportsector: passagiers private bussen en autocars;
 • Tijdens culturele activiteiten: Bioscopen, theater- en concertzalen in de voor publiek toegankelijke gedeelten;
 • Tijdens erediensten en ceremonies: in gebedshuizen en bezinningsplaatsen.
   

3. Is het verplicht om een mondmasker bij te hebben?

Vanaf 1 september is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist.

4. Is het nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen op de zeedijk?

Neen. Ook de mondmaskerplicht op de zeedijk en strandtoegangen vervalt vanaf 1 september. Dat besliste de West-Vlaamse gouverneur. De federale maatregelen blijven evenwel nog steeds geldig.

5. Worden er uitzonderingen gemaakt omwille van medische redenen?

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.

6. Is een kinmasker toegelaten?

Het zogenaamde kinmasker, dat onvoldoende de mond en de neus bedekt en als onvoldoende beschermend wordt beschouwd, voldoet niet aan de mondmaskerplicht is verboden.

7. Mag je het masker even afdoen om voeding of drank te nuttigen?

Enkel voor het nuttigen van voeding of drank kan de mond- en neusbedekking tijdelijk, en niet langer dan noodzakelijk, worden afgenomen.

8. Moet je op de strandconcessies een mondmasker dragen?

Op de strandconcessies geldt, als “inrichtingen die behoren tot de horecasector”, de mondmaskerplicht zoals bepaald in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus, COVID-19 te beperken.

9. Worden overtreders vervolgd en gestraft?

De overtreders van dit besluit zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals bepaald in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus, COVID-19 te beperken, waarvan de inbreuken worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit. De politiediensten zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Meer info over ons coronaproof strand en dijk: https://www.myknokke-heist.be/nl/strand-dijk-coronaproof

Op 23 september werden de maatregelen aangepast:

 • De basisregels blijven gelden: handen wassen, anderhalve meter afstand houden en mondneusmasker dragen waar dat niet kan. 
 • Iedereen mag zoveel mensen zien als ze willen: als ze afstand houden én niet met meer dan tien mensen tegelijk samenkomen (kinderen worden niet meegeteld). 
 • De bubbel verdwijnt: iedereen mag maximaal met 5 mensen per maand nauw contact hebben, maar aantal moet zoveel mogelijk beperkt worden. 
 • Er komt een barometersysteem op nationaal, regionaal en lokaal niveau zodat er snel beslissingen kunnen worden genomen als de situatie verbetert over verslechtert. Het moet ook meer perspectief bieden op termijn.
 • Professioneel georganiseerde evenementen zoals recepties of trouwfeesten zijn voortaan onderworpen aan dezelfde regels als de horeca. Er is geen limiet aan het aantal deelnemers, zolang de locatie dat uiteraard toestaat. Dansen is nog altijd niet toegelaten. 
 • Voor evenementen met publiek blijft de limiet op 200 voor evenementen binnen en 400 buiten, tenzij er uitzonderingen worden toegestaan. 
 • Vanaf 1 oktober wordt de quarantaine ingekort tot 7 dagen. 
   

Lokale aanpak

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

Respecteer de hygiënemaatregelen ;

 • Draag je mondmasker ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 5 personen voor het volledige gezin, voor de komende 4 weken ;

 

Voor het individuele gedrag zijn er zes gouden regels:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hen wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 5. Het is mogelijk om wekelijks met tien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze tien personen mogen elke week veranderen.
 6. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

 

Meer info of vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of telefonisch 0800 14 689

Specifieke informatie kan je vinden op www.info-coronavirus.be. 

  Hulp aanbieden

  Wil je graag als vrijwilliger aan de slag? 

  De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, lokken een golf van solidariteit uit in Vlaanderen en ook in Knokke-Heist.

  Om dit georganiseerd te krijgen wordt de vrijwilligerscentrale meer dan ooit een infopunt rond vrijwilligerswerk. We verzamelen zowel vraag als aanbod.

  Volgende werkwijze wordt hiervoor toegepast:

  Wil je graag als vrijwilliger aan de slag?

  • Zoek het niet te ver, bevraag eerst je buren en familie, misschien hebben zij wel hulp nodig
  • Indien je je als vrijwilliger wilt inzetten, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17 uur op het nummer 050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be
  • Het is belangrijk dat je je zeker eerst registreert op het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, voor de gratis verzekering via deze link. De vrijwilligerscentrale kan je helpen bij deze registratie.
  • Houd rekening met alle belangrijke preventieve voorzorgsmaatregelen en doe geen vrijwilligerswerk indien je niet in goede gezondheid verkeert!

   

  Heb je nood aan iemand om jou te helpen?

  • Bevraag eerst je familie en buren, burensolidariteit is in deze tijden het best.
  • Indien je toch nood hebt aan iemand die jou kan helpen met noodzakelijke taken, waarbij  geen fysiek contact nodig is, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17 uur  op het telefoonnummer 050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be
  • Indien je nood hebt aan specifieke sociale diensten kan je contact opnemen met het Sociaal Huis op dit nummer: 050 530 906 of mailen naar socialehulp@knokke-heist.be

   

  Wil je weten wie er thuislevering en/of afhaaldienst organiseert?

  Deze lijst kan je raadplegen via deze link  en kan opgehaald worden in het stadhuis op afspraak op het nummer 050 630 372. Deze lijst wordt voortdurend geüpdatet.