Knokke-Heist bezoeken als toerist?

MER: MERCATOR telecommunicatiekabel Joss Bay - Oostende

Op 16 juli 2020 heeft BT Global Services BV een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een machtiging voor het leggen en en een vergunning voor de exploitatie van de MERCATOR telecommunicatiekabel tussen Broadstairs – Joss Bay in zuidoost Engeland en het strand van Oostende (ten westen van de haven) in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

De aanvraag bevat een milieu-effectenrapport (MER), inclusief een ontwerp van passende beoordeling, en een niet-technische samenvatting.

Deze documenten zijn tot 25 augustus beschikbaar voor download en zijn vanaf 22 augustus eveneens digitaal beschikbaar op de website van de BMM op https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/blog_news.

De wettelijk voorziene openbare consultatie van deze aanvraag duurt 30 dagen en loopt vanaf 23 augustus tot 21 september 2020. Geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 6 oktober 2020 indienen, per post of per email, gericht aan de BMM/UGMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, t.a.v. Brigitte Lauwaert (blauwaert@naturalsciences.be).