Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Heraanleg Heistlaan

Projectomschrijving

Het gedeelte van de Heistlaan tussen de Sint-Antoniusstraat en de Markstraat is dringend aan vernieuwing toe:
- de riolering in dit wegvak tussen de Marktstraat en de Sint-Antoniusstraat zijn einde levensduur, de aanleg van de riolen en de drinkwaterleiding dateert van 1945 en zijn dus ondertussen al meer dan 75 jaar oud;
- de voetpaden zijn er in slechte staat en zijn aan vernieuwing toe;
- er is geen fietsinfrastructuur aanwezig, terwijl de Heistlaan toch zeer intensief gebruikt wordt door fietsers en deze as ligt tevens op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de Provincie;
- vanuit de buurt zijn er ook verschillende vragen (kenbaar gemaakt door middel van een petitie) om de Heistlaan fietsvriendelijker, verkeersveiliger te maken en vooral ook snelheidsremmende maatregelen te nemen in functie van leefbaarheid;
- de oversteekbaarheid voor voetgangers is niet optimaal. Er zijn daar ook een tweetal schoolomgevingen in de buurt.

Aangezien de Heistlaan op vandaag afgesloten is, en de Gustave Van Nieuwenhuysestraat als omleidingsweg functioneert, kan de renovatie van de Heistlaan (tussen Sint-Antoniusstraat en Markstraat) gebeuren binnen de bestaande omleiding. Tot einde juni 2021 is de Heistlaan afgesloten voor doorgaand verkeer in functie van de aanleg van de rotonde ter hoogte van de Elizabetlaan. Door de herinrichting binnen dit tijdsbestek uit te voeren kan de hinder voor de omwonenden en de ruimere omgeving worden beperkt.

Deze werken uitstellen naar een later ogenblik is niet wenselijk, rekening houdend met andere werven die gepland zijn zoals de uitvoering van de volgende fase van de doortocht in september 2021 (heraanleg Graaf d’Ursellaan, aanleg nieuwe promenade en heraanleg Vissershuldeplein). Op dat ogenblik moet de Heistlaan open zijn voor de afwikkeling van het verkeer, en om de bereikbaarheid van site Delhaize te kunnen garanderen. Daarenboven is het gebruik van de Gustave Van Nieuwenhuysestraat als omleidingsweg beperkt in tijd. Er staan nog andere werken op til in deelgemeente Heist, waarop we de Heistlaan ook nodig zullen hebben om de druk te spreiden (bv. heraanleg Maes & Boerenboomplein).

Timing

Deze werken zijn gestart op 14 januari 2021 en zullen afgewerkt zijn tegen 30 juni 2021. 

Omvang van de werken

Door deze ingreep worden op het wegvak van de Heistlaan tussen Sint-Antoniusstraat en de Marktstraat tegen 30 juni 2021 volgende zaken gerealiseerd:
- vernieuwing van de volledige riolering (noodzakelijk), inclusief nutsleidingen en huisaansluitingen;
- vernieuwing van de volledige bovenbouw:
  o volwaardige fietspaden tussen Markstraat en Vredestraat;
  o fietssuggestiestroken tussen Vredestraat en Sint-Antoniusstraat, die dan ook naadloos kunnen aansluiten op de fietssuggestiestroken die reeds voorzien zijn in het wegvak richting Elizabetlaan;
  o profiel insnoeren en aanpassen aan het geldende snelheidsregime (50 km/uur) om zo de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren;
  o oversteekbaarheid verbeteren door extra zebrapaden te voorzien gecombineerd met veilige voetpaduitstulpingen;
  o de Heistlaan zelf vergroenen door middel van plantvakken en bomen, en het laaneffect terug versterken;
  o de aantakking van de Eieburg insnoeren en vergroenen (vandaag is deze aantakking over gedimensioneerd en kan soms leiden tot hoge snelheden, pal in een schoolomgeving).

Actuele toestand

De voetpaden, parkeerstroken en rijweg zijn opgebroken. Alle werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen en de riolering zijn uitgevoerd. De aannemer is gestart met het plaatsen van de onderfundering van de rijweg en aansluitend zullen de boordstenen geplaatst worden.

De Heistlaan is ter hoogte van de Markstraat volledig onderbroken richting de Elizabetlaan. Daar worden ook rioleringswerken uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen

- de Heistlaan is afgesloten ter hoogte van de Elizabetlaan in functie van de aanleg van een nieuwe rotonde op dat kruispunt (fase 1 Doortocht Heist);
- de Heistlaan is volledig afgesloten vanaf het kruispunt met de Markstraat;
- het autoverkeer wordt omgeleid via de Gustave Van Nieuwenhuysestraat (gelegen tussen de spoorwegbrug over de Heistlaan en de Minerva-rotonde aan de Isabellalaan in Zeebrugge) ;
- voor de bewoners van de Eieburg is er een plaatselijke omleiding via de Blauwvoetlaan;
- de bereikbaarheid tot de woningen in de werfzone wordt maximaal behouden voor voetgangers.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen. Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.