Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Retributiereglement op het verstrekken van ceremonieel bij huwelijken

Artikel 1. : doel

Met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het verstrekken van ceremonieel bij huwelijken. 

Art. 2. : retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de personen die het huwelijksceremonieel aanvragen.

Art. 3. : tarieven

Voor de toepassing van de retributie worden de huwelijken ingedeeld in drie formules, nl.:

Formule A : huwelijk opgeluisterd met muziek, beschikking over een tapijt tot aan de ingangsdeur van het gemeentehuis en versiering van de huwelijkszaal met bloemen = 60,00 EUR.

Formule B : huwelijk opgeluisterd met muziek, beschikking over een tapijt tot aan de ingangsdeur van het gemeentehuis = 25,00 EUR.

Formule C : huwelijk opgeluisterd met muziek = kosteloos.

De aanvragers zijn gehouden een verklaring te doen van de door hen verlangde praal op het ogenblik dat zij aan de ambtenaar van de burgerlijke stand de dag en het uur laten kennen waarop zij de huwelijksplechtigheid willen zien voltrekken.

Art. 4. : betaling

Het verschuldigde bedrag van de retributie wordt vooraf betaald.

Art. 5 : invordering

§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure. 

Art. 6 : algemene bepalingen

§1. Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de vaststelling voor de periode 2014 tot en met 2019 van een retributie op het verstrekken van ceremonieel bij huwelijken wordt opgeheven vanaf 1 januari 2015.

§2. Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.