Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Samenstelling vast bureau

Het college bestaat uit de burgemeester, zeven schepenen en één ambtenaar, de algemeen directeur.  Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente, dat het dagelijks bestuur waarneemt.  Behalve de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad, op gemeentelijk vlak, heeft het college een aantal bevoegdheden die door de wet worden opgedragen: het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentelijke werkzaamheden, de vaststelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen. De algemeen directeur notuleert de beraadslagingen en de beslissingen van het schepencollege en van de gemeenteraad en is tevens het hoofd van het gemeentepersoneel.

De schepenen zijn van rechtswege lid van het vast bureau.

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Graaf Leopold Lippens Burgemeester +32 50 630 100 graaf.leopold.lippens@knokke-heist.be
Piet De Groote 1ste schepen +32 475 86 74 23 piet.degroote@knokke-heist.be
Kris Demeyere 2de schepen +32 475 57 17 98 kris.demeyere@knokke-heist.be
Jan Morbee 3de schepen +32 477 61 33 05 jan.morbee@knokke-heist.be
Anthony Wittesaele 4de schepen +32 50 630 100 anthony.wittesaele@knokke-heist.be
Annie Vandenbussche 5de schepen +32 486 28 67 49 annie.vandenbussche@knokke-heist.be
Philippe Vlietinck 6de schepen +32 497 51 11 09 philippe.vlietinck@knokke-heist.be
Kathleen van der Hooft 7de schepen +32 499 80 00 81 kathleen.vanderhooft@knokke-heist.be
Miet Gobert Algemeen directeur +32 50 630 100 algemeen.directeur@knokke-heist.be 

Meer info?