Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Knokke-Heist bijenvriendelijk(st)e gemeente

In 2015 werd Knokke-Heist verkozen tot “Bijenvriendelijkste gemeente” van Vlaanderen. De gemeente kreeg deze titel om haar bijenvriendelijk groenbeheer en de communicatie daarover met de burger. Bestuivers en de honingbij in het bijzonder, vormen een belangrijk element in de biodiversiteit. Maar bijensterfte betekent ook een bedreiging. Toch kan elke gemeente met eenvoudige middelen de leefomstandigheden van de bij verbeteren. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) nam in 2015 in het kader van de “Week van de Bij” het initiatief voor deze wedstrijd  voor steden en gemeenten. De Vereniging Voor Openbaar Groen voerde in opdracht van het Departement LNE voor de eerste maal de zoektocht uit. 21 gemeenten namen deel en kregen bezoek van een jury. Bij de beoordeling werd rekening gehouden met het aanplanten van extra bomen, struiken en kruiden voor de bijen; een bewuste keuze voor bijenvriendelijk groenbeheer en het positief en zichtbaar in de kijker zetten van de bij. Ook het ondertekenen van de bijencharter, de communicatie met de burger en speciale inspanningen werden in rekening gebracht.

In 2017 deed Knokke-Heist opnieuw mee met de wedstrijd voor “Bijenvriendelijkste gemeente”. Dit maal werd Beernem verkozen tot Bijenvriendelijkste gemeente, een welverdiende titel voor de mooie inspanningen die Beernem heeft geleverd in het voordeel van de bij. Knokke-Heist sleepte toch de titel van “Bijenvriendelijke gemeente” met de hoogst mogelijke score van 3 bijtjes in de wacht.