Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Heraanleg Albertplein

Begin 2019 werden de eerste voorbereidende nutswerkzaamheden uitgevoerd op het Albertplein. Intussen zijn de vernieuwingsplannen in een volgend stadium gekomen.
Op maandag 12 oktober 2020 zijn de definitieve herinrichtingswerken van het Albertplein gestart.

Aanleg riolering en nutsleidingen
De werken voor de aanleg van een gescheiden riolering en voor de aanleg van de finale nutsleidingen zijn uitgevoerd.

Bouw ondergronds garagecomplex en heraanleg bovenplein
De aannemer is bezig met de afwerking van de werkzaamheden van de ondergrondse garages, de bouw van de glazen koepel op het plein, de heraanleg van het plein en de rijbaan en voetpaden rond het plein.

Minder hindermaatregelen
In aanloop van de start van de werken op 12 oktober 2020 heeft het project- en bouwteam in nauwe afstemming met het gemeentebestuur alle nodige en mogelijke minder hindermaatregelen genomen om een vlot en veilig verloop te verzekeren gedurende de verschillende fases van de werken. Dit zowel op het vlak van algemene veiligheid, toegankelijkheid, parkeren als verkeerscirculatie van het werfverkeer. De werfzone wordt volledig afgesloten met vrijwaring van een vrije zone van 3 meter langs de gevels. De toegankelijkheid voor brandweer blijft gegarandeerd.

Parkeren
Vanaf maandag 12 oktober geldt een algemeen parkeerverbod op het volledige Albertplein.

Verkeersmaatregelen
- er is een algemeen parkeerverbod op het volledige plein;
- het is niet meer mogelijk om ter hoogte van het Albertplein van de Kustlaan naar de Zeedijk (en omgekeerd) te rijden;
- de nodige omleidingen zijn voorzien.

De werken van nabij volgen?
Op de projectwebsite www.matuvu-knokke.be vindt u steeds de laatste informatie met betrekking tot de werkzaamheden terug.

Specifieke vragen?
Mochten er tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden specifieke vragen zijn, kunt u hiervoor steeds terecht via het centrale e-mailadres: info@matuvu-knokke.be.