Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Inschrijving deelname waardebon (handelaar)

Via dit formulier kan je als handelaar inschrijven om deel te nemen aan de waardebonactie!

De praktische uitvoering wordt vanaf vrijdag 26 juni doorgestuurd per mail. De grote lijnen worden op de gemeentelijke website vermeld.

Na registratie ontvang je een bevestigingsmail. Eens je deelname wordt goedgekeurd zal je de handleiding tot installatie van de waardebon-app ontvangen. Heb je nadien nog vragen, contacteer dan gerust de dienst Lokale Economie (T 050 630 372 - lokale.economie@knokke-heist.be).

Let er op dat je alle gegevens correct invult.

Gegevens handelszaak
Vestiging verplicht in Knokke-Heist.
Pop-up?

Pop-ups kunnen niet deelnemen aan de waardebonactie.

Sector
Contactgegevens
Bankgegevens

De gemeente en het OCMW Knokke-Heist verwerken persoonsgegevens voor wettelijke, gewettigde en vrijwillige taken. Je kan kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. Je mag deze gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of de verwerking van je persoonsgegevens beperken via privacy@knokke-heist.be of 050 630 315. Je hebt het recht over de verwerking van je persoonsgegevens klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be)