Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gebruik van sportinfrastructuur

Omschrijving

U kunt onder bepaalde voorwaarden de gemeentelijke sportinfrastructuur en het beschikbare sportmateriaal gebruiken.