Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Projecten rond verkeersveiligheid

De verkeerskillers in het verkeer, de zogenaamde GGAS, vormen al jaar en dag een groot gevaar in het verkeer. Gordeldracht, gsm-gebruik, alcohol en snelheid staan hierin centraal. Uit de statistieken blijkt dat jonge bestuurders het meest kwetsbaar zijn.

De dienst Preventie en Veiligheid ontwikkelde in samenwerking met de lokale politiezone een actie rond afleiding in het verkeer. Deze sensibiliserende workshop richt zich op het gebruik van de gsm in het verkeer.

Met de workshop worden alle leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs aangesproken over de gevaren van afleiding. Door in te spelen op moderne trends zoals virtual reality werd dit een bijzonder leuke interactieve workshop.

Daarnaast wordt de virtual reality ervaring ook gebruikt tijdens de zomermaanden om onze bewoners en bezoekers te sensibiliseren.

Meer info?

Preventie & Veiligheid