Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Herinrichting Zeedijk Heist

Projectomschrijving

Het project heeft als doel de zeedijk een nieuwe dimensie en opfrissing te geven vanaf de gemeentegrens met Zeebrugge tot aan het Heldenplein.

Het project omvat volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het leggen van een gescheiden rioleringsstelsel;
- het doortrekken van het kwalitatief beeld van de wandelpromenade tot aan de gevels door de heraanleg van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg;
- het verkeersveiliger maken van het fietsverkeer;
- het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar domein.

Globale fasering en timing

Fase 1: zone Vissershuldeplein tot gemeentegrens met Zeebrugge:
- van september 2019 tot half juli 2020.

Fase 2: zone Vissershuldeplein tot Heldenplein:
- de uitvoering van deze werken wordt verschoven naar een later te bepalen uitvoeringsperiode.

Actuele toestand

De rioleringswerken zijn uitgevoerd.
De rijbaan in uitgewassen beton is gegoten zodat deze kan uitharden en de aannemer is bezig met de afwerking van de voetpaden, parkeerstroken en het fietspad.

Verkeersmaatregelen

- de rijbaan van de Zeedijk wordt afgesloten vanaf het Visserhuldeplein tot aan de Graaf Van Vlaanderenstraat;
- alle doorgaand verkeer in de richting van Zeebrugge wordt vanaf de Vuurtorenstraat via de Elizabetlaan, Jozef D'hoorelaan en Graaf Van Vlaanderenstraat omgeleid;
- fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de wandeldijk.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om tijdig hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.