Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Heraanleg Astridplein en Ooststraat

Projectomschrijving

Het projectgebied omvat het Astridplein, Ooststraat en de aantakkingen op de Elizabetlaan.

Alle straten worden ingericht als "woonerf" met een verharding in betonstraatstenen. De heraanleg als woonerf heeft een snelheidsremmend effect, het parkeren wordt duidelijk georganiseerd en er ontstaat meer kwaliteitsvolle ruimte  voor alle weggebruikers. 

Het Astridplein wordt omgevormd tot een groene ruimte met zitbanken en kleinschalige speelmogelijkheden om zo een aangename plek te creëren.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd om het regenwater en vuil water gescheiden af te voeren.

Globale fasering en timing

Voorbereidende fase:
- start 1 februari 2021 met voorbereidende en verbeterende nutswerken (tijdelijk herstel in de tussenfases)

Wegenis en rioleringswerken:
- fase 1: Ooststraat: start 1 april 2021 (aansluitend op nutsmaatschappijen)
- fase 2: Astridplein: start juni 2021

Het einde van de werken is gepland in het najaar van 2021. 
De timing en fasering is steeds onder voorbehoud van gunstige weers- en/of werfomstandigheden.

Actuele toestand

Op maandag 1 februari 2021 start de aannemer van de nutsmaatschappijen met de werken aan de nutsleidingen. De aannemer zal starten met het maken van een sleuf in de Ooststraat en zal vervolgens de leidingen plaatsen op het Astridplein. Na de sleufaanleg zijn de overkoppelingen van gas/water/elektriciteit voorzien.
Tijdens de sleufaanleg zal het niet mogelijk zijn om voor de deur te parkeren. De woning zal wel altijd toegankelijk zijn via voetgangersbrugjes.

Verkeersmaatregelen

Het auto- en fietsverkeer zal per fase omgeleid worden. 
Volg de signalisatie goed op, dit komt de kwalitatieve afwerking en algemene veiligheid ten goede.
Tijdens de werken probeert de aannemer de hinder zoveel mogelijk te beperken. Alle hinder vermijden is evenwel onmogelijk.
De voetpaden worden in ieder geval zo lang mogelijk in stand gehouden.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.

Meer informatie over dit project

Wie meer gedetailleerde info wenst over de heraanleg van het Astridplein en de Ooststraat kan terecht aan het station van Duinbergen. Daar zijn diverse infopanelen opgesteld met alle ontwerpen en praktische info.