Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Ontwerplijst zwemwateren 2021

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

In de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 18 december 2020 tot en met 17 januari 2021 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Dit kan gebeuren op volgende manieren:

  • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp “inspraak zwemwater”
  • per brief naar:
    • Inspraak zwemwater
    • p/a Vlaamse Milieumaatschappij
    • Dokter De Moorstraat 24-26
    • 9300 Aalst

 

Meer informatie en de volledige ontwerplijst kunt u vinden op https://kwaliteitzwemwater.be/nl/openbaar-onderzoek.

Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 juni 2021 tot en met 15 september 2021.

Informatie over de zwemwater(en) kan verkregen worden via info@vmm.be.