Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Herinrichting Zeedijk Heist

Projectomschrijving

Het project heeft als doel de zeedijk een nieuwe dimensie en opfrissing te geven vanaf de gemeentegrens met Zeebrugge tot aan het Heldenplein.

Het project omvat volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het leggen van een gescheiden rioleringsstelsel;
- het doortrekken van het kwalitatief beeld van de wandelpromenade tot aan de gevels door de heraanleg van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg;
- het verkeersveiliger maken van het fietsverkeer;
- het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar domein.

Globale fasering en timing

Fase 1: zone Vissershuldeplein tot gemeentegrens met Zeebrugge:
- van september 2019 tot half juli 2020.

Fase 2: zone Vissershuldeplein tot Heldenplein:
- de uitvoering van deze werken wordt verschoven naar een later te bepalen uitvoeringsperiode.

Actuele toestand

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.
De rijweg werd terug opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer.