Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Meer informatie vind je op: https://ovam.be/nieuw-ontwerp-actieplan-voedselverlies-en-biomassareststromen.

Het nieuwe ontwerp actieplan werd voorbereid door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het departement Landbouw en Visserij. Tijdens de opmaak legden de partners hun oor te luisteren bij alle stakeholders die betrokken zijn bij het ontstaan en het beheer van voedsel- en biomassa(rest)stromen. Je kan het volledige ontwerp actieplan hier raadplegen. Van 1 augustus tot en met 30 september 2020 is het online ter inzage en kan je feedback via mail aan de OVAM bezorgen via actieplanbio@ovam.be.