Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Zetelverdeling bijzonder comité sociale dienst

Artikel 91 van het decreet lokaal bestuur zegt het volgende:

Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de algemeen directeur na hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.

De algemeen directeur maakt de zetelverdeling bekend op de gemeentelijke website.

De laatste dag om eventuele lijstverbindingen tussen verschillende fracties in te dienen was donderdag 13 december 2018. Het gemeentebestuur heeft geen verklaring van lijstverbinding ontvangen.

De zetelverdeling in het bijzonder comité sociale dienst ziet er bijgevolg als volgt uit:

Lijst

Zetels

(8/31)x aantal zetels

Meteen

Extra

Totaal

Gemeentebelangen

25

6,45

6

1

7

N-VA

4

1,03

1

 

1

Vlaams Belang

1

0,26

0

 

0

Groen-sp.a

1

0,26

0

 

0