Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Alle vragen over het Coronavirus beantwoord

Vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), zijn er bijkomende maatregelen van kracht.

Alle algemene informatie staat gebundeld op www.vvsg.be.

Er wordt heel wat gecommuniceerd over het Coronavirus maar dan vooral in het Nederlands. Heel wat info en veelgestelde basisvragen zijn nu ook beschikbaar in andere talen dankzij de Vlaamse overheid. Ken je mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stuur hen dan deze link door of print de poster of fiche in hun taal af en steek het bij hen in de bus.

Algemene principes

Infolijnen

Alle info vind je op http://info-coronavirus.be of bel het callcenter van de Federale overheid op 0800 14 689. 

Voor vragen over economie kan je bellen naar het nummer 0800 12 033.

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

Algemeen

In Knokke-Heist is een mondmasker dragen verplicht in alle straten en op de zeedijk op het volledige grondgebied. 

De verplichting geldt in principe niet op het strand, tenzij op de beachbars waar de regeling van de horeca gevolgd moet worden (geen mondmasker aan tafel of in ligzetel). Sportbeoefenaars zijn vrij om zich al dan niet van mond/neusbescherming te voorzien. Enkel op de zeedijk is het ten allen tijde verplicht om een mondmasker te dragen, die mag enkel afgezet worden bij het consumeren van voedsel. Aan de bevolking wordt gevraagd om geen gebruikte mondmaskers op het openbaar domein achter te laten maar in een afvalbak te deponeren of mee te nemen naar huis.

Veelgestelde vragen:

Moet je een mondmasker dragen op de fiets, brommer, step, golfkar of tijdens het joggen? 

Het is sterk aan te raden dat je voor de veiligheid van jezelf en anderen ook tijdens die activiteiten een mondmasker draagt. Op de zeedijk is het ten allen tijde verplicht om een mondmasker te dragen, ook als je sport of fietst. Enkel bij het consumeren van voeding, is het toegelaten om het mondmasker af te zetten. Maak je gebruik van een go-cart of skateboard? Ook dan is het dragen van een mondmasker ten allen tijde verplicht.

Moet je een mondmasker dragen om te sporten of tijdens fysieke arbeid in de buitenlucht? 

Het is sterk aan te raden dat je voor de veiligheid van jezelf en anderen ook dan een mondmasker draagt. Op de zeedijk is het ten allen tijde verplicht om een mondmasker te dragen, ook als je sport of fietst. Enkel bij het consumeren van voeding, is het toegelaten om het mondmasker af te zetten. 

Valt wandelen onder sporten? 

Wanneer de wandeling georganiseerd wordt door een club of vereniging, valt het onder sporten. In alle andere gevallen niet. 

Moet je een mondmasker dragen op de strandconcessies en watersportclubs?

Ja. de concessies zullen de richtlijnen volgen van de horeca. Dit betekent dat je enkel je mondmasker mag afdoen als je neerzit aan een tafel of ligt op een strandstoel- of bed. Ook registratie is daar verplicht. Op het vrije strand hoef je geen mondmasker te dragen omdat je daar eenvoudiger afstand kunt houden.

Wat is het vrije strand?

Alles buiten de strandconcessies.

Mag je aan de cabine zitten zonder mondmasker?

Ja, op het vrije strand hoef je geen mondmasker te dragen. 

Moet je een mondmasker dragen op de camping?

Camping is privé-terrein. Enkel de uitbater kan dit verplichten.

Mag je take away koffie/ijsjes/warme wafels etc. eten/drinken?

Je mag je masker even afdoen om iets te eten of drinken maar hou het veilig.

De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus. Deze registratieplicht geldt ook voor strandbars.

Vanaf woensdag 29 juli zijn er bijkomende maatregelen van kracht:

 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag 29 jui worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
   
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
   
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
   
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
   
 •  Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
   
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

 

Lokale aanpak

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

Respecteer de hygiënemaatregelen ;

 • Draag je mondmasker ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 5 personen voor het volledige gezin, voor de komende 4 weken ;

 

Voor het individuele gedrag zijn er zes gouden regels:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hen wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 5. Het is mogelijk om wekelijks met tien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze tien personen mogen elke week veranderen.
 6. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

 

Meer info of vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of telefonisch 0800 14 689

Specifieke informatie kan je vinden op www.info-coronavirus.be. 

  Hulp aanbieden

  Wil je graag als vrijwilliger aan de slag? 

  De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, lokken een golf van solidariteit uit in Vlaanderen en ook in Knokke-Heist.

  Om dit georganiseerd te krijgen wordt de vrijwilligerscentrale meer dan ooit een infopunt rond vrijwilligerswerk. We verzamelen zowel vraag als aanbod.

  Volgende werkwijze wordt hiervoor toegepast:

  Wil je graag als vrijwilliger aan de slag?

  • Zoek het niet te ver, bevraag eerst je buren en familie, misschien hebben zij wel hulp nodig
  • Indien je je als vrijwilliger wilt inzetten, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17 uur op het nummer 050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be
  • Het is belangrijk dat je je zeker eerst registreert op het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, voor de gratis verzekering via deze link. De vrijwilligerscentrale kan je helpen bij deze registratie.
  • Houd rekening met alle belangrijke preventieve voorzorgsmaatregelen en doe geen vrijwilligerswerk indien je niet in goede gezondheid verkeert!

   

  Heb je nood aan iemand om jou te helpen?

  • Bevraag eerst je familie en buren, burensolidariteit is in deze tijden het best.
  • Indien je toch nood hebt aan iemand die jou kan helpen met noodzakelijke taken, waarbij  geen fysiek contact nodig is, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17 uur  op het telefoonnummer 050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be
  • Indien je nood hebt aan specifieke sociale diensten kan je contact opnemen met het Sociaal Huis op dit nummer: 050 530 906 of mailen naar socialehulp@knokke-heist.be

   

  Wil je weten wie er thuislevering en/of afhaaldienst organiseert?

  Deze lijst kan je raadplegen via deze link  en kan opgehaald worden in het stadhuis op afspraak op het nummer 050 630 372. Deze lijst wordt voortdurend geüpdatet.