Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Kinderopvang - Buitenschoolse opvang

Omschrijving

Uw kind wordt opgevangen samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school. De opvang gebeurt in lokalen die specifiek voor opvang zijn ingericht, voor en na de schooluren en tijdens vakantiedagen.

Er bestaan 2 soorten buitenschoolse opvang :

  • een erkend initiatief voor buitenschoolse opvang of IBO : Het initiatief buitenschoolse opvang IBO is erkend door Kind en Gezin;
  • een zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening : de opvang werkt op zelfstandige basis.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen:

  • een erkend initiatief voor buitenschoolse opvang of IBO: u betaalt een prijs die tussen wettelijke grenzen ligt;
  • een zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening: deze bepaalt zelf de prijs die ze voor de opvang vraagt.