Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Jaagpad langs Leopoldkanaal.

Voorbereidende rooiwerken voor vernieuwing jaagpad Leopoldkanaal

Van eind januari tot en met eind februari 2021 verwijdert De Vlaamse Waterweg nv bomen langs het Leopoldkanaal in Brugge en Knokke-Heist. De wortels zorgen immers voor schade aan het jaagpad. Dit wandel- en fietspad wordt later dit jaar hersteld. Nog dit najaar komen er nieuwe bomen in de plaats.

De aannemer zal de zone tussen de Zelzatebrug en de Sasstraat op de rechteroever aanpakken (kant Heistlaan). De werken maken deel uit van het COVID-relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Met de werken in Brugge en Knokke-Heist kiest de Vlaamse overheid ervoor om te investeren in fietsen en wandelen langs het water. In overleg met de stad Brugge en de gemeente Knokke-Heist worden deze voorbereidende werken nu al uitgevoerd. Dat komt omdat in deze periode van het jaar (van november tot en met maart) de bomen minder in het blad staan en minder kwetsbaar zijn, en de vogels niet broeden.

Nieuwe, sterkere populieren

In opdracht van de Vlaamse Waterweg nv plant de aannemer in het najaar 2021 opnieuw populieren aan zodat het kanaalzicht behouden blijft. Als boomsoort werd geopteerd voor de eerder zeldzame blauwe van Eksaarde, een oude Vlaamse mutant van een kruising van de Europeese en Amerikaanse zwarte populier. Blauw verwijst naar de kleur die het hout krijgt wanneer de bomen op te natte (moerassige) standplaatsen worden aangeplant. Deze populier is minder takbreukgevoelig wat de veiligheid van de talrijke wandelaars en fietsers langs "De Blinker" ten goede komt.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken is het jaagpad onderbroken. 
In overleg met stad Brugge en de gemeente Knokke-Heist worden fietsers en voetgangers omgeleid via de Dudzelestraat, Heistlaan en Sasstraat en dit in beide richtingen.