Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Veilig op reis

Uw woning veilig achterlaten

Met een gerust gevoel op vakantie? Hieronder vind je tips wat je zelf kan doen om de kans op een vervelende thuiskomst door inbraak of brand zo klein mogelijk te maken.

Wees discreet:

 • laat op Facebook of je blog geen bericht achter dat je op vakantie gaat;
 • laat geen afwezigheidsbericht achter op je deur;
 • maak geen vermelding van je afwezigheid op je antwoordapparaat maar schakel de telefoon door naar je gsm of naar een ander toestel. Zo denkt een potentiële inbreker dat je thuis bent;
 • stop thuisleveringen van brood, melk, enz.;
 • laat aan buren die je kan vertrouwen weten wanneer en hoelang je afwezig bent;
 • trek geen aandacht op het moment dat je vertrekt;
 • breng je gegevens niet aan op de buitenkant van je bagage maar liever aan de binnenkant;

Een bewoonde indruk:

 • maak gebruik van tijdschakelaars voor de verlichting;
 • vraag een familielid of vertrouwenspersoon om dagelijks de brievenbus te ledigen, rolluiken op en neer te halen, beplanting te onderhouden en zichtbare grasperken te maaien …;
 • sluit de overgordijnen niet, haal de planten niet van de vensterbank en etaleer geen kostbaarheden;

Bescherm uw goederen:

 • controleer je hang- en sluitwerk op defecten van alle toegangen: deuren, garagepoort, ramen, kelderramen, glaskoepels en dakramen.
 • haal ladders en tuingereedschap naar binnen en zet alle materialen weg die inklimming kunnen vergemakkelijken (tuinmeubels, vuilbakken, …);
 • verberg aantrekkelijke en gemakkelijk mee te nemen materialen zoals computergerei, gsm, …;
 • geld, waardevolle papieren en/of sieraden worden het best opgeborgen in een kluis bij de bank;
 • merk en registreer waardevolle voorwerpen (serienummers, bijzondere kenmerken). Gebruik hiervoor een registratieformulier. Goed ingevuld kan je daarmee, na eventuele diefstal, duidelijk aangifte doen en zo vergroot je de kans dat u uw eigendommen terugkrijgt. Registratieformulieren zijn te verkrijgen op de dienst preventie & veiligheid;

De sleutels:

 • ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet vooral niet de wc-raampjes, ramen en deuren van de garage, kelder, tuinhuis, …;
 • sluit roosters en hekken met een kettingslot;
 • laat geen sleutels op de sloten steken;
 • sluit binnendeuren en kostbaar meubilair niet af. Zo voorkom je extra schade bij inbraak;
 • doe niet-gebruikte voertuigen op slot;
 • maak tweewielers (fiets, moto, …) vast met een hangslot aan een vast voorwerp;
 • geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte voertuigen aan een vertrouwenspersoon. Indien niet mogelijk, neem ze dan mee;
 • vermeld nooit je gegevens op sleutelhangers;

Het alarm:

 • breng contactpersonen op de hoogte van de procedure bij een alarmmelding;
 • verwittig je alarmcentrale dat je op reis vertrekt;
 • activeer het alarm;

Voorkomen van brandgevaar:

 • test branddetectoren. Vervang zo nodig de batterijen;
 • schakel alle elektrische apparaten uit, met uitzondering van de diepvriezers en koelkasten;
 • schakel alle lampen uit, behalve de lampen die op een tijdschakelaar aangesloten zijn;
 • vermijd alle brandbare materialen in de nabijheid van lampen met een tijdschalelaar. Sluit de toevoer van al de apparaten af die werken op gas, mazout of petroleum;
 • bewaar doeken die met ontvlambare producten doordrenkt zijn in een hermetisch afsluitbare houder;
 • bewaar spuitbussen uit het zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen;

De lokale politie:

 • indien je niet over een alarminstallatie beschikt, kan je ‘vakantietoezicht’ aanvragen bij de lokale politie. Voor de voorwaarden en het aanvragen vakantietoezicht, kan je terecht op het nummer 050 619 590.

Met de auto op vakantie?

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van een navigatiesysteem om op de plaats van bestemming te komen. Programmeer nooit je eigen adres in de functie ‘thuis’ van je GPS. Dit adres ken je immers zelf het beste. Je programmeert het beste bv. het adres van het politiebureau. Zo vermijd je dat, wanneer je GPS gestolen wordt, een inbreker gemakkelijk je thuisadres te weten komt. Hij weet immers dat je niet thuis bent en kan zo ongestoord zijn slag slaan om in te breken.