Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek

Artikel 1. : doel

Met ingang vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 worden volgende retributies gevestigd in alle vestigingen van Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.

Art. 2. : retributieplichtige

Het lidgeld bedraagt 2,50 euro per jaar (12 maanden) voor leden vanaf 18 jaar. Men wordt enkel ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.

Leden jonger dan 12 jaar kunnen enkel gebruik maken van de jeugdafdeling, van de leeszaal en de jeugdmediatheek.

Leden vanaf 12 jaar kunnen gebruik maken van alle afdelingen : jeugdafdeling, volwassenafdeling, mediatheek en de leeszaal.

Art. 3. : tarieven

Volgende tarieven worden opgelegd :

Leengeld :

Materialen Uitleentermijn Leengeld Boete
Gedrukte materialen en luister- en daisyboeken uit de eigen collectie 28 dagen gratis 0,50 euro vanaf de 29ste dag per werk
maningsgeld per geleend werk groeit met 0,50 euro per 7 dagen aan
Audiovisuele materialen      
  • cd’s
28 dagen gratis 1,00 euro vanaf de 29ste dag per cd – dit bedrag wordt per 7 dagen met 1,00 euro vermeerderd
  • dvd’s en games
7 dagen gratis 0,50 euro per dag vanaf de 8ste dag
Raadplegen van de materialen in de bibliotheek zelf   gratis  
Verlies of totale beschadiging van het geleende materiaal   kostprijs van het werk  
Gedeeltelijke beschadiging van het geleende materiaal   schadevergoeding bepaald door de bibliothecaris  
Reserveringen van uitgeleende materialen   1,00 euro per werk  
Reservering van werken en tijdschriftartikels die niet in de collectie zijn opgenomen   1,00 euro per werk + eventuele bijkomende kosten  

 

Fotokopies :

Met magnetische kaart : 0,08 euro per fotokopie
Zonder magnetische kaart : 0,10 euro per fotokopie

 

Uitprints van digitaal opgeslagen informatie :

Uitprint : 0,10 euro per uitprint

Art. 4. : betaling

De retributie wordt contant betaald.

Art. 5. : invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de modaliteiten bepaald in art. 94, 2° 2e lid van het gemeentedecreet.

Art. 6. : algemene bepalingen

§1. Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2012 houdende de vaststelling van een retributie van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014;

§2. Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Datum goedkeuring : 24/09/2015
Datum bekendmaking : 25/09/2015